• V tomto týdnu si připomínáme – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1.n.postní.
 • Mše v DMT - bude zítra v pondělí od 16 hodin v azylovém domě. Volný vstup pro zájemce
 • Křížové cesty na Pouchově: ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli vždy od 15 hodin odpoledne 
 • Křížové cesty na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Můžete se napsat na jejich vedení, papír je na stolečku.
 • Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně, se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja (mimo slavností).“
 • Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč.
 • Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení.

 Bohoslužby v příštím týdnu od (24. 2. – 1. 3. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

24.2.

Po

7,30

Za P. Karla Golaise, sestru Albínu a +rodiče a sourozence

17,00

Na dobrý úmysl dárce

25.2.

Út

------

 

------

 

26.2.

St

18,00

Za živé a +z rodiny Rýznarovy a Joklíkovy

17,00

Za +manžela,

sestru a duše v očistci

27.2.

Čt

18,00

Za živé a +kostelníky a kostelnice z naší farnosti

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

28.2.

18,00

Za Ladislava Kahla a živé a +z rodiny

17,00

 

29.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

1.3.

Ne

8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Bartošovy

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Veronika Horejšová

Ne

Marika Bartošová

Ing. Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

518

 

518

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, v sobotu je svátek Stolce svatého apoštola Petra, příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Senioři, nebojte se a přijďte mezi nás. Omládnete skvělou atmosférou mezi námi.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech katolických kostelích na celém světě. Výtěžek bude dán k dispozici Svatému otci Františkovi, aby mohl zmírňovat bídu a utrpení lidí v tomto světě. Buďme vnímaví k této jeho potřebě.
 • Den otevřených dveří – v Církevní základní škole – Na Hradě 90. Vážení rodiče, vážení přátelé, zveme vás na Den otevřených dveří naší školy! Ve čtvrtek 20. 2. 2020 vám nabídneme ochutnávku naší projektové práce. Těšit se můžete na tvořivé výtvarničení, hudební hrátky, čtenářskou dílnu nebo misijní cukrárnu. Přijďte nahlédnout do výuky, setkat se s vedením školy a prožít dopoledne s našimi žáky a učiteli... Těšíme se na vás!

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 2. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

10.2.

Po

7,30

Za syna Davida, Františka a na úmysly matek

17,00

Za +manžela a živé

a zemřelé z rodiny

11.2.

Út

------

 

------

 

12.2.

St

18,00

Za Ivanu Klozovou a celý rod

17,00

Za +manžele, sestru

a duše v očistci

13.2.

Čt

18,00

Za Michala Šafranka, rodiče a sourozence

------

Senioři Pouchov

14.2.

18,00

Františkáni

17,00

 

15.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Kovářovy, Vendolských, Pišlovy

a ten celý rod

16.2.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Za dožitá léta

a za obrácení rodiny

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

517

 

517

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Scholastiky, panny, v úterý je památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných), příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání Net for God – s tématem filmového dokumentu: Sv. Jan Maria Vianey - farář Arský.  Vesnička Ars nedaleko Lyonu ve Francii je dnes známa po celém světě díky Janu Maria Vianney, který zde sloužil jako farář 41 let. Každý rok sem zavítá na 500 000 poutníků, aby se zde modlili a více poznali život tohoto muže. Čím byl tento malý a pokorný farář tak výjimečný, že přitahuje takové množství lidí? Dokument zve na jedinečný zážitek a prožitek ze života tohoto svatého kněze. Setkání bude spojeno s malým občerstvením.
 • Charita oznamuje – do tříkrálových kasiček jsme jako farnost přispěli: na Pouchově částkou 11 080 Kč a na Rožberku částkou 5 453 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
 • Nepřítomnost P. Miloslava – P. Miloslav se v následujícím týdnu zúčastní duchovních cvičení. Mše svaté ve farnosti budou proto slouženy po jeho návratu – v sobotu a v neděli. Prosíme, ve všedních dnech využijte mše svaté v jiných kostelích města Hradce Králové. Doporučujeme bohoslužby v kostele Božského Srdce Páně u vlakového nádraží – vždy ve 12 hodin. Rozpis všech ostatních bohoslužeb je na vývěsce v okně zákristie.

