Farní ohlášky: (MŠ)

 

  • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana Boska, kněze, ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic), na Rožberku i na Pouchově bude v ten den mše svatá, žehnání hromniček, průvod kostelem. V pátek je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí.
  • Setkání zasvěcených osob - každoroční setkání osob, které zasvětily svůj život Bohu, se bude opět konat 2.2.2017 v Hradci Králové. Průvod vyjde v 9,30 hodin od kaple sv. Klementa a následovat bude bohoslužba v katedrále Svatého Ducha, kterou povede Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.
  • Návštěva seniorů ve farnosti – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
  • Svatoblažejské požehnání – se bude individuelně udělovat v pátek při mši svaté na Rožberku i na Pouchově. V neděli bude toto požehnání uděleno společně na konci mše svaté.
  • Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly Ducha svatého - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály. Zpívané texty jsou k dispozici.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 1.  – 5. 2. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   30.1.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

a duše v očistci

17,00

Za Dr. Eduarda a Ludmilu Havlovy a živé členy rodiny a duše v očistci

   31.1. 

 Út

------

 

------

 

     1.2.

 St

18,00

 

17,00

Za paní Temelíkovou

     2.2.

 Čt

18,00

Za Josefa Ondráka

a duše v očistci

17,00

Za + z rodiny Bartošovy a Bekovy

     3.2.

 Pá

18,00

 

17,00

Na poděkování a prokázaná dobrodiní a duše v očistci

     4.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za maminku Annu Krejcarovu

     5.2.

 Ne

    8,00

Za živé a +z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Za + rodiče a bratry Vojtěcha a Františka Poláškovy

     5.2.

Ne

8,00

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

9,30

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Zimní úklid

Novotných

 

Novotných

 Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v sobotu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. neděle v mezidobí.

·         Ekumenická bohoslužba v katedrále – proběhne v pondělí 23. 1. od 18,30 hodin. Jsme srdečné zváni.

·         Mše svatá - v azylovém domě Matky Terezy bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin odpoledne.

·         Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin ve farním sále na Pouchově.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 1. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   23.1.

 Po

7,30

Na jistý dobrý úmysl

17,00

Na dobrý úmysl

   24.1. 

 Út

------

 

------

 

   25.1.

 St

18,00

Za +Jaroslava a Marii Rohlíkovy

17,00

Na úmysl dárce

   26.1.

 Čt

18,00

Za Františka Flídra

a manželku

17,00

Za + Jindřiška a Ludmilu Vlachovy a duše v očistci

   27.1.

 

18,00

 

17,00

Na poděkování a prokázaná dobrodiní a duše v očistci

   28.1.

 So

16,00

Za farnost

17,00

Za rodinu Hejcmanovu a Příhodovu

   29.1.

 Ne

    8,00

Za Ludmilu a Ludvíka Jelínkovy

9,30

Za živé a + z rodiny Štikovy

   29.1.

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.  

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

514

 

 

Úklid kostela

Skupina III.

 

III. skupina

Úklid sněhu

 

 

Libuše Veselá

Farní ohlášky:

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v sobotu je památka sv. Anežky římské, panny a mučednice, příští neděle je 3. neděle v mezidobí.

·         Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek 19. 1. od 16 hodin na faře na Pouchově.

·         Týden modliteb za jednotu křesťanů – proběhne letos od 18. – 25. ledna. Jsou vydány texty na každý den. Za jednotu se budeme modlit při každé mši svaté. Texty ke stažení: http://www.bihk.cz/aktuality/.

·         NET for God – setkání ve čtvrtek 19. 1. od 20 hodin ve farním sále na Pouchově s promítáním dokumentu.

·         Ministrantská schůzka – v sobotu od 9,30 hodin na pouchovské faře. Srdečně zveme i další zájemce o ministrování.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16.1.2017  – 22.1. 2017)    

 

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   16.1.

 Po

7,30

Na úmysl dárce

17,00

Za těžce nemocnou sestru

   17.1. 

 Út

------

 

----

 

   18.1.

 St

18,00

Za uzdravení maminky

17,00

Na poděkování za prožitá léta a za členy celé rodiny

   19.1.

 Čt

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl

   20.1.

 Pá

18,00

Za Josefa a Marii Volákovy a za živé

a +z rodiny

17,00

Za děti, jejich rodiny a za dar víry

   21.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování a prokázaná dobrodiní

   22.1.

 Ne

   8,00

Za Annu Šenkovou

a ten celý rod

9,30

Za + z rodiny Bařinkovy, Bartošovy a Vejrovy

   22.1.

Ne

8,00

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sn.

9,30

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Čísla písní k liturgii

512

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Zimní úklid

 

 

 Bártová Marie

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v sobotu je památka svatého Hilaria, biskupa a učitele církve, příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

·      Setkání seniorů farnosti – mimořádně se toto setkání posouvá na 3. čtvrtek v měsíci, tj. na den 19. ledna od 16 hodin na Pouchově.

·      Omezení bohoslužeb – příští týden v důsledku nepřítomnosti P. Miloslava ve farnosti. Časy konání bohoslužeb jsou vyznačeny v tabulce níže.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (9. – 15. 1. 2017)    

        

 

Den

Pouchov

Rožberk

    9.1.

 Po

------

 

------

 

   10.1. 

 Út

------

 

------

 

   11.1.

 St

------

 

------

 

   12.1.

 Čt

------

 

17,00

Za rodiče Blažkovy a bratra

   13.1.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

   14.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a duše v očistci

   15.1.

 Ne

    8,00

Za +Eduarda Havla

a ten celý rodaVHavlkH

9,30

Na úmysl dárce

   15.1.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

512

 

 

Úklid kostela

Skupina II.

 

II.skupina

Zimní úklid sněhu

 

 

Jan Hypius

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v pátek je Slavnost Zjevení Páně, při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla, můžete si přinést nádobku na tříkrálovou vodu, příští neděli je Svátek Křtu Páně, jím končí doba vánoční (koledy, výzdoba, jesličky).  Tam, kde jsou jesličky postaveny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle – např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února. Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti.

  • Návštěvy starých farníků – se uskuteční na první pátek v dopoledních hodinách.
  • Tříkrálová sbírka - Příští neděli také bude možno na Pouchově i Rožberku po mši svaté přispět do tříkrálové kasičky. Charita všem předem děkuje.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od  2. –  8. 1. 2017    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    2.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za +rodiče, duše v očistci a živé členy rodiny

    3.1. 

 Út

------

 

----

 

    4.1.

 St

18,00

Za zdraví a průběh operace

17,00

Za Jana Kolmana

    5.1.

 Čt

18,00

Za Denisu, Alenu a její děti

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

    6.1.

 Pá

18,00

Za +manžela, oboje rodiče a Boží požehnání pro rodinu

17,00

Za +rodiče, duše v očistci a živé členy rodiny

    7.1.

 So

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Na poděkování

za prokázaná dobrodiní

a duše v očistci

    8.1.

 Ne

    8,00

Za Václava France, rodinu a syna Romana

9,30

Na úmysl dárce

    8.1.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela