• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v sobotu je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, příští neděle je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Touto nedělí začíná rok Božího slova (letos si připomínáme 1600 let od smrti sv. Jeronýma, jednoho ze západních církevních otců).
 • Ekumenická bohoslužba v katedrále Sv. Ducha – v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se zítra - v pondělí 20. ledna uskuteční v královéhradecké katedrále ekumenická bohoslužba. Biskup Jan Vokál pozval představitele křesťanských církví, aby se v katedrále Svatého Ducha společně modlili za jednotu. Ekumenická bohoslužba začíná v 18.30 hodin. Jsme na ni srdečně zváni.
 • Pastorační rada farnosti – na zasedání se sejdeme ve středu od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Zdvořile vás všechny farníky žádáme o případné podněty, které bychom na ní mohli vedle vytvoření pastoračního plánu na tento rok projednat.
 • Staňte se lesníkem v diecézních lesích – Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. hledají zájemce na pozici lesníka pro lesnický úsek Náchod. Pracovní poměr na plný úvazek. Nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody. SŠ nebo VŠ lesnické vzdělání, komunikační a organizační schopnosti podmínkou. Praxe v oboru výhodou. Bližší informace u jednatele společnosti Ing. Pavla Starého, t. 605 220 052.

Bohoslužby v příštím týdnu od (20. – 26. 1. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

20.1.

Po

7,30

 

17,00

Za +manžela a syna

21.1.

Út

------

 

------

 

22.1.

St

18,00

 

17,00

Za +Karla Voslaře a tc. rod

23.1.

Čt

18,00

Za rodinu Markovu

a Macháčkovu

a za duše v očistci

17,00

 

24.1.

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

 

25.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

26.1.

Ne

  8,00

Za živé a +rodiče Daňkovy a Kloudovy a duše v očistci

9,30

Za živé a +z rodiny

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

513

 

513

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je památka sv. Antonína, opata, v sobotu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu. Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
 • Net For God – promítání filmového dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Zasévání slova. Zatímco mnohé Církve, zejména v západních zemích zažívají pokles počtu praktikujících věřících, stále rostoucí počet farností prožívá opravdovou pastorační proměnu. Film podává svědectví o farnosti sv. Barnabáše v londýnské čtvrti Kensington, která již 30 let zavádí do pastoračního plánu misionářské prvky. Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zveme.
 • Pohřeb pana Miroslava Krejcara – hlavně pro ty, kteří ho znali z Rožberka - se uskuteční ve čtvrtek ve 13 hodin na Pouchově. Po zádušní mši svaté bude rakev se zesnulým uložena do rodinného hrobu.

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 1. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

13.1.

Po

7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

14.1.

Út

12,30

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

15.1.

St

18,00

 

17,00

 

16.1.

Čt

18,00

Za rodinu Halasovu, Šatníkovu a duše v očistci

17,00

Na poděkování

za dožitá léta

17.1.

18,00

Františkáni

17,00

 

18.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

19.1.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzeltovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

512

 

512

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je Svátek Křtu Páně. Jím končí doba vánoční (koledy, výzdoba, jesličky).
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin na faře v Pouchově. Přijďte mezi nás a prožijte hezké společné chvíle ve výborné atmosféře končící vánoční doby.
 • Unikátní výstava - Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české.  Doba trvání: 6. únor – 28. červen 2020. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové a bude obohacena o významné mezinárodní zápůjčky. Poprvé v novodobé historii představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka.

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 1. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

6.1.

Po

7,30

 

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

7.1.

Út

------

 

------

 

8.1.

St

18,00

Za Alexandra Tischlera, Marii Vaňkovou a za živé a +z jejich rodin

17,00

Za +Růženu Zikánovou

9.1.

Čt

18,00

Za rodinu Drábkovu, Fábinovu a Outratovu

-----

 

10.1.

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl

11.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

12.1.

Ne

  8,00

Za Václava France, manželku, syna Romana a dceru Ivanu

9,30

Za zdraví a Boží ochranu Otce Jamese a Peggy Kirby

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

217,214,201

 

217,214,201

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Silvestra I., papeže, při mši svaté v 16 hodin na jejím konci při výstav Nejsv. Svátosti oltářní poděkujeme Bohu za uplynulý rok a poprosíme o Boží pomoc v novém roce. Ve středu je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve čtvrtek je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, pátek je první pátek v měsíci a také památka Nejsvětějšího jména Ježíš, příští neděli oslavíme slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přineste si malou nádobu na svěcenou vodu. Po mši svaté bude u dveří možnost přispět do tříkrálových kasiček.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.
 • Pozvánka na adoraci – na Pouchově – sejdeme se na Silvestra v úterý od 23 - 23,30 hodin, abychom poděkovali za uplynulý rok a poprosili o požehnání a potřebné milosti do přicházejícího roku. Po adoraci se na faře krátce sejdeme k novoročnímu přípitku.
 • Sbor Squadra Risonante – pozvánka na koncert v neděli 5. ledna v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v H. Králové. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

30.12.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, za Boží pomoc a ochranu P. Marie pro rodinu

17,00

Za +Marii Hesounovou

31.12

Út

16,00

Za +maminku, za rodinu Čiháčkovu, Černohousovu a Tauberovu

-----

 

1.1.

St

8,00

 

9,30

 

2.1.

Čt

18,00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu

17,00

 

3.1.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a za živé členy rodiny

4.1.

So

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

 

5.1.

Ne

  8,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za +rodiče Chlomkovy

9,30

Za +Kornela Žáka

Lektoři

Ne

 

 

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je Štědrý den, ve středu je slavnost narození Páně, ve čtvrtek je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v pátek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v sobotu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků, v neděli je svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • Rorátní mše svatá - poslední v pondělí 23.12. od 7:00 na Pouchově
 • Mše svatá v domě Matky Terezy - bude zítra – v pondělí – již od 16,30 hodin. Zveme Vás na ni a pak na společné posezení a popovídání u kávy, čaje a vánočky.
 • Půlnoční mše svatá pro děti: 24. 12. od 16:00
 • Půlnoční mše svatá: 24.12. 24:00
 • Kostelní sbírky – na kněžský seminář 1. 12. (15 667 Kč) a na azylové domy 15. 12. celkem (7 509 Kč). Všem dárcům upřímně děkujeme.
 • Vánoční výzdoba na Pouchově – zveme na společné strojení a výzdobu v pondělí 23.12. od 9 hodin dopoledne.
 • Žehnání vína – v pátek o svátku sv. Jana apoštola, bude před závěrečným požehnáním na Pouchově i na Rožberku.
 • Obnova manželského slibu – příští neděli při mši svaté si mohou přítomní manželé obnovit svůj manželský slib.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

23.12.

Po

7,00

 

17,00

Za +Růženu Zikánovou

24.12.

Út

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

 

24,00

Za rodinu Rindovu a Kánských

25.12.

St

8,00

Na poděkování za 60 let života a na úmysly matek

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nagelovy. Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

26.12.

Čt

8,00

Za +Miroslava Malečka, Františka Doležala

a celou rodinu

9,30

Za +zrodiny Bartošovy, Petru Voltovou a duše v očistci

27.12.

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

 

28.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za spásu duše +Marie  Jo….ášové

29.12.

Ne

8,00

Za Helenu Věckovou, manžela a syna Jana

9,30

Za rodinu Vaňkovu

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela