• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, v sobotu je svátek Stolce svatého apoštola Petra, příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Senioři, nebojte se a přijďte mezi nás. Omládnete skvělou atmosférou mezi námi.
 • Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech katolických kostelích na celém světě. Výtěžek bude dán k dispozici Svatému otci Františkovi, aby mohl zmírňovat bídu a utrpení lidí v tomto světě. Buďme vnímaví k této jeho potřebě.
 • Den otevřených dveří – v Církevní základní škole – Na Hradě 90. Vážení rodiče, vážení přátelé, zveme vás na Den otevřených dveří naší školy! Ve čtvrtek 20. 2. 2020 vám nabídneme ochutnávku naší projektové práce. Těšit se můžete na tvořivé výtvarničení, hudební hrátky, čtenářskou dílnu nebo misijní cukrárnu. Přijďte nahlédnout do výuky, setkat se s vedením školy a prožít dopoledne s našimi žáky a učiteli... Těšíme se na vás!

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 2. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

10.2.

Po

7,30

Za syna Davida, Františka a na úmysly matek

17,00

Za +manžela a živé

a zemřelé z rodiny

11.2.

Út

------

 

------

 

12.2.

St

18,00

Za Ivanu Klozovou a celý rod

17,00

Za +manžele, sestru

a duše v očistci

13.2.

Čt

18,00

Za Michala Šafranka, rodiče a sourozence

------

Senioři Pouchov

14.2.

18,00

Františkáni

17,00

 

15.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Kovářovy, Vendolských, Pišlovy

a ten celý rod

16.2.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Za dožitá léta

a za obrácení rodiny

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

517

 

517

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Scholastiky, panny, v úterý je památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných), příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání Net for God – s tématem filmového dokumentu: Sv. Jan Maria Vianey - farář Arský.  Vesnička Ars nedaleko Lyonu ve Francii je dnes známa po celém světě díky Janu Maria Vianney, který zde sloužil jako farář 41 let. Každý rok sem zavítá na 500 000 poutníků, aby se zde modlili a více poznali život tohoto muže. Čím byl tento malý a pokorný farář tak výjimečný, že přitahuje takové množství lidí? Dokument zve na jedinečný zážitek a prožitek ze života tohoto svatého kněze. Setkání bude spojeno s malým občerstvením.
 • Charita oznamuje – do tříkrálových kasiček jsme jako farnost přispěli: na Pouchově částkou 11 080 Kč a na Rožberku částkou 5 453 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
 • Nepřítomnost P. Miloslava – P. Miloslav se v následujícím týdnu zúčastní duchovních cvičení. Mše svaté ve farnosti budou proto slouženy po jeho návratu – v sobotu a v neděli. Prosíme, ve všedních dnech využijte mše svaté v jiných kostelích města Hradce Králové. Doporučujeme bohoslužby v kostele Božského Srdce Páně u vlakového nádraží – vždy ve 12 hodin. Rozpis všech ostatních bohoslužeb je na vývěsce v okně zákristie.

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 2. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

10.2.

Po

------

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

11.2.

Út

------

 

------

 

12.2.

St

------

 

------

 

13.2.

Čt

------

 

------

 

14.2.

------

 

------

 

15.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

16.2.

Ne

  8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, syna Josefa

a zemřelé rodiče

a sourozence z obou stran

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Eliška Voláková

Kristýna Petrová

Libuše Hovorková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Čísla písní k liturgii

516

 

516

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po ranní mši svaté se bude individuálně udělovat svatoblažejské požehnání. Ve středu je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je sobotní památka P. Marie, příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – bude na první pátek v dopoledních hodinách podle předem domluveného času.
 • Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky - nečekaný dárek dostala Tříkrálová sbírka ke svému 20. výročí v regionech královéhradecké diecéze. Koledníci vykoledovali 20,7 miliónů korun. Kolik jsme vybrali v naší farnosti, se dozvíme později, až nám budou zaslány konkrétní údaje od charity.
 • Pozvání na nešpory katedrální kapituly – dnes v neděli 2.2. od 17,30 hodin do katedrály SD. Přijďte si poslechnout a účastnit se zpívané formy oficiální modlitby církve – breviáře. Tato modlitba dnes již zdaleka není výsadou jen pro zasvěcené osoby v církvi, ale je určena jako forma modlitby pro každého zbožného křesťana.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 2. 2020) 

Den

Pouchov

Rožberk

3.2.

Po

7,30

Za dcery s rodinami, vnučku s manželem, jejich víru a požehnání

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a +z rodin

4.2.

Út

------

 

------

 

5.2.

