·          Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Povýšení svatého kříže, v úterý je památka Panny Marie Bolestné, ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice, příští neděle je 25. v lit. mezidobí

·          3. etapa generálního úklidu – v sobotu začne již od 8,30 hodin dopoledne.

·          Sbírka na církevní školství – se uskuteční v neděli 20. září ve všech kostelích naší diecéze. Ostatní na plakátku na vývěsce.

·          Plnomocné odpustky pro duše v očistci – je možné získat už před 1. listopadem. Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.  Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

·          Dovolená P. Miloslava – od pondělí 14. – 20. 9. včetně. Z toho důvodu nebudou ve všední dny slouženy mše sv. na Pouchově a Rožberku ve všední dny (s výjimkou pondělí 14.9.)

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 9. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

14.9.

Po

7,00

Za zdraví a Boží ochranu, pomoc a požehnání

pro P. Miloslava

17,00

Na dobrý úmysl dárce

15.9.

Út

------

 

------

 

16.9.

St

------

 

------

 

17.9.

Čt

------

 

------

 

18.9.

------

 

------

 

19.9.

So

------

 

------

 

20.9.

Ne

8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

9,30

Za Annu Houfovou a celý rod

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

Miroslav Švorčík

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

522

 

522

·          V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek Narození Panny Marie, v sobotu je památka Jména Panny Marie, příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

·          Setkání seniorů – poprázdninové setkání seniorů nejen naší farnosti, ve kterém oslavíme jubilanty, budeme se informovat o novinkách ze života diecéze, připravovat na diecézní setkání seniorů 1. října, společně se modlit a slavit mši svatou. Toto setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.

·          Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin ve farním sále. V 18 hodin bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla.

·          Vyučování náboženství – pokud vaše děti nechodí do církevních škol a máte zájem o vyučování náboženství, přihlaste se u P. Miloslava. Jedná se především o ZŠ ve Věkoších a ZŠ na Slezském Předměstí.

·          Svatba Jana Horejše – v sobotu 12. září bude P. Miloslav společně s P. Františkem Makovcem oddávat v Ohrozimi u Prostějova našeho farníka a bývalého ministranta Jana Horejše se slečnou Noemi Bernadetou Paláskovou z Olomouce. Prosíme o modlitby o požehnání pro tyt dva mladé lidi. Z toho důvodu nebudou v sobotu na Rožberku a Pouchově slouženy mše svaté.

·          Dovolená P. Miloslava – bude v týdnu od 14. – 20. září. V tyto dny jej bude zastupovat hlavně ing. Zdeněk Novák z Pražského Předměstí, nebo i ostatní kněží z Hradce Králové (P. František Hladký nebo P. Prokop Brož).

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 9. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

7.9.

Po

7,30

 

17,00

Za živé a + z rodiny Buzmovy a Podzimkovy

8.9.

Út

11,00

Setkání kněží DM

------

 

9.9.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Na poděkování Panu Ježíši a Panně Marii

10.9.

Čt

18,00

Za farnost

--------

 

11.9.

18,00

františkáni

17,00

Za +Oldřicha a Ludmilu Ondráčkovy

12.9.

So

------

 

------

 

13.9.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše, vnučku Hanu a Josefa Duška

9,30

Za dar víry pro manžela, děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Ing. Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

518

 

518

1.7

Středa

17 hodin

1.8.

Sobota

17 hodin

2.7

Čtvrtek

--------

2.8.

Neděle

9,30 hodin

3.7

Pátek

17 hodin

3.8.

Pondělí

17 hodin

4.7

Sobota

--------

4.8.

Úterý

 

5.7

Neděle

9,30 hodin

5.8.

Středa

17 hodin

6.7

Pondělí

17 hodin

6.8.

Čtvrtek

--------

7.7

Úterý

--------

7.8

Pátek

17 hodin

8.7

Středa

17 hodin

8.8.

Sobota

--------

9.7

Čtvrtek

--------

9.8.

Neděle

9,30 hodin

10.7

Pátek

17 hodin

10.8.

Pondělí

17 hodin

11.7.

Sobota

--------

11.8.

Úterý

--------

12.7

Neděle

9,30 hodin

12.8.

Středa

17 hodin

13.7.

Pondělí

17 hodin

13.8.

Čtvrtek

--------

14.7.

Úterý

--------

14.8.

Pátek

17 hodin

15.7.

Středa

17 hodin

15.8.

Sobota

17 hodin

16.7.

Čtvrtek

-------

16.8.

Neděle

9,30 hodin

17.7.

Pátek

17 hodin

17.8.

Pondělí

17 hodin

18.7.

Sobota

17 hodin

18.8.

Úterý

--------

19.7.

Neděle

9,30 hodin

19.8.

Středa

--------

20.7.

Pondělí

17 hodin

20.8.

Čtvrtek

--------

21.7.

Úterý

--------

21.8.

Pátek

--------

22.7.

Středa

17 hodin

22.8.

Sobota

--------

23.7.

Čtvrtek

--------

23.8.

Neděle

9,30 hodin

24.7.

Pátek

17 hodin

24.8.

Pondělí

17 hodin

25.7.

Sobota

17 hodin

25.8.

Úterý

---------

26.7

Neděle

9,30 hodin

26.8.

Středa

17 hodin

27.7.

Pondělí

17 hodin

27.8.

Čtvrtek

--------

28.7.

Úterý

--------

28.8.

Pátek

17 hodin

29.7.

Středa

17 hodin

29.8.

Sobota

17 hodin

30.7.

Čtvrtek

 --------

30.8.

Neděle

9,30 hodin

31.7.

Pátek

17 hodin

31.8.

Pondělí

17 hodin

1.7.

Středa

18 hodin

1.8.

Sobota

18 hodin

2.7.

Čtvrtek

--------

2.8.

Neděle

8 hodin

3.7.

Pátek

18 hodin

3.8.

Pondělí

7,30 hodin

4.7.

Sobota

--------

4.8.

Úterý

--------

5.7.

Neděle

8 hodin

5.8.

Středa

18 hodin

6.7.

Pondělí

7,30 hodin

6.8.

Čtvrtek

--------

7.7.

Úterý

--------

7.8.

Pátek

18 hodin

8.7.

Středa

18 hodin

8.8.

Sobota

18 hodin

9.7.

Čtvrtek

--------

9.8.

Neděle

8 hodin

10.7.

Pátek

18 hodin

10.8.

Pondělí

7,30 hodin

11.7.

Sobota

--------

11.8.

Úterý

--------

12.7.

Neděle

8 hodin

12.8.

Středa

18 hodin

13.7.

Pondělí

7,30 hodin

13.8.

Čtvrtek

--------

14.7.

Úterý

--------

14.8.

Pátek

18 hodin

15.7.

Středa

18 hodin

15.8.

Sobota

18 hodin

16.7.

Čtvrtek

--------

16.8.

Neděle

8 hodin

17.7.

Pátek

  18 hodin

17.8.

Pondělí

--------

18.7.

Sobota

18 hodin

18.8.

Úterý

--------

19.7.

Neděle

8 hodin

19.8.

Středa

--------

20.7.

Pondělí

7,30 hodin

20.8.

Čtvrtek

--------

21.7.

Úterý

--------

21.8.

Pátek

--------

22.7.

Středa

18 hodin

22.8.

Sobota

--------

23.7.

Čtvrtek

--------

23.8.

Neděle

8 hodin

24.7.

Pátek

18 hodin

24.8.

Pondělí

7,30 hodin

25.7.

Sobota

18 hodin

25.8.

Úterý

--------

26.7.

Neděle

8 hodin

26.8.

Středa

18 hodin

27.7.

Pondělí

7,30 hodin

27.8.

Čtvrtek

-------

28.7.

Úterý

-------

28.8.

Pátek

18 hodin

29.7.

Středa

18 hodin

29.8.

Sobota

18 hodin

30.7.

Čtvrtek

--------

30.8.

Neděle

8 hodin

31.7.

Pátek

18 hodin

31.8.

Pondělí

7,30 hodin