·          V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana I., papeže a mučedníka, ve středu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Příští neděle je 7. neděle velikonoční.

·          Mše svatá – v neděli 17. května bude možné od 8 hodin navštívit mši svatou do počtu 100 osob, což v našich kostelích znamená, že se tam vejdeme téměř všichni. Proto – po delší době – zvu všechny farníky na tuto bohoslužbu, především naši mládež a ministranty. Mše svatá z našeho kostela bude i tuto neděli 17.5. (a až do 7. června) vysílaná přes internet (YouTube, kanál “Miloslav Šiffel“). Neděle 14. června by pak měla být bez omezení počtu a rozestupů.

·          Století Karla Otčenáška. Exteriérová výstava Arcibiskup Karel Otčenášek 23. biskup královéhradecký (1920-2011) je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který by se v roce 2020 dožil sta let a je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který chce u této příležitosti připomenout jeho odkaz současnosti. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. června 2020 v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla Otčenáška v Hradci Králové, které byly u příležitosti stého výročí narození Karla Otčenáška, čestného občana města, rozhodnutím zastupitelstva z března letošního roku pojmenovány jeho jménem. Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Statutárního města

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

18.5.

Po

7,30

 

17,00

Na úmysl dárce

19.5.

Út

------

 

------

 

20.5.

St

18,00

 

17,00

Za rodinu Tauchmanovu

21.5.

Čt

18,00

 

17,00

Na úmysl dárce

22.5.

18,00

 

17,00

Za rodinu Podzimkovu

23.5.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za rodinu Havlovu

24.5.

Ne

8,00

Za +rodiče, jejich souro-zence a duše v očistci

9,30

Za +manžela a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

Skupina III.

 

 

·     V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Pankráce, mučedníka, ve středu je památka Panny Marie Fatimské, ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola, v sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděle je 6. neděle velikonoční.

·     Mše svatá z farního kostela – bude skrze stream sloužena vždy v neděli v 8 hodin ráno. Od pondělí 11. května je omezen počet účastníků v kostele na 100 osob. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

·     Kostelní sbírky – je možné – podle možností – i nadále přispívat do kostelních sbírek skrze bankovní účet: 1080111329/0800, dále osobními dary do pokladničky v kostele nebo předáním hotovosti duchovnímu správci na faře. Děkujeme. Obvyklé peníze, které dáváme o nedělích do sbírek, můžeme také shromažďovat doma a pak je odevzdat při první příležitosti v kostele

 

Intence v příštím týdnu od (11. – 17. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

11.5.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za Boží požehnání

12.5.

Út

------

 

------

 

13.5.

St

18,00

 

17,00

Za děti

14.5.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

 

15.5.

18,00

Za Václava Horejše, +rodiče, živé a +sourozen-ce a za celý rod

17,00

Na úmysl dárce

16.5.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Vendolských

a duše v očistci

17.5.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučky Hany

9,30

Za P. Eliase Vellu

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

.be">
.be

Ø Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, v sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, příští neděle je 5. neděle velikonoční.

·      Bohoslužby ve farnosti – v sobotu 2. května budou na Rožberku (17 hodin) a na Pouchově (18 hodin) slouženy mše svaté. V neděli budou mše svaté slouženy na Pouchově (8 hodin) a na Rožberku (9,30 hodin). Bude se jí moci zúčastnit 15 osob, které se zapíší na papír na dveřích kostela. Pokud by na seznamu nezbylo místo, žádáme Vás, abyste se mše svaté zúčastnili za hřbitova (na Pouchově) před kostelem (na Rožberku) – a do kostela pak přišli pro svaté přijímání. Rádi bychom zdůraznili, že pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online v televizi a rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června – pondělí). Zároveň žádáme o dodržení vypsaných hygienických opatření pro účastníky (roušky, rozestupy, desinfekce). Od pondělí 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.

·      Bohoslužby od 4. – 10. května ve farnosti – na Pouchově a Rožberku budou slouženy střídavě (Pouchov – pondělí, čtvrtek, sobota a neděle), (Rožberk – středa, pátek, sobota a neděle) při dodržení povolených počtů a dodržení všech předepsaných hygienických příkazů jednotlivých časových etap).

·      Mše svatá online z Pouchova – je sloužena o nedělích vždy od 8 hodin. Sledujte YouTube kanál Miloslav Šiffel; aktuální odkaz pro přenos mše svaté se objevuje i zde v ohláškách v neděli asi v 7:50.

Intence v příštím týdnu od (4. 5. – 10. 5. 2020)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

4.5.

Po

7,30

Za +maminku

Žofii Prokopovou

 

 

 

5.5.

Út

------

 

------

 

 

6.5.

St

 

 

17,00

Za rodinu Hladkou

 

7.5.

Čt

18,00

Za +maminku, manžela

a duše v očistci

 

 

 

  8.5.

 

 

17,00

Za Karla Voslaře, t.c.r.

a duše v očistci

 

9.5.

So

18,00

Za Václava Horejše

a jeho matku Annu

17,00

Za +Margitu Sedláčkovou a Marii Jiroušovou

 

10.5.

Ne

8,00

Za pana kanovníka Františka Duška

9,30

Za Boží požehnání

pro Zuzanu

 

Lektoři

Ne

 

 

 

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

 

Stanislava Kozáková