St

18,00

Za rodinu Stašovu

a Forbelských

17,00

Za živé a +z rodin Procházkovy, Boučkovy

a příbuzné a duše v očistci

6.2.

Čt

18,00

Za rodinu Pařízkovu

a duše v očistci

17,00

Za +manžela, nemocnou švagrovou a sestru

7.2.

18,00

Za Antonína a Františku Dufkovy a za jejich živé

a zemřelé děti

17,00

Na úmysl dárce

8.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar zdraví

9.2.

Ne

  8,00

Za Jana Věcka a rodiče z obou stran

9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

515

 

515

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek je památka sv. Jana Boska, kněze v neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic). Při mši svaté bude žehnání svíček a symbolický průvod kostelem. Na konci mše svaté bude udělováno společně svatoblažejské požehnání. Toto požehnání bude udělováno též následující den - v pondělí při ranní mši svaté a to individuelně všem účastníkům ranní mše svaté.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena zítra - v pondělí v 16 hodin odpoledne. Je možné se této bohoslužby zúčastnit a pak po ní při kávě a čaji si pohovořit s obyvateli tohoto domu.
 • Duchovní obnova pro manželské páry - zveme manželské páry na jednodenní duchovní obnovu pořádanou v rámci Národního týdne manželství. Bude se konat v sobotu 15. 2. 2020 od 9 hodin v prostorách ZŠ Jana Pavla II.. Téma: „Láska a úcta.“ Duchovní obnovou bude provázet P. Miloš Kolovratník z České Třebové. Možnost přihlášení do 9. 2. 2020. Vice na: www.bihk.cz.
 • Poděkování – chci upřímně poděkovat všem, kteří se zapojili na výzdobě i odstranění vánoční výzdoby z obou kostelů – jak na Pouchově, tak i na Rožberku. Chci také poděkovat všem, převážně našim ženám, za pravidelné úklidy kostelů. Děkuji také za to, že při úklidech pamatujete na spodní část fary, která je určena pro naše společná setkávání. Zároveň vybízím i mladší generaci k této službě. V ostatních farnostech se mladí mladí běžně - jako jedna ze skupinek - do úklidu zapojují. Odvahu. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (27. 1. – 2. 2. 2020) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

27.1.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na dobrý úmysl dárce

28.1.

Út

------

 

------

 

29.1.

St

18,00

 

17,00

Za Boží pomoc pro rodinu

30.1.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a +kostelníky

31.1.

18,00

 

17,00

 

1.2.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

2.2.

Ne

  8,00

Za Josefa Ondráka a duše v očistci

9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

 

Rudolf Pastuszek

Helena Baigerová

Jan Mádlík jun.

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

514

 

514

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v sobotu je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, příští neděle je 3. neděle v liturgickém mezidobí. Touto nedělí začíná rok Božího slova (letos si připomínáme 1600 let od smrti sv. Jeronýma, jednoho ze západních církevních otců).
 • Ekumenická bohoslužba v katedrále Sv. Ducha – v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se zítra - v pondělí 20. ledna uskuteční v královéhradecké katedrále ekumenická bohoslužba. Biskup Jan Vokál pozval představitele křesťanských církví, aby se v katedrále Svatého Ducha společně modlili za jednotu. Ekumenická bohoslužba začíná v 18.30 hodin. Jsme na ni srdečně zváni.
 • Pastorační rada farnosti – na zasedání se sejdeme ve středu od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Zdvořile vás všechny farníky žádáme o případné podněty, které bychom na ní mohli vedle vytvoření pastoračního plánu na tento rok projednat.
 • Staňte se lesníkem v diecézních lesích – Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. hledají zájemce na pozici lesníka pro lesnický úsek Náchod. Pracovní poměr na plný úvazek. Nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody. SŠ nebo VŠ lesnické vzdělání, komunikační a organizační schopnosti podmínkou. Praxe v oboru výhodou. Bližší informace u jednatele společnosti Ing. Pavla Starého, t. 605 220 052.

Bohoslužby v příštím týdnu od (20. – 26. 1. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

20.1.

Po

7,30

 

17,00

Za +manžela a syna

21.1.

Út

------

 

------

 

22.1.

St

18,00

 

17,00

Za +Karla Voslaře a tc. rod

23.1.

Čt

18,00

Za rodinu Markovu

a Macháčkovu

a za duše v očistci

17,00

 

24.1.

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

 

25.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

26.1.

Ne

  8,00

Za živé a +rodiče Daňkovy a Kloudovy a duše v očistci

9,30

Za živé a +z rodiny

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

513

 

513