Farní ohlášky:

 

 

·     Tento týden si připomínáme – v pátek je památka Panny Marie Fatimské, v sobotu je svátek sv. Matěje, apoštola, příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého.

·     Májové pobožnosti – budou na Pouchově i Rožberku vždy po mši svaté, v neděli bude májová pobožnost společně před kapličkou na Rožberku.

·     Návštěva starých a nemocných doma – bude ve středu od 9 – 12 hodin dopoledne

·     Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou a májovou pobožností.

·     Setkání skupinky Modlitby matek  - se koná každé pondělí od 17. 30 hodin na pouchovské faře.

·     Pravidelné společenství dětí  - probíhá během promluvy při nedělní mši svaté, sloužené od 8 hodin, v sakristii farního kostela na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (9. – 15. 5. 2016)     

       

Den

Pouchov

Rožberk

   9.5.

 Po

7,30

Za +Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

17,00

Za  pana kanovníka Duška a všechny kněze zde působící a duše v očistci

 10.5.

 Út

------

 

------

 

 11.5.

 St

18,00

Za +pouchovské kněze

17,00

Za živé a + z rodiny Trojanových a Perných

 12.5.

 Čt

18,00

Za +Ottu Voláka

17,00

Za dar víry a Boží požehnání pro dceru a její rodinu

 13.5.

 

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a Annu Fejfarovou

17,00

Za prarodiče Vlasákovy a Hurdálkovy a duše v očistci

 14.5.

 So

------

Biřmování v katedrále

17,00

Za + Karla Voslaře a ten celý rod

 15.5.

 Ne

    8,00

Za +Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku a vnuka Luboše

9,30

Za živé a + z rodiny Linderovy, Paceltovy a Nešetřilovy

 15.5.

Ne

8,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Jitka Benešová

9,30

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční.

·         Sbírka na kněžský seminář – společně na, 4. velikonoční neděli jsme v obou kostelích vybrali 16 000 Kč, k nim přibyly dva dary po 10 000 Kč, celkově jsme tedy na biskupství předali částku 36 000 Kč. Kéž Vám, drazí dárci, kteří jste přispěli, Bůh žehná a dobrem odplatí vaši štědrost.

·         Májové pobožnosti – Dnes v 15 hodin bude u kaple na Rožberku první májová pobožnost. Další májová pobožnost bude po mši svaté ve čtvrtek (povedou ji farníci), od pondělí 9. května pak budou pravidelné májové vždy po mši svaté na obou místech.

·         Dveřní sbírka na Ukrajinu – z minulé neděle činila celkem 7 500 Kč. Upřímné poděkování a požehnání všem Vám, milým dárcům.

·         Setkání skupinky Modlitby matek  - se koná každé pondělí od 17. 30 hodin na pouchovské faře.

·         Pravidelné společenství dětí  - probíhá během promluvy při nedělní mši svaté, sloužené od 8 hodin, v sakristii farního kostela na Pouchově.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (2. – 8. 5. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   2.5.

 Po

------

 

------

 

   3.5.

 Út

------

 

------

 

   4.5.

 St

------

 

------

 

   5.5.

 Čt

18,00

Za živé a +z rodiny Černých a duše

v očistci

17,00

Za + rodiče a bratry Jana a Vladimíra

   6.5.

 Pá

------

 

------

 

   7.5.

 So

 

 

------

 

   8.5.

 Ne

    8,00

 

9,30

Za + Vendu Petříčka, rodiče a duše v očistci

   8.5.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

   Úklid kostela

Skupina IV.

 

III. skupina

Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Marka, evangelisty, v pátek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, příští neděle je 6. neděle velikonoční.

·      Svěcení nového plzeňského biskupa – našeho diecézního kněze P. Tomáše Holuba: v sobotu 30. dubna od 10,30 hodin bude možné na TV NOE shlédnout přímý přenos z tohoto svěcení – anebo je možné se přímo zúčastnit, pokud se tam rozjedete.

·     Setkání skupinky Modlitby matek - se koná vždy v pondělí v 17. 30 hodin na pouchovské faře.

·     Pravidelné společenství dětí - probíhá během promluvy při nedělní mši svaté v 8 hodin  v sakristii farního kostela na Pouchově.

·     Dovolená P. Miloslava – od 28. dubna do 7. května bude na ozdravné dovolené. Prosíme, sledujte pořad bohoslužeb na obou vývěskách v těchto dnech a pro bohoslužby využijte i ostatní místa v kostelích Hradci Králové. Plán bohoslužeb pro celý vikariát je vyvěšen.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (25. 4. – 1. 5. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  25.4.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodinu a duše v očistci

  26.4.

 Út

7,30

 

------

 

  27.4.

 St

18,00

Na poděkování za 60 let života

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc a duše v očistci

  28.4.

 Čt

------

 

17,00

Za +manžela Pavla,

+dceru Petru a živé členy rodiny

  29.4.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

  30.4.

 So

    ------

 

------

 

   1.5.

 Ne

    8,00

Za +maminku

Žofii Prokopovou

9,30

Za živé a + z rodiny Štikovy

   1.5.

Ne

8,00

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

409,407

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

  • V tomto týdnu si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, příští neděle je 5. neděle velikonoční.
  • Poděkování - za Vaši velkodušnost při dnešní sbírce na bohoslovce.
  • Pastorační rada farnosti – se sejde ve středu v 19 hodin na faře na Pouchově.
  • Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin.
  • Mše svatá s katechezí pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele na Pouchově.
  • Net for God – setkání ve čtvrtek 21. dubna ve 20,15 hodin ve farním sále na Pouchově ve 20,15 hodin, téma: Charles de Foucauld (1858 – 1916). Tento film jej představuje jako „malého bratra pro všechny“, který nám svým hledáním otevírá velmi prostornou cestu, po které se může vydat každý. Následuje občerstvení, diskuse, společná modlitba.
  • Dveřní sbírka na Ukrajinu – Papež František v minulých dnech vyhlásil tuto sbírku pro církev v celé Evropě. Uskuteční se v neděli 24. 4. po mši svaté. Prosím, pamatujte na ni, když budete před tím dávat do nedělní sbírky.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (18. – 24. 4. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  18.4.

 Po

7,30

Za uzdravení nemocných

17,00

Za živé a + z rodiny Mádlíkovy, Hákovy a Hejlovy

  19.4.

 Út

------

 

----

 

  20.4.

 St

18,00

Za +Jaroslava Fresara

17,00

Na poděkování za život

  21.4.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

  22.4.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

Za Františka Kubáta, rodinu Stasinkovu a Makovcovu

  23.4.

 So

18,00

Za +RNDr. Václava Hovorku a na poděkování

za narození děťátka

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a další Boží pomoc pro rodiny

  24.4.

 Ne

    8,00

Za +Miroslava Malečka, rodiče a sourozence

a rodinu Doležalovu

 9,30

Za + manžela Albína Žáka, jeho rodiče a prarodiče

  24.4.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

408,407

 

 

   Úklid kostela

Skupina III.

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

 

  • Tento týden budeme slavit – v pondělí je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, příští neděle je 4. neděle velikonoční.
  • Setkání seniorů – uskuteční se ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž.
  • Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli. Naše diecéze má nejvíce bohoslovců ze všech českých diecézí, někteří studují v zahraničí. Roční částka na jejich studium činí kolem 2,2 milionu Kč. Diecéze nemá na celou částku ve svých fondech, proto každý rok koná sbírku na tento účel. Letos se do semináře hlásí čtyři kandidáti, a je mou velikou radostí Vám oznámit, že z nich je jeden z nich – je náš ministrant a student Biskupského gymnázia David Fendrych. Proto se tato finanční otázka nově týká doslova každého z nás. Děkuji vám proto předem za Vaši štědrost.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11. – 17. 4. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  11.4.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodinu

a duše v očistci

  12.4.

 Út

12,30

Mše svatá kněží DM

----

 

  13.4.

 St

18,00

 

17,00

Za duše v očistci

  14.4.

 Čt

18,00

 

17,00

Za Boží požehnání

pro Ludvíka a Ludmilu Vlachovy a celý rod

  15.4.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a + z rodiny Pilipovy, Bednářovy a Slavíkovy

  16.4.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování za narození pravnučky

  17.4.

 Ne

    8,00

Za +Rudolfa Janála

9,30

Za+rodiče Věru a Karla Dolkočovy, jejich rodiče a prarodiče

  17.4.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Bořková

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Čísla písní k liturgii

405,407

 

 

   Úklid kostela