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 2. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

10.2.

Po

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

11.2.

Út

------

 

------

 

12.2.

St

------

 

------

 

13.2.

Čt

------

 

------

 

14.2.

------

 

------

 

15.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

16.2.

Ne

  8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, syna Josefa

a zemřelé rodiče

a sourozence z obou stran

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Eliška Voláková

Kristýna Petrová

Libuše Hovorková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Čísla písní k liturgii

516

 

516

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po ranní mši svaté se bude individuálně udělovat svatoblažejské požehnání. Ve středu je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je sobotní památka P. Marie, příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – bude na první pátek v dopoledních hodinách podle předem domluveného času.
 • Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky - nečekaný dárek dostala Tříkrálová sbírka ke svému 20. výročí v regionech královéhradecké diecéze. Koledníci vykoledovali 20,7 miliónů korun. Kolik jsme vybrali v naší farnosti, se dozvíme později, až nám budou zaslány konkrétní údaje od charity.
 • Pozvání na nešpory katedrální kapituly – dnes v neděli 2.2. od 17,30 hodin do katedrály SD. Přijďte si poslechnout a účastnit se zpívané formy oficiální modlitby církve – breviáře. Tato modlitba dnes již zdaleka není výsadou jen pro zasvěcené osoby v církvi, ale je určena jako forma modlitby pro každého zbožného křesťana.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 2. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

3.2.

Po

7,30

Za dcery s rodinami, vnučku s manželem, jejich víru a požehnání

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

4.2.

Út

------

 

------

 

5.2.

St

18,00

Za rodinu Stašovu

a Forbelských

17,00

Za živé a +z rodin Procházkovy, Boučkovy

a příbuzné a duše v očistci

6.2.

Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Za +manžela, nemocnou švagrovou a sestru

7.2.

18,00

Za Antonína a Františku Dufkovy a za jejich živé

a zemřelé děti

17,00

Na úmysl dárce

8.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar zdraví

9.2.

Ne

  8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

515

 

515

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek je památka sv. Jana Boska, kněze v neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic). Při mši svaté bude žehnání svíček a symbolický průvod kostelem. Na konci mše svaté bude udělováno společně svatoblažejské požehnání. Toto požehnání bude udělováno též následující den - v pondělí při ranní mši svaté a to individuelně všem účastníkům ranní mše svaté.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena zítra - v pondělí v 16 hodin odpoledne. Je možné se této bohoslužby zúčastnit a pak po ní při kávě a čaji si pohovořit s obyvateli tohoto domu.
 • Duchovní obnova pro manželské páry - zveme manželské páry na jednodenní duchovní obnovu pořádanou v rámci Národního týdne manželství. Bude se konat v sobotu 15. 2. 2020 od 9 hodin v prostorách ZŠ Jana Pavla II.. Téma: „Láska a úcta.“ Duchovní obnovou bude provázet P. Miloš Kolovratník z České Třebové. Možnost přihlášení do 9. 2. 2020. Vice na: www.bihk.cz.
 • Poděkování – chci upřímně poděkovat všem, kteří se zapojili na výzdobě i odstranění vánoční výzdoby z obou kostelů – jak na Pouchově, tak i na Rožberku. Chci také poděkovat všem, převážně našim ženám, za pravidelné úklidy kostelů. Děkuji také za to, že při úklidech pamatujete na spodní část fary, která je určena pro naše společná setkávání. Zároveň vybízím i mladší generaci k této službě. V ostatních farnostech se mladí mladí běžně - jako jedna ze skupinek - do úklidu zapojují. Odvahu. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (27. 1. – 2. 2. 2020) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

27.1.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na dobrý úmysl dárce

28.1.

Út

------

 

------

 

29.1.

St

18,00

 

17,00

Za Boží pomoc pro rodinu

30.1.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a +kostelníky

31.1.

18,00

 

17,00

 

1.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

2.2.

Ne

  8,00

Za Josefa Ondráka a duše v očistci

9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

514

 

514