• V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je památka sv. Antonína, opata, v sobotu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu. Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
 • Net For God – promítání filmového dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Zasévání slova. Zatímco mnohé Církve, zejména v západních zemích zažívají pokles počtu praktikujících věřících, stále rostoucí počet farností prožívá opravdovou pastorační proměnu. Film podává svědectví o farnosti sv. Barnabáše v londýnské čtvrti Kensington, která již 30 let zavádí do pastoračního plánu misionářské prvky. Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zveme.
 • Pohřeb pana Miroslava Krejcara – hlavně pro ty, kteří ho znali z Rožberka - se uskuteční ve čtvrtek ve 13 hodin na Pouchově. Po zádušní mši svaté bude rakev se zesnulým uložena do rodinného hrobu.

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 1. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

13.1.

Po

7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

14.1.

Út

12,30

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

15.1.

St

18,00

 

17,00

 

16.1.

Čt

18,00

Za rodinu Halasovu, Šatníkovu a duše v očistci

17,00

Na poděkování

za dožitá léta

17.1.

18,00

Františkáni

17,00

 

18.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

19.1.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzeltovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

512

 

512

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je Svátek Křtu Páně. Jím končí doba vánoční (koledy, výzdoba, jesličky).
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin na faře v Pouchově. Přijďte mezi nás a prožijte hezké společné chvíle ve výborné atmosféře končící vánoční doby.
 • Unikátní výstava - Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české.  Doba trvání: 6. únor – 28. červen 2020. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové a bude obohacena o významné mezinárodní zápůjčky. Poprvé v novodobé historii představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu bude představen v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka.

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 1. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

6.1.

Po

7,30

 

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

7.1.

Út

------

 

------

 

8.1.

St

18,00

Za Alexandra Tischlera, Marii Vaňkovou a za živé a +z jejich rodin

17,00

Za +Růženu Zikánovou

9.1.

Čt

18,00

Za rodinu Drábkovu, Fábinovu a Outratovu

-----

 

10.1.

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl

11.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

12.1.

Ne

  8,00

Za Václava France, manželku, syna Romana a dceru Ivanu

9,30

Za zdraví a Boží ochranu Otce Jamese a Peggy Kirby

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

217,214,201

 

217,214,201

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Silvestra I., papeže, při mši svaté v 16 hodin na jejím konci při výstav Nejsv. Svátosti oltářní poděkujeme Bohu za uplynulý rok a poprosíme o Boží pomoc v novém roce. Ve středu je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve čtvrtek je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, pátek je první pátek v měsíci a také památka Nejsvětějšího jména Ježíš, příští neděli oslavíme slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Přineste si malou nádobu na svěcenou vodu. Po mši svaté bude u dveří možnost přispět do tříkrálových kasiček.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách podle domluvy.
 • Pozvánka na adoraci – na Pouchově – sejdeme se na Silvestra v úterý od 23 - 23,30 hodin, abychom poděkovali za uplynulý rok a poprosili o požehnání a potřebné milosti do přicházejícího roku. Po adoraci se na faře krátce sejdeme k novoročnímu přípitku.
 • Sbor Squadra Risonante – pozvánka na koncert v neděli 5. ledna v 16 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v H. Králové. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

30.12.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, za Boží pomoc a ochranu P. Marie pro rodinu

17,00

Za +Marii Hesounovou

31.12

Út

16,00

Za +maminku, za rodinu Čiháčkovu, Černohousovu a Tauberovu

-----

 

1.1.

St

8,00

 

9,30

 

2.1.

Čt

18,00

Za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu

17,00

 

3.1.

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Bártovy a za živé členy rodiny

4.1.

So

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

 

5.1.

Ne

  8,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za +rodiče Chlomkovy

9,30

Za +Kornela Žáka

Lektoři

Ne

 

 

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je Štědrý den, ve středu je slavnost narození Páně, ve čtvrtek je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v pátek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v sobotu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků, v neděli je svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
 • Rorátní mše svatá - poslední v pondělí 23.12. od 7:00 na Pouchově
 • Mše svatá v domě Matky Terezy - bude zítra – v pondělí – již od 16,30 hodin. Zveme Vás na ni a pak na společné posezení a popovídání u kávy, čaje a vánočky.
 • Půlnoční mše svatá pro děti: 24. 12. od 16:00
 • Půlnoční mše svatá: 24.12. 24:00
 • Kostelní sbírky – na kněžský seminář 1. 12. (15 667 Kč) a na azylové domy 15. 12. celkem (7 509 Kč). Všem dárcům upřímně děkujeme.
 • Vánoční výzdoba na Pouchově – zveme na společné strojení a výzdobu v pondělí 23.12. od 9 hodin dopoledne.
 • Žehnání vína – v pátek o svátku sv. Jana apoštola, bude před závěrečným požehnáním na Pouchově i na Rožberku.
 • Obnova manželského slibu – příští neděli při mši svaté si mohou přítomní manželé obnovit svůj manželský slib.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

23.12.

Po

7,00

 

17,00

Za +Růženu Zikánovou

24.12.

Út

16,00

 

Za +Karla Horáka a manželku, za Jaromíra Landovského a jeho dceru Ivu

------

 

24,00

Za rodinu Rindovu a Kánských

25.12.

St

8,00

Na poděkování za 60 let života a na úmysly matek

9,30

Za +z rodiny Doležalovy, Nagelovy. Krejcarovy, Pinto, Batekovy a Zubrovy

26.12.

Čt

8,00

Za +Miroslava Malečka, Františka Doležala

a celou rodinu

9,30

Za +zrodiny Bartošovy, Petru Voltovou a duše v očistci

27.12.

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

 

28.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za spásu duše +Marie  Jo….ášové

29.12.

Ne

8,00

Za Helenu Věckovou, manžela a syna Jana

9,30

Za rodinu Vaňkovu

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela