Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (v závěru mše svaté bude žehnáno víno), v pátek je svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků, příští neděli budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. (při mši svaté bude možnost obnovy manželských slibů přítomných manželů).

·      Příležitost ke svátosti smíření – pro ty, kteří se včera nedostali ke svatosti smíření do katedrály, bude dnes odpoledne od 15 hodin v pouchovském kostele. Zpovídat budou - P. Adrian Kostilnik a P. Miloslav.

·      Poděkování všem – kteří v pátek a včera – v sobotu – přišli pomoci s vánoční výzdobou našich dvou kostelů – na Rožberku i na Pouchově.

·      Pozvěte – své sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou na stolečku. Můžete jim zároveň přinést i betlémské světlo na štědrovečerní stůl. (Služba v kostele na Štědrý den)

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

24.12.

Po

 

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

----------

 

24,00

Za +Růženu Zikánovou

 

25.12.

Út

 8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a živé a +z obou rodů

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nágeovy, Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

 

26.12.

St

 8,00

Za Annu a Václava Řehákovy

9,30

Za živé a +z rodiny Vaňkovy

 

 27.12.

Čt

18,00

Za Eriku Plutinskou

– za uzdravení

17,00

Za živé a +z rodiny Mádlíkovy, Hakovy

a Hejlovy

 

 28.12.

 18,00

Na dobrý úmysl

a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Trojanovy a Perných

 

29.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 

30.12.

Ne

     8,00

Za +Jaroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

  9,30

Za živé a +z rodiny P. Jana Haufa, ten celý rod a obrácení členů rodiny na víru

 

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina 2

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun

 • V tomto týdnu si připomínáme – od 17. prosince začíná bezprostřední příprava na svátky Kristova narození, jednotlivé mše svaté mají své vlastní texty. Příští neděle je 4. neděle adventní.
 • Roráty – poslední rorátní mše svatá bude zítra na Pouchově od 7 hodin ráno.
 • Mše svatá v azylovém domě MT – bude zítra - v pondělí - od 16 hodin odpoledne. Po bohoslužbě bude krátké posezení s obyvateli azylového domu. Je možné tuto bohoslužbu navštívit. Malé pohoštění je zajištěno.
 • Předvánoční výzdoba – na Pouchově (v sobotu 22. prosince od 9 hodin dopoledne) a na Rožberku den předem – (v pátek 21. prosince). Přesnější údaje u Mádlíkových.
 • Příležitost ke svátosti smíření – v katedrále – bude v sobotu 22. prosince od 14 – 16 hodin. Zpovídat tam bude 6 – 8 kněží. Využijme, prosím, této možnosti. Další příležitost k přijetí této svátosti bude v neděli 23. prosince od 15 hodin na Pouchově. Zpovídat budou dva kněží (P. Miloslav Šiffel a P. Adrian Kostilnik).

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 12. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

17.12.

Po

 

 7,00

 

Za +maminku Annu Krejcarovou

17,00

Za rodinu Norkovu, ten celý rod a duše v očistci

16,00

Za bezdomovce

18.12.

Út

------

 

------

 

19.12.

St

18,00

Za +Jana a Aloisii Kolářovy

17,00

Za duše v očistci

 20.12.

Čt

18,00

Za rodinu Markovu, Drábkovu a Fábinovu

17,00

Na úmysl dárce

 21.12.

 18,00

Za rodiny Fialovu

a Tomášovu

17,00

Za duše v očistci

22.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za +maminku Annu Krejcarovou

23.12.

Ne

     8,00

Za +Vladislava

a Jiřinu Svobodovy

  9,30

Za +manžela Pavla Bartoše a +dceru Petru

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

101, 130

 

 

Úklid kostela

 

 

Skupina 1

 

Farní ohlášky:

 •  V tomto týdnu si připomínáme ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. adventní neděle, zvaná GAUDETE.
 • Výtěžek dnešní dveřní sbírky - na Pouchově a Rožberku bude věnován na potřebu azylových domů. 
 • Rorátní mše sv. – budou na Pouchově v prosinci (10. a 17. prosince) vždy od 7 hodin.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.
 • Společné udílení svátosti nemocných - bude na Pouchově ve čtvrtek při setkání seniorů, v pátek na Rožberku. K přijetí této svátosti je třeba přijmout svátost smíření. Přihlášky.
 •  Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na Pouchově.
 • Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince – viz plakátek na vývěsce.
 • Vikariátní setkání mladých – Královéhradecký vikariát zve všechny mladé na další vikariátní setkání mládeže. Vikariátko s názvem „Vánoce trochu jinak“ se bude konat v sobotu 15. prosince od 14.30 hodin na pouchovské faře u kostela sv. Pavla, apoštola. Hlavním hostem programu bude kněz P. Jaroslav Brožek, ale součástí setkání bude také mše svatá, a pak i pojídání cukroví a zdobení perníčků. Více informací se můžete dočíst na plakátku nebo na: https://www.facebook.com/events/2186868304951021/

      Anežka Horká a Ondřej Mařík.

·      Laserové kuličkové pero s logem naší farnosti – vhodné též jako dotykové pero pro chytré mobily  - je k dispozici také jako dárek za dobrovolný příspěvek na stolečku.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 12. 2018)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

10.12.

Po

 7,00

Na úmysl dárce

17,00

Za +rodiče a za živé

a +členy rodiny

 

11.12.

Út

------

 

------

 

 

12.12.

St

 ------

 

------

 

 

 13.12.

Čt

 18,00

Za rodinu Duškovu

a Grombířovu

------

 

 

 14.12.

 18,00

Františkáni

17,00

Na úmysl dárce

 

15.12.

So

 18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Levých

a Zvoníčkovy

 

16.12.

Ne

     8,00

Za Ottu Voláka a za živé a +z obou stran

  9,30

Za dar víry pro rodinu

a za duše v očistci

 

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

 

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

 

 

Stanislava Kozáková

Úklid kostela

Skupina I

 

 

 

Ing. Pavel Hesoun