Farní ohlášky:

 

·           Tento týden – v pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, ve čtvrtek je památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze, příští neděle je 3. neděle velikonoční.

·           Setkání členů III. řádu sv. Františka – se uskuteční mimořádně dříve a to v pátek 8. dubna od 15,30 hodin na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou v kostele.

·           Skupinky hnutí Modlitby matek se scházejí na pouchovské faře každé pondělí od 17,30 hodin. Modlíme se za potřebné,  je možno požádat o přímluvu.

·           Katolický spolek Pouchov zve na zajímavé setkání ku příležitosti 25 let od jeho založení, které se koná příští neděli  10. dubna od 14,30 hodin v Katolickém domě na Pouchově. K významnému výročí se vrátíme příští týden ve zpravodaji.    

       V pátek ve 13 hodin je v pouchovském kostele pohřeb paní Ludmily Havlové; mše na Rožberku je v ten den zrušená.                                                                 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (4. – 10. 4. 2016)

       

Den

Pouchov

Rožberk

   4.4.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

   5.4.

 Út

------

 

----

 

   6.4.

 St

18,00

Za +Josefa Jihlavce

17,00

Za zdárný průběh operace a dobré uzdravení

   7.4.

 Čt

18,00

 

17,00

Na úmysl dárce

   8.4.

 

13,00

18,00

 pohřební mše

 

setkání III. řádu sv. Františka

----

 

   9.4.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za + rodiče, manžela, syny a vnuka

  10.4.

 Ne

    8,00

 RYTMICKÁ

Za živé a +z rodiny Šenkovy a Jelínkovy

9,30

Na úmysl dárce

  10.4.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

404,406,407

 

 

   Úklid kostela

Skupina II.

 

I.skupina

Farní ohlášky:

 

 

 • Tento týden budeme prožívat – jako týden v oktávu velikonočním. Příští neděle je nedělí Božího milosrdenství.
 • Mše svatá v azylovém domě – M. Terezy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek dopoledne.
 • Národní pouť do Krakova – ČBK vyhlásila na 28. května 2016 celonárodní pouť do Krakova v rámci Svatého roku milosrdenství. Poutníci mohou do Krakova cestovat skrze cestovní kanceláře, osobními auty nebo si farnost zorganizuje autobus sama. Vždy ale budou potřebovat poutnický balíček za 200 Kč, ve kterém budou materiály pro pouť. Příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních nákladů pouti. Více informací o pouti na: http://www.proglas.cz/pout2016.html.
 • Týden modliteb za duchovní povolání – a Světový den modliteb za duchovní proběhne od 11. – 17. dubna. Více na: www.hledampovolani.cz
 • Pozvání na zpívané nešpory – na neděli od 17,30 hodin do katedrály Sv. Ducha.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (28. 3. – 3. 4. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  28.3.

 Po

8,00

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za Boží pomoc do dalších let

  29.3.

 Út

13,00

Mše svatá kněží DM

----

 

  30.3.

 St

18,00

 

17,00

Za zdárný průběh operace a Boží ochranu, pomoc a posilu

  31.3.

 Čt

18,00

Na jistý dobrý úmysl

17,00

Na úmysl dárce

   1.4.

 Pá

18,00

 

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodinu a duše v očistci

   2.4.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za zdraví a Boží pomoc pro Miroslava Krejcara

   3.4.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala, man-želku,syna,bratra a rodiče

