• V tomto týdnu – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1. neděle postní.
 • Křížové cesty - na Pouchově ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli vždy od 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin.
 • Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěvem; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja. “
 • Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč.
 • Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení.

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 3. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

4.3.

Po

7,30

Za duše v očistci

17,00

Na jistý dobrý úmysl

5.3.

Út

-----

 

------

 

6.3.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za dary Ducha svatého

pro Terezii, Markétu, Mariana a Josefa s rodinami

7.3.

Čt

18,00

Za dárce, kteří přispěli

na aparaturu scholy

17,00

Za Boží požehnání

pro Tomáše

 8.3.

18,00

Za +manžela a Boží pomoc

a ochranu P. Mari. pro rodinu

17,00

 

9.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

10.3.

Ne

8,00

Za +rodiče Chlomkovy

a Kotlandovy

  9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

517

 

 

Úklid kostela

Skupina VII

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.
 • Mše svatá v DMT – pravidelná mše svatá v azylovém domě bude zítra – kvůli bohoslužbám na Rožberku (P. Adrian nemůže) – začínat již v 15,45 hodin.
 • Návštěva seniorů ve farnosti – pravidelné setkání s našimi nejstaršími farníky bude na první pátek v dopoledních hodinách, kdy je budu navštěvovat v jejich domácnostech.
 • Ekleziologie - nový vzdělávací cyklus Radia Proglas - od 1. března  zahajuje Radio Proglas vysílání nového vzdělávacího cyklu s názvem EKLEZIOLOGIE (nauka o církvi). Cyklus, který připravuje studio Vojtěch v Hradci Králové, bude mít 14 dílů a po celou dobu nás bude provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D., farář farnosti Nový Hradec Králové. Jednotlivé díly uslyšíte každý pátek vždy ve 20,15 hodin. Reprízu každého dílu si budete moci poslechnout vždy následující neděli v 10,30 hodin a v pondělí ve 22 hodin. Jednotlivé díly budou postupně vkládány k poslechu i do audioarchivu na webových stránkách radia Proglas. K poslechu vás zve Martin Weisbauer, redaktor.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 2. – 3. 3. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

25.2.

Po

7,30

 

17,00

Za Boží pomoc v nemoci pro Eriku Plutinskou

26.2.

Út

-----

 

------

 

27.2.

St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za +z rodiny Ludvíkovy, rodiče a bratra a za živou rodinu

28.2.

Čt

18,00

Za Ladislava Kahla

a za živé a +z toho rodu

17,00

Na úmysl dárce

 1.3.

18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za zdárný průběh operace a pomoc Matky Boží

2.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za zdraví a Boží ochranu Otce Michaela Branche

3.3.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Šenkovy a Jelínkovy

  9,30

Za živé a + z rodiny Novotných a Jónových

Lektoři

Ne

 

Lenka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

516

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pátek je svátek Stolce sv. apoštola Petra, v sobotu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech kostelích katolické církve ve světě. Výtěžek bude předán sv. otci Františkovi ke zmírnění hladu, žízně a bídy křesťanů ve světě, zvláště v zemích válečných konfliktů a přírodních katastrof.
 • Omezení počtu bohoslužeb ve farnosti – od pondělí do čtvrtka bude omezen pravidelný počet bohoslužeb z důvodu duchovních cvičení P. Miloslava. Rozpis je v tabulce pod tímto textem.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

18.2.

Po

-----

 

17,00

Za Boží pomoc

a požehnání pro Vojtěcha

19.2.

Út

-----

 

------

 

20.2.

St

-----

 

-----

 

21.2.

Čt

-----

 

-----

 

 22.2.

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

23.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +Josefa Zvolského

a ten celý rod

24.2.

Ne

8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

  9,30

Za dar víry a Boží požehnání pro vnuka

a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Lukáš Kyrian

  Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Lurdské, je to také světový den nemocných; příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele. Na Rožberku ve čtvrtek mše svatá nebude sloužena. Zveme všechny seniory farnosti na toto setkání.
 • NET for God – bude stejný den – ve čtvrtek, od 19,30 hodin s tématem: Pojď a následuj mě. Obsah: Od počátků křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako dar od Boha a zároveň odpověď na osobní povolání nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi rozličné formy. Film byl natočen v Římě během prvního ekumenického kolokvia o zasvěceném životě, který organizoval Vatikán v lednu 2015.
 • Královéhradecký vikariát  - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte!

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 2. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

11.2.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží požehnání

pro Gabrielu

12.2.

Út

-----

 

------

 

13.2.

St

18,00

 

17,00

Za duše zemřelých Miroslava a Růženu Houserových

14.2.

Čt

18,00

Za +Marii a Jaroslava Rohlíkovy a t.c. rod

 

-----------------------------

15.2.

18,00

Františkáni

17,00

Za duši +manžela

a za živé a + z rodiny

16.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

17.2.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa a +rodiče a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a + členy čtyř rodin

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

514

 

 

Úklid kostela

 

 

Skupina 1

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek je nezavazná památka sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny, příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání pastorační rady farnosti – proběhne ve středu od 19,30 hodin ve farní místnosti.
 • Královéhradecký vikariát - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte!

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 2. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

4.2.

Po

7,30

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za +manžela

a za nemocné z rodiny

5.2.

Út

-----

 

------

 

6.2.

St

18,00

 

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

7.2.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží požehnání

pro Filipa

 8.2.

18,00

Za +Františku a Antonína Dufkovy a jejich živé a +děti

17,00

Za +manžela Pavla Bartoše, rodiče a dceru

9.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodin a za dar víry pro děti a vnoučata

10.2.

Ne

8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy

  9,30

Za +Gertrudu Doležalovou

Lektoři

Ne

 

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

827

 

 

Úklid kostela

Skupina V.