• Tento týden si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle je 1. neděle adventní. Touto nedělí začíná liturgický cyklus A.
 • Mše v azylovém domě Matky Terezy – bude sloužena zítra v pondělí od 16 hodin.
 • Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. Mysleme na to, že mezi 9 bohoslovci máme jako farnost svého kandidáta Davida. Bůh zaplať za Vaše příspěvky i modlitby za nová povolání ke kněžství.
 • Od příští neděle - bude možné zapisovat si v sakristii mše svaté na příští rok.
 • Místo pro pastorační asistentku – koncem tohoto roku ukončí Mgr. Marie Šetřilová své působení ve funkci pastorační vikariátní asistentky. Jako vikář mám nárok zaměstnávat pastorační asistentku v kanceláři jako pomocnici při organizaci vikariátní a farní korespondence a písemností, Toto místo je placené z biskupství. Jedná se o běžné kancelářské práce, jako je vedení jednacího protokolu vikariátu a farnosti, zapisování údajů do matrik a podobné kancelářské práce. Pracovní doba dle dohody. Toto místo je vhodné pro maminku, která má již větší děti a chtěla by si pár korun přivydělat. Nutnost umět pracovat na PC. Zájemci ať se pro informace zastaví přímo za mnou.
 • Instalace nových kanovníků – se uskuteční příští neděli 1.12. od 17,30 hodin při slavnostních nešporách v katedrále sv. Ducha. Jmenováni budou dva řádní kanovníci a jeden čestný kanovník katedrální kapituly sv. Ducha. Pozvánka je vyvěšena ve vývěskách. Jsme na tuto bohoslužbu a instalaci do katedrály srdečně zváni.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 11. – 1. 12. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

25.11.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Zdeňku Havrdovou,  manžela a živé členy rodiny

26.11.

Út

------

 

------

 

27.11.

St

18,00

Za vnučku Kateřinu

a Boží požehnání

17,00

Za živé a +z rodiny Feslovy

28.11.

Čt

------

 

------

 

29.11.

18,00

Za Annu Řehákovou

a syna Václava

17,00

Na dobrý úmysl dárce

30.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodiny a za duše v očistci

1.12.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Havlovy a Rejskovy

9,30

Za +rodiče Ruskovy a živé z toho rodu

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

101,109,126

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v pátek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, v sobotu je slavnost sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona královéhradecké diecéze, příští neděli budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Setkání seniorů nejen naší farnosti – odložené sekání se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Při něm pogratulujeme našim jubilantům a též dlouholeté vedoucí tohoto společenství – naší milé paní Alence Záveské. Přijďte, prosím, v co největším počtu.
 • Duchovní obnova dětí po 1. sv. přijímání – pro všechny prvokomunikanty se koná v pátek 29. 11. 2019 na faře v Novém Hradci Králové. Program: 15 hodin přednáška, možnost svátosti smíření. V 17 hodin tříkrálová zkouška koled, stříhání betlémů, 18,30 hodin mše svatá. Celé setkání doprovázejí P. Prokop Brož a P. Petr Zadina.

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 11. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.11.

Po

7,30

Za farnost

17,00

Za švagry a švagrové

19.11.

Út

------

 

------

 

20.11.

St

18,00

Za pana kanovníka Františka Duška

17,00

Za živé a +z rodiny Příhodovy a Hejcmanovy

21.11.

Čt

18,00

Za rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy, rodinu Schmiedovu, Dřevíkovských a Příbuzných

------

Setkání seniorů Pouchov

22.11.

------

 

16,30

Za +Karla Voslaře a tc. rod

23.11.

So

10,00

Za +Petra Adama

17,00

Za Boží pomoc v nemocnici a duše v očistci

18:00

Za Františku a Jana Kotlandovy

24.11.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna a rodiče a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Doležalovy

