V červenci a srpnu bude upravený pořad bohoslužeb. Mše svaté nebudou slouženy v úterý a ve čtvrtek (na Pouchově i na Rožberku). Podrobný rozpis najdete na vývěsce kostela.

·  V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, v pátek je svátek sv. Tomáše a zároveň první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu je památka sv. Prokopa a sobotní památka Panny Marie, příští neděli oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.

·  Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek dopoledne.

·  Omezení bohoslužeb v červenci a srpnu – v těchto dvou měsících nebudou obvykle slouženy mše svaté na Pouchově a Rožberku v úterý a ve čtvrtek. Ve vývěsce a na dveřích kostela bude podrobný rozpis bohoslužeb.

·  Požehnané dny prázdnin – přeji všem, zvláště mládeži hezké dny odpočinku, příjemné dny dovolených. Nezapomínejme na mše svaté. Přeji vám, abyste se z cest vrátili s novou silou, elánem a potřebnou inspirací, jak společně prožívat nově další dny v naší farnosti.

·  Příští zpravodaj – vyjde v neděli 30 srpna.

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 6. – 5. 7. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

29.6.

Po

7,30

 

17,00

Za živé a zemřelé

z rodiny Novotných

30.6.

Út

10,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

1.7.

St

18,00

 

17,00

Za Boží ochranu, pomoc, posilu a požehnání,

za +z rodiny Krejcarovy, Nagelovy, Smith, Wilson, Millerovy, Pinto a Zubrovy

2.7.

Čt

18,00

--------

17,00

----------

3.7.

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a za živé a +z rodiny Kašparovy, Dostálovy

a Šrámkovy

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

4.7.

So

18,00

--------

17,00

--------

5.7.

Ne

8,00

Za +Marii Flídrovou, manžela a za živé

a zemřelé z obou rodů

9,30

Za Veru a Karla Dolkošovy. jejich rodiče, sourozence a prarodoče

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

 

Čísla písní k liturgii

425

 

425

Úklid kostela

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, v sobotu je památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí (na Rožberku), na Pouchově poutní slavnost sv. apoštola Pavla, patrona naší farnosti.

·     Sbírka – na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi I. – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách v HK diecézi.

·     Kněžské svěcení kandidátů kněžství – se uskuteční v sobotu 27. června v 10 hodin v katedrále sv. Ducha. Pro naši diecézi bude mimořádně vysvěceno 5 novokněží (viz předchozí zpravodaj a www.bihk.cz).

·     Pouť na Pouchově – letos pastorační radou (kvůli mimořádné situaci) nebyl naplánován farní den, proto v neděli 28. června budou mše svaté na Pouchově a Rožberku jako v obvyklou neděli.

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

22.6.

Po

7,30

 

17,00

Na úmysl dárce

23.6.

Út

------

 

------

 

24.6.

St

18,00

 

17,00

Za rodinu Šebovu

25.6.

Čt

18,00

Za Jaroslava Kavku, rodiče a duše v očistci

17,00

Za rodinu Levčíkovu

26.6.

18,00

 

17,00

Za +Pavla Bartoše, dceru Petru a živé členy rodiny

27.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.6.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy

a Bielikovy

9,30

Za všechny nemocné

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

909

 

909

Úklid kostela

 

 

 

·          V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Víta, jednoho ze zemských patronů české země, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši smírná pobožnost, litanie) příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

·          Sbírka - na pastorační aktivity církve – jsme vybrali a na biskupství odevzdali celkem 10 312 Kč. Všem Vám dárcům patří upřímné poděkování.

·          Setkání seniorů farnosti – vzhledem k čtvrteční slavnosti Božího Těla se uskuteční o týden později, to je tento čtvrtek 18. června, od 16 hodin. Všichni senioři jste na toto předprázdninové setkání srdečně zváni.

·          Setkání NET for God – se uskuteční mimořádně v pátek 19. června od 19,30 hodin. Téma: 5 let od vydání encykliky Laudato si: Dokument: Laudato si v Africe Song-hai.

·          Příprava na Celostátní setkání mládeže 2021 – se uskuteční v úterý 16. června 2020 v Balbínce v Novém Adalbertinu od 19,30 hodin. Setkání se s spolu s jednotlivými kněžími města HK mají zúčastnit vždy dva zástupci pastorační rady farnosti. V rámci tohoto setkání mládeže 10. – 15. 8. 2021 proběhne rovněž v pátek 13. 8. 2021 možnost volby programu, který bude zaměřen na konkrétní fyzickou pomoc pro hradecké farnosti, které tuto možnost budou chtít využít. Vítány budou Vaše konkrétní podněty, nápady, potřeby jednotlivých farností (úklid kostela, farní zahrady, výmalba, natěračské práce, květinová výzdoba, žehlení ubrusů, atd…), aby pořadatelé věděli, s čím dopředu počítat.

Bohoslužby v příštím týdnu od (15. – 21. 6. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

15.6.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

a za duše v očistci

17,00

Za dar zdraví pro bratra

a požehnání pro celou rodinu

16.6.

Út

------

 

------

 

17.6.

St

18,00

 

17,00

Za živé a +kostelníky

a kostelnice naší farnosti

18.6.

Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu

a Kavkovu

17,00

Za rodinu Odrážkovu

19.6.

18,00

Františkáni

17,00

Za Boží požehnání

pro rodinu Kotlárovu

20.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +členy rodin Kozáků, Janků

a na poděkování

21.6.

Ne

8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzeltovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

904

 

904

Úklid kostela