Farní ohlášky:

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude smírná pobožnost v kostele před vystavenou NSO. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka - na pastorační potřeby diecéze se minulou neděli vybralo 5 739 Kč. Děkujeme.
 • Noc kostelů – chci poděkovat všem organizátorům této akce za jejich čas i úsilí, které vynaložili v přípravě na ni i vůči návštěvníkům našich kostelů. Moc díky.
 • Net for God – pozvánka. Informace na první straně tohoto zpravodaje.
 • Pozvánka – Biskupství královéhradecké a farnosti Hradce Králové srdečně zvou na SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ spojenou s eucharistickým průvodem – v neděli 18. června v 9,30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Po skončení mše svaté bude pokračovat eucharistickým průvodem Božího Těla na Velkém náměstí.
 • Diecézní stolní kalendáře – pokud jste si je objednali, je možné si je vyzvednout v sakristii na Pouchově i Rožberku. Cena je 65 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (12. – 18. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  12.6.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

  13.6.

 Út

12,30

-----

------

 

  14.6.

 St

18,00

 

17,00

Za živé a + z rodiny Procházkovy, Boučkovy, Vorlovy a příbuzné

  15.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

  16.6. 

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

 

  17.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a +z rodin

  18.6.

 Ne

    8,00

Za živé a + z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielíkovy

 9,30

Za +Helenu Votrubovou roz. Fryntovou

Lektoři

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

525

 

 

Úklid kostela

 

 

I.skupina

 Farní ohlášky:

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v úterý je památka sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • Setkání seniorů farnosti – předprázdninové setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově
 • NOC KOSTELŮ – akce se uskuteční v pátek 9. 6. od 18 hodin na Pouchově i Rožberku. Z toho důvodu bude na Pouchově mše svatá ve farní místnosti.
 • Pozvánka na pouť – Tělovýchovná organizace OREL zve všechny zájemce 17. června na společnou pouť na Horu Matky Boží u Králík. Návrat do 18 hodin. Příspěvek na dopravu 200 Kč. Přihlášky: Havelková a pan Čáp. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (5.  – 11. 6. 2017)            

 

Den

Pouchov

Rožberk

    5.6.

 Po

7,30

Za evangelizaci farnosti

17,00

Za rodinu Strýčkovu, Plichtovu, Katrincovu  a Jůzovu

    6.6.

 Út

------

 

------

 

    7.6.

 St

18,00

Za evangelizační kursy ALFA

17,00

Na poděkování za dar života pro Slavomíra, Lenku, Týru a celou rodinu Kucíkových

    8.6.

 Čt

18,00

Za duchovní správce farnosti

17,00

 

    9.6. 

 

18,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Barnášovou

a všechny toho rodu

17,00

 

  10.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  11.6.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala

a rodiče

 9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

8,00

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

9,30

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

514,911

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·           Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu je svátek Navštívení Panny Marie a zároveň po mši svaté poslední májová pobožnost, ve čtvrtek je památka sv. Justina, mučedníka, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, příští neděli oslavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého, jí končí doba velikonoční a pokračuje liturgické mezidobí.

·           Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách.

·           Duchovní obnova – jak již bylo uvedeno v předchozím zpravodaji, proběhne 2. a 3. června – začátek v pátek v katedrále a v sobotu v Novém Adalbertinu, obnovu vede P. Prokop Sistrzonek, převor z Prahy-Břevnova, viz vyvěšený plakátek.

·           Večerní sobotní mše svatá – z důvodu účasti na biřmování v katedrále (kde budou biřmováni farníci) na Pouchově nebude sloužena.

·           Sbírka na pastorační aktivity – bude příští neděli při všech bohoslužbách.

·           Poslední možnost objednat si – diecézní stolní kalendář - je dnes po mši svaté v sakristii kostela.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (29. 5.  – 4. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  29.5.

 Po

7,30

Za +manžela, sestru, děti a celou rodinu

17,00

Za evangelizaci farnosti

  30.5. 

 Út

------

 

------

 

  31.5.

 St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za evangelizační kurzy ALFA

   1.6.

 Čt

18,00

Za rodinu Markovu, Outratovu, Drábkovu

a Macháčkovu

17,00

Za duchovní správce farnosti

   2.6.

 Pá

18,00

 

17,00

Za +Růženu Zikánovou a Františka Novotného

   3.6.

 So

-------

 

17,00

Na úmysl dárce

   4.6.

 Ne

    8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

 9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

III.skupina

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze, příští neděle je 7. neděle velikonoční.
 • Requiem za pana arcibiskupa Karla Otčenáška – bude v úterý od 18,30 hodin v katedrále sv. Ducha. Jsme pozvání k modlitbám za něho  i při této mši svaté.
 • Setkání Františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin. Vstup volný.
 • Diecézní setkání ministrantů – ministranti naší diecéze se setkají v sobotu 27. května v Dobrušce. Velmi bohatý program. Modleme se za toto setkání.
 • Svatodušní obnova – se uskuteční ve dnech 2. – 3. 6. 2017 v Novém Adalbertinu na téma: „A všechno bude obnoveno.“ Povede ji P. Petr Prokop Sistrzonek O.S.B., převor benediktínského opatství v  Praze – Břevnově.
 • Diecézní stolní kalendáře – máte-li zájem, prosím přijďte si je objednat do sakristie. Nabídka trvá do příští neděle.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (22. – 28. 5. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

  22.5.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za +Jitku

a duše v očistci

  23.5. 

 Út

------

 

------

 

  24.5.

 St

18,00

Za +rodiče, manžela, děti a za duše v očistci

17,00

Za vedení

Duchem svatým

  25.5.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafránkovu, Homolovu, Halasovu

a Šatníkovu

17,00

 

  26.5.

 

18,00

 

17,00

 

  27.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování Bohu

za společná léta života manželů Lankašových

  28.5.

 Ne

    8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

 9,30

Za rodiče Taclíkovy, praro-diče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

Lektoři

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, v sobotu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, příští neděle je 6. velikonoční.
 • Sbírka na kněžský seminář – společně s dary jsme vybrali 24 100 Kč. Děkujeme.
 • Poutní mše ke cti sv. Jana Nepomuckého – se uskuteční v úterý od 18,30 hodin v bývalém semináři sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové-Na Hradě. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál. Jsme srdečně zváni.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin. Dokument: Přítel pro Alžířany. Alžírsko prožilo v letech 1991 – 2002 „černé desetiletí“. Politická a demokratická krize a násilný islamismus byly jednou z příčin smrti více než 150 000 lidí. Mezi nimi bylo i 19 řeholníků a řeholnic – jako 19 zrnek, zasazených do této země, kterou si vybrali. Všichni zahynuli a mezi nimi i dominikán Pierre Claverie, biskup Oranu. K tomu, abychom mohli pravdivě svědčit druhým lidem v jiných kulturách je nejdříve potřeba setkat se s druhým člověkem a porozumět mu, kde se nachází a co prožívá – ať je to muslim, žid, ateista, člověk náboženský indiferentní či kdokoliv jiný. Srdečně zveme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (15. – 21. 5. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  15.5.

 Po

7,30

Za maminku Žofii Prokopovou

17,00

Za + rodiče Vendolských a živé členy rodin

  16.5. 

 Út

------

 

------

 

  17.5.

 St

   !7,30!

Za Václava Horejše

a rodiče a za živé

a + sourozence

17,00

Za + Růženu Zikánovou a Františka Novotného

  18.5.

 Čt

18,00

Za rodinu Kavkovu, Kmezovu a za duše

v očistci

17,00

Za živé a + členy rodiny Černých a Pávovy

  19.5.

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za zdraví a Boží požehnání pro Evu a její rodinu

  20.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za Boží pomoc

a usmíření

  21.5.

 Ne

    8,00

Za + Ottu Voláka a za živé a zemřelé z rodiny

 9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuzsek

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

409, 407

 

 

Úklid kostela

Skupina IV.

 

II.skupina