Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jiří, mučedníka, v úterý je svátek sv. Marka, evangelisty v sobotu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, příští neděle je 3. neděle velikonoční.

·      Jubileum sv. Vojtěcha - na 23. dubna 2017 připadá památka 1020 let od smrti sv. Vojtěcha, která je v sousedním Polsku ještě spojena se šestistým výročím ustavení úřadu polského primase. Oslavy proběhnou v Hnězdně, Praze a na Libici nad Cidlinou.

·      Valné shromáždění Katolického spolku - v neděli 23. dubna od 14,30 hodin se Katolickém domě na Pouchově uskuteční výroční valné shromáždění Katolického spolku. Tohoto shromáždění se mohou zúčastnit i nečlenové, buď jako pozorovatelé se zájmem o činnost spolku nebo jako ti, kdo naleznou odvahu rozšířit jeho členskou základnu. Na setkání srdečně všechny zve rada Katolického spolku.

·      Setkání františkánské rodiny – se na Pouchově uskuteční v pátek od 15,30 hodin ve farním sále. Při mši svaté v kostele pak poděkujeme za společně prožitá léta v manželství a obnovíme manželský slib.

·      Korekce bohoslužeb - ve všedních dnech tohoto týdne: sledujme rozpis změn v tomto zpravodaji.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (24. – 30. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   24.4.

 Po

7,30

 

17,00

 

   25.4. 

 Út

------

 

------

 

   26.4.

 St

18,00

Za +Otu Voláka

a za živé a +z rodiny

17,00

Na poděkování za …let

manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

   27.4.

 Čt

------

 

17,00

Za +manžela Pavla, dceru Petru a živé členy rodiny

   28.4.

 Pá

18,00

Františkáni

17,00

Bohoslužba slova

   29.4.

 So

------

 

-------

 

   30.4.

 Ne

    8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

 9,30

Na poděkování za 50 let společného života

Lektoři

Ne

8,00

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

410,407

 

 

Farní ohlášky:

 

·      Celý týden - budeme slavit velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle velikonoční a také neděle Božího milosrdenství, jak ji ustanovil a zavedl svatý papež Jan Pavel II.

·      Mše svatá – v Domě Matky Terezy bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v sále v 1. patře tohoto zařízení. Po mši svaté následuje společný rozhovor na různá témata.

·      NET FOR GOD – na toto setkání jsme zváni ve čtvrtek od 19,30 hodin do farního sálu na Pouchově. Kolumbie – země míru a naděje. Setkání je spojeno s diskuzí a malým občerstvením.

·      Svatovojtěšská pouť – naši biskupové nás zvou na Libici nad Cidlinou, rodiště sv. Vojtěcha na poutní mši svatou v sobotu 22. dubna od 10 hodin v tamním katolickém kostele. Připomeneme mimo jiné i požehnání Slavníkovského hradiště sv. Janem Pavlem II. před 20 lety a současně zahájíme již 21. celoroční novénu za povolání.

·      Sobotní mše svatá – bude na Pouchově mimořádně sloužena již v 8 hodin ráno. Tato mše svatá nemá nedělní platnost.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (17. – 23. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   17.4.

 Po

8,00

Za Vojtěcha Záveského, sestru a rodiče

 9,30

Za živé a +z rodiny Pilipovy, Bednářovy

a Slavíkovy

   18.4. 

 Út

------

 

------

 

   19.4.

 St

18,00

Za Jaroslava Fresara

a jeho rodiče

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

   20.4.

 Čt

18,00

Za +Jaroslava Kavku

a +Jaroslava Ptáčka

17,00

 

   21.4.

 Pá

18,00

 

17,00

 

   22.4.

 So

 8,00

Za farnost

17,00

 

   23.4.

 Ne

    8,00

Za Miroslava Malečka, rodinu Doležalovu a+rodiče Malečkovy

 9,30

 

Lektoři

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

404,406,407

 

 

Ø Farní ohlášky:

 

·                                      Tento týden budeme prožívat – jako Svatý neboli Pašijový týden.

·           Společné udílení svátosti nemocných – v pondělí od 17 hodin na Rožberku, (od 16,00 sv. smíření) ve středu od 18 hodin na Pouchově od 17,00 hodin sv. smíření.

·           Svátost smíření na Pouchově – dnes 16 hodin: P. Šiffel, P. Kostilnik (Zpovídání dnes v katedrále – od 14 – 16 hodin).

·           Setkání seniorů – bude mimořádně ve středu od 16 hodin ve farním sále.

·           Zelený čtvrtek: výroční den ustanovení Eucharistie. Mše sv., obřad mytí nohou, po mši sv. bude NSO přenesena do Getsemanské zahrady, adorace do 20 hodin.

·           Velký pátek je dnem přísného postu od masa (zavazuje všechny pokřtěné katolíky bez omezení věku) a újmy v jídle (újma v jídle zavazuje pokřtěné katolíky od 14 – 59 let). Program: Pašije, uctívání kříže, sv. přijímání.

·           Adorace u Božího hrobu – začíná na Velký pátek - od 16,30 hodin) a bude pokračovat přes noc, zakončena na Bílou sobotu v 18,30 hodin. Prosím, napište se na seznam vzadu na stolečku. Bude možnost přispět na Boží hrob v Jeruzalémě.

