Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, ve čtvrtek je památka sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka, v neděli je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

·      Farní den – příští neděli proběhne již tradiční farní den naší farnosti. Společná mše svatá bude sloužena v 10 hodin ve farním kostele na Pouchově. Po ní bude pokračovat program (uveden na plakátku). Ještě dnes je možné po mši svaté se přihlásit ke společnému obědu. Srdečně zveme.

·      Sbírka na Charitu – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách.

·      Poslední Vikariátní setkání mladých - Královehradecký vikariát zve všechny mladé na poslední VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH v tomto školním roce, které se bude konat v pátek 22. června 2018 od 18:30 na Novém Hradci Králové. Více informací naleznete na plakátku.

·      DIECÉZNÍ LETNÍ TANČÍRNA  - Královéhradecká Diecéze zve všechny mladé do Bystrého v Orlických horách, kde se bude 23. června 2018 Tančírna konat   Akce je určena pro  mládež od 15 let, kteří rádi tančí. Podrobnosti na plakátku. Srdečně zveme.

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 6. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

18.6.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce a za duše v očistci

17,00

Za evangelizační kursy ALFA

19.6.

 Út

------

 

------

 

20.6.

 St

18,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a modlitby za uzdravení

17,00

Za spásu duše P. Pavla Hájka

    21.6.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a +z rodiny Novotných a Jonových

  22.6.

 

18,00

Za +Josefa a Miladu Němečkovy ze Slatiny

17,00

Za +rodiče Hejzlarovy, Micherovy, manželku Marii a její sestru Annu

23.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

24.6.

 Ne

   10,00

Za +c.Františka Duška

------

 

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

 

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

 

 

 

  • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.
  • Pozvánka na setkání pro mladé - Královehradecký Vikariát zve všechny mladé na poslední VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ v tomto školním roce, které se bude konat 22. 6. 2018 na Novém Hradci Králové od 18,30 hodin. Více informací naleznete na vývěsce na plakátku. 
  • Setkání františkánské rodiny – v pátek od 15,30 hodin. Bude zakončeno mší svatou v kostele. Na tuto mši svatou jsme všichni zváni.
  • 1. svaté přijímání – v sobotu 9. června při večerní mši svaté na Pouchově přistoupí k 1. svatému přijímání Klárka Pohlová. Modleme se za ni a vyprošujme jí všechny potřebné milosti a sílu k celoživotnímu přátelství s Ježíšem. Všichni jsme na tuto mši svatou zváni.

          Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 6. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

4.6.

 Po

7,30

Na úmysl dárce

17,00

Na úmysl dárce

5.6.

 Út

------

 

------

 

6.6.

 St

18,00

Za všechny členy farnosti

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

     7.6.

 Čt

18,00

Za + Ladislava Hrstku

17,00

Za duchovní správce farností – kněze

  8.6.

 Pá

18,00

Františkáni

17,00

Za všechny nemocné

9.6.

 So

18,00

Za duše v očistci

a za živou a + rodinu Pohlovu a Kunderovu

17,00

Za ochranu, Boží pomoc, posílení víry a požehnání rodiny Krejcarové, Doležalové a Pinto

10.6.

 Ne

     8,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Bernášovou

a všechny z toho rodu

  9,30

Za + tatínka Jana Hesouna

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

 

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

523

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

  • Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Zdislavy, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek je památka sv. Justina, mučedníka, příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.
  • Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity diecéze jsme vybrali a odevzdali celkem 7 359 Kč. Děkujeme.
  • Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
  • DVD z návštěvy pana kardinála Dominika – objednávat si ho můžete v sakristii.
  • Diecézní setkání ministrantů – se uskuteční v sobotu 2.6. dopoledne v Litomyšli.
  • Boží tělo – společné slavení na Velkém náměstí – naše farnost má na starost zajistit výzdobu a liturgii oltáře (před biskupstvím). Prosím o pomocnou ruku, instrukce sdělím.

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 5. – 3. 6. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

28.5.

 Po

7,30

Za syna Davida

a Františka, za dobrodince

a na úmysly matek

17,00

Za + rodiče Taclíkovy, prarodiče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

29.5.

 Út

------

 

------

 

30.5.

 St

18,00

Za evangelizaci farnosti

17,00

Za + Ladislava Poláka, živé a + z rodiny a duše v očistci

    31.5.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za rodinu Hejcmanovu

a Příhodovu

  1.6.

 

18,00

Za Václava Horejše, za živé a + sourozence

a ten celý rod

17,00

Za evangelizaci farností

2.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za všechny členy farnosti

3.6.

 Ne

     8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Za kanovníka P. Jana Haufa, rodiče

a sourozence

s rodinami

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

 

Miloslav Devetter

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

522

 

 

Úklid kostela

Skupina II.

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek budeme slavit nový svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Filipa Neriho, kněze, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.

·      Týden otevřených kostelů – v jeho rámci bude v úterý od 18 hodin v našem farním kostele uvedeno „divadlo jednoho herce“ František (z Assisi) - blázen. Všichni jsme srdečně zváni. Vstup samozřejmě volný.

·      Requiem - u příležitosti 7. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška bude sloužen ve středu 23. května 2018 v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Hlavním celebrantem bude diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Možnost účasti pro zájemce.

·      Mše sv. v azylovém domě Matky Teresy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin, vstup na bohoslužbu možný. po mši možný rozhovor s účastníky bohoslužby.

·      NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek od 18 – 23 hodin ve farním kostele. Z toho důvodu bude páteční mše svatá sloužena ve farní místnosti. Program je na plakátě a na webu: www.nockostelu.cz

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (21. - 27. 5. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

21.5.

 Po

7,30

Za Boží pomoc

a ochranu při operaci

17,00

Za rodiče Vendolských a živé členy rodiny

22.5.

 Út

------

 

------

 

23.5.

 St

18,00

Za +Libuši Vršťalovou a živé a +z rodiny

17,00

Za +rodiče

a živé členy rodiny

    24.5.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za +manžele Slepičkovy

  25.5.

 

18,00

farní sál

Za Annu a Josefa Bachtíkovy, rodiče z obou stran a rodinu Kašparovu

17,00

Za +rodiče, +manžela

a +syna

26.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

27.5.

 Ne

     8,00

Za +Ottu Voláka

a za živé a + z obou rodin a obou stran

  9,30

Na poděkování,

za dožitá léta

a za uzdravení v rodině

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

 

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

514, 911

 

 

Úklid kostela