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

707,703,631

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Martina, biskupa, v úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, ve středu je památka sv. Anežky České, panny, v pátek je památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – bude přeloženo na čtvrtek 21. listopadu od 16 – 18 hodin
 • Pozvánka na promítání – filmového dokumentu s diskusí v rámci NET FOR GOD. Téma: Síla odpuštění. Odevzdání života Ježíši Kristu a odpuštění, tváří v tvář nenávisti a násilí, je síla, která osvobozuje a umožňuje bratrství přes všechna zranění minulosti. Film nám umožňuje se setkat s lidmi, kteří ve svém životě dokázali odpustit i zdánlivě neodpustitelné a našli tak svobodu a bratrství v Kristu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19,30 hodin na faře na Pouchově. Bude spojeno s malým občerstvením.
 • Prosba o pomoc – farníci se dali do rekonstrukce starého rožberského lustru. Potřebovali by k tomu nějakou starou dobovou fotografii, jak byl lustr zavěšen a umístěn v prostoru. Potřebujeme, aby si lidé prohlédli své paměti a přispěli k vyřešení problému. Předem děkujeme.
 • V sobotu kvůli mši svaté v katedrále – ke cti sv. Anežky České, která začíná v 18,30 hodin, nebude na Pouchově sloužena mše svatá. Sejdeme se na mši sv. tam.

 

 • Exercicie P. Miloslava – od pondělí 11. do pátku 15. listopadu. V této době jej zastupuje P. Zdeněk Novák, farář v HK 2, Pražské Předměstí.

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 11. 2019) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

11.11.

Po

7,30

Za + manžele a celý rod

17,00

Za + sestru a bratra

12.11.

Út

------

 

------

 

13.11.

St

------

 

------

 

14.11.

Čt

------

 

------

 

15.11.

18,00

Františkáni

17,00

Za Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

16.11.

So

 ------

 

17,00

Za duše v očistci

17.11.

Ne

  8,00

Za studenty a za národ

9,30

Za živé a +z rodiny Kozákovy, Grofovy, Houfovy, Konečných a za obrácení dětí a vnoučat

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

519

 

519

Úklid kostela

        

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.
 • Až do pátku 8. listopadu – můžeme získávat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky byly stanoveny ve zpravodaji minulé neděle.
 • Sbírka na plošné pojištění - kostelů a far v naší diecézi se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách.
 • Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha - v rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích budou tyto vystaveny veřejné úctě 6. listopadu od 10 hodin v královéhradecké katedrále. Více na str. 2 farního zpravodaje.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 11. 2019) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

4.11.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a duše v očistci

17,00

Za zemřelé rodiče

5.11.

Út

------

 

------

 

6.11.

St

18,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

7.11.

Čt

18,00

Za Marii a Aloise Hanušovy

17,00

Za Neila Wayman, zdraví

a Boží ochranu a požehnání

8.11.

18,00

 

17,00

Za +tchyni a tchána

9.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +kostelnice

a kostelníky z Rožberka

10.11.

Ne

8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Novotných a Jonových

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

515

 

515

Úklid kostela

 

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, ve středu je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, ve čtvrtek je památka sv. Wolfganga, v pátek je slavnost Všech svatých, v sobotu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka na papežská misijní díla – společně jsme na ni minulou neděli vybrali 13 548 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
 • Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha – ve středu 30. 10. v 18,30 hodin bude v katedrále Svatého Ducha sloužena mše svatá. Při mši sv. zazní Missa brevis skladatele Jana Tobiáše Beckera, která byla poprvé uvedena před 150 léty po ukončení oprav katedrály vedených biskupem Karlem Boromejským Hanlem, kdy byla katedrála znovu posvěcena.

 

 • Mše svatá Svatodušní kapituly – bude v sobotu 2.11. od 7,30 hodin v kostele sv. Pavla na Pouchově. Hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, kazatel Mons. Josef Socha. Srdečně na tuto bohoslužbu zveme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 10. – 3. 11. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

28.10.

Po

7,30

Na poděkování za Boží milosti s prosbou o další pomoc

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

29.10.

Út

13,00

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

30.10.

St

------

 

16,30

Za +rodiče, prarodiče, příbuzné a duše v očistci

31.10.

Čt

18,00

Za rodiče, manžela, děti

a duše v očistci

17,00

Za duchovní povolání

1.11.

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za +z rodiny Kozákovy

a Zujkovy

2.11.

So

7,30

18,00

Na úmysl papeže

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Krejcarovy, Pinto, Doležalovy, Nagelovy, Monesmy, Batekovy a Zubrovy

3.11.

Ne

8,00

Za rodiče Calomkovy

a Kotlandovy

9,30

Za živé a +z rodiny Kozákovy, Grofovy, Houfovy, Konečných a obrácení

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

514

 

514

Úklid kostela