·           Obřady na Bílou sobotu začnou v 19 hodin svěcením ohně, velikonoční svíce, zazní starokřesťanský zpěv „Exultet,“ bohoslužba slova, slavení eucharistie.

·           Žehnání pokrmů – Na Boží hod velikonoční se při obou mších svatých budou žehnat pokrmy. Pro žehnání jsou vhodné jakékoli potraviny, zvláště pak velikonoční mazance, beránci, vajíčka nebo uzeniny - vše, co patří na velikonoční ranní stůl.

·           Pozvánka na zpívané ranní chvály kapituly Ducha svatého v katedrále -  pátek a v sobotu – od 7,30 hodin a na večerní nešpory v neděli od 17,30 hodin.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (10.  – 16. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   10.4.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

   11.4. 

 Út

------

 

------

 

   12.4.

 St

18,00

 

------

 

   13.4.

 Čt

18,00

 

------

 

   14.4.

 Pá

15,00

------------------------------

------

 

   15.4.

 So

19,00

Za farnost

------

 

   16.4.

 Ne

    8,00

Za rodinu Kotlandovu

a Chloumkovu

9,30

Za Antonína Kozáka, celý rod a rod Grofových

Lektoři

Ne

8,00

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sn.  

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

402,403,406,407

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      Příští neděle – je 5. neděle postní.

·      Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově ve čtvrtek od 17,30 hodin a v pátek od 17,15 hodin (františkánská), na Rožberku ve čtvrtek od 16,30 hodin, v pátek od 16 hodin adorace, v 17 hodin bohoslužba slova.

·      Schůze pastorační rady – proběhla ve středu minulého týdne. Zápis ze zasedání si můžete přečíst na druhé straně tohoto zpravodaje.

·      Adorace v noci od Velkého pátku do Bílé soboty – můžete se zapsat na archy na stolečku vzadu v kostele na Pouchově i na Rožberku. Adorace je po půl hodině, můžete ale spojit adoraci do jedné hodiny. Prosím, neodkládejte to a zapište se co nejdříve.

·      Ministrantská schůzka spojená s nácvikem – na velikonoční obřady bude na Květnou neděli – 9. dubna po křížové cestě (V. Šafranko).

·      Dovolená P. Miloslava – 27. 3. – 2. 4. bude P. Miloslav pád dnů na dovolené. Zastupovat jej budou jeho kolegové z vikariátu dle rozpisu v tabulce níže.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 3.  – 2. 4. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   27.3.

 Po

------

 

------

 

   28.3. 

 Út

------

 

------

 

   29.3.

 St

------

 

------

 

   30.3.

 Čt

18,00

Na jistý dobrý úmysl

17,00

Za živé a zemřelé

z rodiny Havlovy

   31.3.

 

18,00

 

17,00

Bohoslužba slova

    1.4.

 So

------

 

------

 

    2.4.

 Ne

    8,00

Za +Ludmilu a Eduarda Havlovy a dceru Annu

9,30

Za +rodiče Karla a Věru Dolkošovy, jejich rodiče a prarodiče

    2.4.

Ne

8,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

302

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky: (MŠ)

 

·           Tento týden si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie, v sobotu je slavnost Zvěstování Páně, příští neděle je 4. neděle postní.

·           Pobožnost křížové cesty bude dnes od 15 hodin na Pouchově. Jinak na Pouchově jsou křížové cesty vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Napište se vzadu na stolečku na její vedení.

·           Pastorační rada farnosti – její setkání se koná ve středu 22. 3. od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Prosíme o modlitbu k Duchu svatému pro toto jednání.

·           Mše svatá v DMT – bude sloužena v azylovém domě ve čtvrtek od 16 hodin.

·           24 hodin pro Pána – vše důležité o akci je na plakátku na vnější vývěsce. V pátek bude spolu s P. Miloslavem zpovídat P. Adrian Kostilnik, v sobotu od 9 – 11 h. P. Miloslav. Využijte v pátek tuto možnost přítomnosti cizího zpovědníka. Pokud má program být doplněn (adorací), prosíme, včas další akce nahlaste.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (20. – 26. 3. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   20.3.

 Po

7,30

Za syny Davida a Františka, na úmysly matek a za mír

17,00

Za dary Ducha svatého pro Jozefa, Terézii,

Věru a Mariána

   21.3. 

 Út

------

 

------

 

   22.3.

 St

18,00

Za Bohuslava

a Františku Havlíkovy

17,00

Za velkou pomoc Boží

a za uzdravení Aničky

   23.3.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za +z rodiny Čapkovy

ze Slezského Předměstí

   24.3.

 

18,00

 

17,00

Za +otce, tcr a živé členy rodiny

   25.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +manžela a živé členy rodiny

   26.3.

 Ne

    8,00

Za Dr. Jitku Kolářovou, +rodiče a sestru Janu

  9,30

Za Josefa Košňara a Boží pomoc pro celou rodinu

   26.3.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

303

 

 

Úklid kostela

Skupina VII

 

     I.skupina