9,30

Na úmysl dárce

   3.4.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30          

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

402,403.406,407

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden budeme prožívat – jako Svatý neboli Pašijový týden.
 • Společné udílení svátosti nemocných – viz tabulka na straně 2 zpravodaje
 • Svátost smíření v katedrále – dnes od 14 – 16 hodin. Zpovídají kněží z HK i biskup.
 • Zelený čtvrtek - výroční den ustanovení Eucharistie. Mše sv., obřad mytí nohou, po mši sv. bude NSO přenesena do Getsemanské zahrady, adorace do 20 hodin.
 • Velký pátek je dnem přísného postu od masa (zavazuje všechny pokřtěné katolíky bez omezení věku) a újmy v jídle (zavazuje pokřtěné katolíky od 14 – 59 let). Program bohoslužby: Pašije, uctívání kříže, svaté přijímání.
 • Adorace u Božího hrobu: na Bílou sobotu (od 10 –18,30 hodin). Prosím, napište se na seznam vzadu na stolečku. Bude možnost přispět na Boží hrob v Jeruzalémě.
 • Obřady na Bílou sobotu začnou v 19 hodin svěcením ohně, velikonoční svíce,  starokřesťanský „Exultet,“ bohosluž. slova, křest katechumenky, slavení eucharistie.
 • Žehnání pokrmů – na Boží hod velikonoční se na konci mše svaté budou žehnat pokrmy. Pro žehnání jsou vhodné jakékoli potraviny, zvláště pak velikonoční mazance, beránci, vajíčka nebo uzeniny - vše, co patří na velikonoční ranní stůl.
 • Pozvánka na zpívané ranní chvály kapituly Ducha svatého v katedrále -  pátek a sobotu – od 7,30 hodin, na nešpory v neděli od 17,30 hodin.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (21. – 27. 3. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  21.3.

 Po

7,30

Za +Boženu a Karla Pastyříkovy, manžela

a celý rod

-------

 

  22.3.

 Út

------

 

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodinu

a za duše v očistci

  23.3.

 St

18,00

Za živé a +z rodiny Volákovy

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

  24.3.

 Čt

18,00

Za +tetu Marii a duše v očistci

------

 

  25.3.

 Pá

15,00

xxxxxxxx

------

 

  26.3.

 So

19,00

Za farnost

------

 

  27.3.

 Ne

    8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a +rodiče z obou stran

9,30

Za zdraví a Boží požeh-nání pro Annumarii Pinto

  27.3.

Ne

8,00

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

 

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

318,305

 

 

   Úklid kostela

Skupina I.

 

III.skupina

 

20. března

Květná neděle

8:00

9:30

 

mše svatá na Pouchově

mše svatá na Rožberku

pašije na Pouchově zpívá pouchovský chrámový sbor

15:00

pobožnost křížové cesty na Pouchově

22. března

Úterý Svatého týdne

17:00

mše svatá spojená s udílením svátosti nemocných (Rožberk)

23. března

středa Svatého týdne

18:00

 

mše svatá spojená s udílením svátosti nemocných (Pouchov)

 

24. března

Zelený čtvrtek

18:00

mše svatá na památku Večeře Páně

do 20:00

adorace u Getsemanské zahrady - po večerní mši svaté

25. března

Velký pátek

14:30

pobožnost křížové cesty

15:00

velkopáteční obřady - památka umučení Páně

pašije zpívá pouchovský chrámový sbor

do 17:00

adorace u Božího hrobu - po velkopátečních obřadech

26. března

Bílá sobota

10:00-   18:30

adorace u Božího hrobu

19:00

vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

spojená se křtem naší katechumenky

27. března

Hod Boží velikonoční

8:00

9:30

 

mše svatá na Pouchově

mše svatá na Rožberku

před závěrečným požehnáním bude žehnání pokrmů

28. března

Pondělí velikonoční

8:00

9:30

 

mše svatá na Pouchově

mše svatá na Rožberku

 

Farní ohlášky:

 

 • Prožíváme 5. postní týden – v sobotu je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie, příští neděle je Květná nebo Palmová neděle. Na úvod bohoslužby bude svěcení ratolestí, průvod do kostela, zazní zpívané pašije o Kristově utrpení.
 • Sbírka minulé neděle - na SDM v Krakově jsme vybrali celkem 8610 Kč. Děkujeme.
 • Setkání františkánské rodiny – v pátek odpoledne od 15,30 hod.  na Pouchově,  setkání bude zakončeno mší svatou v kostele od 18 hod. Celebruje P. Lukáš Bradna OFM.
 • Diecézní setkání mládeže – v sobotu 19. 3. od 9 hodin. Zveme naši mládež.
 • Příležitost ke sv. smíření – v sobotu od 14-16 hodin na Pouchově (P. Kostilnik, P. Miloslav) zpovídat budeme-hradečtí kněží-také v neděli v katedrále (14-16 hodin).
 • Svátost pro nemocné – bude udělována v úterý a středu Svatého týdne (na Rožberku a na Pouchově). Využijte příležitosti ke svátosti smíření jak ve všedních dnech v obou kostelích ve farnosti, tak i zpovědníků na Květnou neděli – v katedrále a před tím v sobotu na Pouchově. Zpovídat se také bude v úterý přede mší svatou na Rožberku (od 16,30 hodin) a chvíli ve středu na Pouchově.
 • Setkání NET FOR GOD se  uskuteční dne  17.3.2016 od 19:45 na pouchovské faře.

                   Bohoslužby v příštím týdnu (14. – 20. 3. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  14.3.

 Po

7,30

Za Davida a na úmysly skupinky matek

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

  15.3.

 Út

------

 

----

 

  16.3.

 St

18,00

Za +Františku a Anto-nína Dufkovy a celý rod

17,00

Za + manžela Josefa a živé členy rodiny

  17.3.

 Čt

18,00

Za +manžela a rodiče Flídrovy a Košňarovy

17,00

Za živé a + z rodiny Havlovy

  18.3.

 Pá

18,00

 

17,00

Za živé a + z rodiny,za dar víry a obrácení manžela, synů, jejich rodin a duše v očistci

  19.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a další Boží pomoc pro rodiny

  20.3.

 Ne

    8,00

Za uzdravení manžela, za rodiny Kotlandovu

a Chlomkovu

9,30

Za + dceru Bohunku a její rodinu

  20.3.

Ne

8,00

Marie Košňarová

Ivana Fendrychová

Helena Baigerová

 

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

318,305

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Příští neděle – je 5. neděle postní.
 • Setkání seniorů farnosti - se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním sále v 18 hodin.
 • Sbírka na SDM v Krakově – budeme moci přispět dnes při farní sbírce na mladé.
 • Ministrantské setkání před Velikonocemi - sejdeme se v sobotu 12. března v 9 hodin v kostele na Pouchově a jednotlivé úkoly z liturgie Květné neděle a Velikonočního tridua si projdeme. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Filip Volák, Vojtěch Šafranko.
 • Postní duchovní obnova farností - proběhne ve dnech 11. a 12. 3. v katedrále a Novém Adalbertinu. Všichni jsme srdečně zváni (viz plakátek na vývěsce).
 • Svátost smíření na Pouchově – společně se mnou bude zpovídat P. Adrian Kostilnik v sobotu 19. 3. od 14 – 16 hodin ve farním kostele.
 • Společné udílení svátosti nemocných – bude v pondělí 21. od 17 hodin na Rožberku a ve středu 23. 3. od 18 hodin na Pouchově.
 • Zdravotní dovolená P. Miloslava – od 9. – 12. března. Proto omezeny mše svaté.

 

                        Bohoslužby v příštím týdnu (7. – 13. 3. 2016)                                                                                                                                                                                                                        

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

  7.3.

 Po

7,30

Za +Františku Novotnou, manžela, syna Josefa

a vnuka Vladimíra

------

 

 

    8.3.

 Út

------

 

------

 

 

    9.3.

 St

------

 

------

 

 

  10.3.

 Čt

18,00

 

17,00

Za prokázaná dobrodiní a další Boží pomoc pro rodiny

 

  11.3.

 Pá

    ------

 

17,00

Bohoslužba slova

 

  12.3.

 So

------

 

------

 

 

  13.3.

 Ne

    8,00

Za Josefa a Růženu Boučkovy a sourozence

9,30

Za +maminku a její rodinu

 

  13.3.

Ne

8,00

Rudolf Pastuzsek

Alena Záveská

Jan Mádlík jn.

 

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

 

Čísla písní k liturgii

302

 

 

 

 

   Úklid kostela

Skupina VII.

 

II.skupina

 

 

Úklid sněhu

 

 

Ruskovi