Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (viz str. 3 zpravodaje), příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

·      Aktuální modlitební záměr - celosvětové sítě duchovního propojení s papežem Františkem pro měsíc leden 2019: Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

·      Net For God – pozvánka k promítání filmového dokumentu „Svědci největší lásky“. Tento film byl natočen při příležitosti blahořečení 19 alžírských mučedníků, které proběhlo v alžírském Oranu 8. prosince 2018. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). Promítat budeme ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře. Po filmu bude debata o významu křesťanské oběti, inspirované obětí samotného Ježíše Krista. Na závěr se společně pomodlíme za pokoj a mír ve světě. Malé občerstvení je zajištěno.

·      Pozvánka na spolkový ples v sobotu 19. ledna od 20 hodin do katolického domu na Pouchově. Bohatá tombola, bohaté občerstvení.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

14.1.

Po

7,30

Za rodinu Krajčovu

a Sommerovu a za návrat (nalezení) ztraceného zetě

17,00

Za nemocnou švagrovou

 

15.1.

Út

------

 

------

 

 

16.1.

St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

 

17.1.

Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Na poděkování za dožitá léta

 

 18.1.

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

 

19.1.

So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara,

za Ladislava Šrámka

a +členy rodiny Dostálovy

17,00

Za zdraví a Boží ochranu Otce Jamese Kirby

 

20.1.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Portykovy a Gabrielovy

  9,30

Za živé a +z rodiny

 

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Josef Jíša

Jan Mádlík sn.

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

 

Čísla písní k liturgii

425

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

 

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

  • Tento týden si připomínáme – příští neděle je svátek Křtu Páně. Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února).
  • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž – ve farním sále (pokud nebude stanoveno jinak). Z toho důvodu nebude ve čtvrtek mše svatá na Rožberku.
  • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Zatím tuto službu v naší farnosti příležitostně vykonávají ochotní koledníci z jiných farností města Hradce Králové. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
  • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. Je to proto, že se adorace zúčastňují především farníci starší generace a pak i kvůli zimnímu chladu v prostoru kostela. V jarních a ostatních měsících roku se doba adorace může opět prodloužit.
  • Úklid Pouchovského kostela a fary. Stále hledáme dobrovolníky pro posílení úklidových skupin v kostele na Pouchově. Kontaktní osoba je pan Verner. Též je třeba zajistit pravidelný úklid přízemí pouchovské fary. Prosíme o to především mladší generaci farníků.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

7.1.

Po

7,30

Za + Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za + Zdeňku Havrdovou, manžela a živé členy rodiny

8.1.

Út

------

 

------

 

9.1.

St

18,00

 

17,00

Za + rodiče a sourozence

10.1.

Čt

18,00

 

------

 

 11.1.

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Za + Růženu Zikánovou

12.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Josefa Antonyho a rodiče

13.1.

Ne

8,00

Za rodinu Francovu,

syna Romana a dceru Ivu

  9,30

Za živé a + z rodiny, ten celý rod a obrácení na víru pro děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

217, 214, 201

 

 

Úklid kostela

Skupina III

 

Skupina II

  • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Silvestra I. papeže (po mši svaté bude krátká silvestrovská pobožnost, bilance uplynulého roku, svátostné požehnání), od 23 – 23,30 hodin je možné před vystavenou NSO poděkovat za uplynulý rok, poté bude na faře krátké setkání s přípitkem, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, příští neděli oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Prosím, přineste si nádobky na svěcenou vodu. Po mši svaté také proběhne před kostelem na Pouchově a Rožberku již tradiční tříkrálová sbírka do charitních kasiček. Prosím, pamatujme na to.
  • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – vzhledem k úmrtí v naší rodině bude tato návštěva konána o den později - v sobotu 5. ledna v dopoledních hodinách.
  • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin.
  • Tříkrálový koncert - 6. ledna 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezní malí i velcí umělci sboru Biskupského gymnázia Squadra Risonante. Koncert začíná v 17 hodin večer.

Bohoslužby v příštím týdnu od (31.12 – 6. 1. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

31.12.

Po

16,00

Za +maminku, manžela

a duše v očistci

------

--------------------------

1.1.

Út

8,00

Na poděkování za Boží milost s prosbou

ve zdravotních potížích

 9,30

Za duše v očistci

2.1.

St

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za Štěpána a Bohumilu Metelkovy, za manžela

a živé členy rodiny

3.1.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl

a za duše v očistci

17,00

Za +rodiče a živé členy rodiny

 4.1.

 18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za zdraví dcery a syna

5.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar zdraví

6.1.

Ne

 8,00

Za rodinu Rindovu

a Kánských

  9,30

Za Boží pomoc

a uzdravení pro dceru

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.,

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (v závěru mše svaté bude žehnáno víno), v pátek je svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků, příští neděli budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. (při mši svaté bude možnost obnovy manželských slibů přítomných manželů).

·      Příležitost ke svátosti smíření – pro ty, kteří se včera nedostali ke svatosti smíření do katedrály, bude dnes odpoledne od 15 hodin v pouchovském kostele. Zpovídat budou - P. Adrian Kostilnik a P. Miloslav.

·      Poděkování všem – kteří v pátek a včera – v sobotu – přišli pomoci s vánoční výzdobou našich dvou kostelů – na Rožberku i na Pouchově.

·      Pozvěte – své sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou na stolečku. Můžete jim zároveň přinést i betlémské světlo na štědrovečerní stůl. (Služba v kostele na Štědrý den)

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

24.12.

Po

 

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

----------

 

24,00

Za +Růženu Zikánovou

 

25.12.

Út

 8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a živé a +z obou rodů

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nágeovy, Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

 

26.12.

St

 8,00

Za Annu a Václava Řehákovy

9,30

Za živé a +z rodiny Vaňkovy

 

 27.12.

Čt

18,00

Za Eriku Plutinskou

– za uzdravení

17,00

Za živé a +z rodiny Mádlíkovy, Hakovy

a Hejlovy

 

 28.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Trojanovy a Perných

 

29.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 

30.12.

Ne

     8,00

Za +Jaroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

  9,30

Za živé a +z rodiny P. Jana Haufa, ten celý rod a obrácení členů rodiny na víru

 

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina 2

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun