Farní ohlášky:

 

 Tento týden slavíme – zítra v pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Víta, mučedníka, příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

·     Sbírka na charitu – se uskuteční ve farnostech naší diecéze příští neděli při všech bohoslužbách.

·     Mše svatá s katechezí pro mládež – předposlední setkání bude ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele na Pouchově.

·     Hodina pravdy aneb Večer mladých – kde? – Fara Nový Hradec. Kdy?- Pátek 17. 6. V kolik|? 17 – 21,30 hodin. Věk? – 15 – 20 let. Přihlašujte se do 16. 6. na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefon:  731 538 660. Ostatní na plakátku.

·     Diecézní setkání seniorů – se koná v sobotu 18. 6. od 9 hodin v Hradci Králové. Ostatní údaje na plakátku na vývěsce.

·     Generální úklid kostela na Pouchově – proběhne v sobotu 18. 6. již od 8 hodin dopoledne. Prosíme o pomoc zejména naši mládež, senioři jdou na diecézní setkání.

·     Pravidelná katecheze společenství dětí - probíhá během homilie při nedělní mši svaté v  sakristii farního kostela na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (13. – 19. 6. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   13.6.

 Po

7,30

Za Annu a Karla Smejkalovy,

+rodiče a sourozence

16,30!!

Za +P.Pecinu a všechny kněze zde působící a duše v očistci

   14.6. 

 Út

------

 

----

 

   15.6.

 St

18,00

Za +sestru a tetu Marii

17,00

Za + manžela, jeho rodiče a sestry

   16.6.

 Čt

18,00

Prosba o dar zdraví

a Boží požehnání

pro rodinu a za duše

v očistci

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

   17.6.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za živé a + z rodiny Metelkovy a Hojných

   18.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování za 80 let života a 60 let manželství, za živé a + z rodiny a dar víry pro děti

   19.6.

 Ne

    8,00

Za +rodiče Kotlandovy, děti a jejich rodiny

9,30

Za + Alenku Hájkovou

   19.6.

Ne

8,00

Helena Baierová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

9,30

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

525

 

 

Úklid kostela

18.6. Generální úklid

8,00

 

III.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Norberta, zakladatele řádu premonstrátů, v sobotu je památka sv. Barnabáše, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

·      Setkání seniorů farnosti – poslední předprázdninové setkání proběhne ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele.

·      Akce NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek 10. června od 18 hodin. Vzadu na stolečku jsou natištěny pozvánky, rozeberte si je, prosíme, a pozvěte své sousedy, spolubydlící, spolupracovníka, spolužáky a ostatní na tuto pastorační akci. Z toho důvodu bude mše svatá v pátek sloužena ve farním sále.

·      Obědy na farní den – objednávka – je možné si objednat oběd na farní den 26. června na papíře na stolečku vzadu. Je třeba uvést jméno a počet obědů. Prosíme, abyste se objednali nejpozději v neděli 19. června. Děkujeme.

·      Pravidelná katecheze dětí předškolního věku - probíhá během obvyklé homilie - ve školním roce - při každé nedělní mši svaté v 8 hodin v sakristii farního kostela na Pouchově.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (6. – 12. 6. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    6.6.

 Po

7,30

Za duše v očistci

17,00

Za + manžela Františka, rodiče a prarodiče

    7.6.

 Út

------

 

-----

 

    8.6.

 St

18,00

Za +Josefa a Marii Volákovy

17,00

Na poděkování za prožitá léta

    9.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Na úmysl dárce

   10.6.

 Pá

18,00

Za + tetu Marii

17,00

Za Eduarda a Ludmilu Havlovy a živé a + z rodiny

   11.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za + Ladislava Poláka a živé a + z rodiny

   12.6.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala, rodiče a strýce Františka

9,30

Za živé a + z rodiny Linderovy, Paceltovy a Nevečeřalovy

   12.6.

Ne

Lektoři

8,00

Marie Košňarová

Iva Hendrychová

Helena Baigerová

Lektoři

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

522

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·          Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Zdislavy, v úterý je svátek Navštívení Panny Marie, ve středu je památka sv. Justina, mučedníka, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

·          Dnes – bude od 15 hodin na Rožberku poslední májová pobožnost a po ní od 16 hodin ve farním kostele na Pouchově recitál zpěvačky a kytaristky Evy Henychové. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

·          Mše svatá s katechezí pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele.

·          Návštěva starých a nemocných farníků – bude v pátek v dopoledních hodinách.

·          1. svaté přijímání – bude příští neděli na Rožberku, přijme ho Vojta Hesoun.

·          Pozvání na nešpory katedrální kapituly – v neděli od 17,30 hodin v katedrále SD

·          Farní den bude v neděli 26. června. Nezapomeňte se přihlásit o oběd na arších vzadu v našich kostelích.

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 5. – 5. 6. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  30.5.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na poděkování za prožité roky s prosbou o další Boží pomoc pro sebe a pro rodiny mé dcery a dvou vnuků

  31.5.

 Út

------

 

----

 

    1.6.

 St

18,00

Za +Jarmilu Spáčilovou, bratra a rodiče

17,00

Za + Zdeňku Tomšovou, manžela Vladimíra a syna Vladimíra

    2.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Za + rodiče Bártovy a živé členy rodiny

    3.6.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Boží pomoc a požehnání pro Gaby a celou rodinu Pynto

    4.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a + z rodiny Hejtmanovy a Příhodovy

    5.6.

 Ne

    8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

9,30

Za Boží pomoc pro Vojtu a celou rodinu

    5.6.

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

518

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

II.skupina

 Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.

·      Májové pobožnosti – v měsíci květnu budou na Pouchově i Rožberku vždy po mši svaté, v neděli je společná májová pobožnost od 15 hodin na Rožberku.

·      Poutní mše svatá – ke cti svatého Jana Nepomuckého bude sloužena v pondělí 16.5. od 18,30 hodin na nádvoří bývalého kněžského semináře vedle Velkého náměstí. Z tohoto důvodu nebude sloužena mše svatá na Rožberku. Jsme srdečně zváni.

·      Setkání Pastorační rady farnosti – se uskuteční ve středu od 19,15 hodin.

·      Mše svatá s katechezí – pro naši mládež – ve čtvrtek od 18 hodin na Pouchově.

·      Setkání Net for God – s promítáním dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,45 hodin ve farním sále na Pouchově. Název dokumentu: Ubuntu – jsem, protože náležím druhým. Srdečně zveme.

·      Koncert Evy Henychové – zpěvačky a kytaristky, proběhne v neděli 29. května od 16 hodin na Pouchově. Vstup zdarma. Srdečně zveme, pozvěte také i své blízké.

·      Pravidelné společenství dětí - pravidelně probíhá během promluvy a během školního roku při nedělní mši svaté v 8 hodin  v sakristii farního kostela na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 5. 2016)     

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  16.5.

 Po

7,30

Za +manžela, maminku

a duše v očistci

----

           Viz ohlášky –      

  17.5.

 Út

------

 

----

 

  18.5.

 St

18,00

Za +Václava Horejše, +rodiče a sourozence

a celý rod

17,00

Za + Ladislava Poláka a živé a + z rodiny

  19.5.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za + Roberta Přiklopila a duše v očisci

  20.5.

 Pá

18,00

 

17,00

Za + rodiče Richterovy, Hejzlarovy a manželku Marii

  21.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

  22.5.

 Ne

    8,00

Za + z rodiny Rindovy

9,30

Za + rodiče, bratra a dcery

  22.5.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

 

   Úklid kostela

Skupina V.

 

  1. skupina