Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – od čtvrtka 17. prosince začíná bližší příprava na svátky Kristova narození, příští neděle je 4. neděle adventní.
 • Rorátní mše svaté – budou slouženy: zítra a za týden od 7 hodin ráno na Pouchově.
 • Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti – je na straně 2 tohoto zpravodaje.
 • Mše v DMT – předvánoční mše svatá bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azylovém domě Matky Terezy.
 • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: Kněžské svěcení.
 • Diecézní stolní kalendáře – k dostání v sakristiích obou kostelů, cena: 40 Kč/kus.
 • Vánoční pohledy po mši svaté je možné si za dobrovolný příspěvek na misie odnést vánoční pohled, který vytvořili žáci ZŠ Jana Pavla II.
 • Dotační vánoční pohledy – na podporu postižených dětí je možné si zakoupit    v sakristiích obou kostelů. Cena za pohled s obálkou je  70 Kč.
 • Setkání terciářů sv. Františka z Assisi – se uskuteční v pátek od 16 hodin. Bude zakončeno mší svatou v 18 hodin ve farním kostele sv. Pavla ap. na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (14. –  21. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 14.12.

 Po

 7,00

RORÁTY

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za +otce a živé členy rodiny

 15.12.

 Út

-----

 

------

 

 16.12.

 St

18,00

Za farnost

17,00

Za těžce nemocnou Marii Izákovou

 17.12.

 Čt

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za rozpoznání životního povolání, za pokoj v rodině

a duše v očistci

 18.12

 Pá

18,00

 

17,00

Za +Annu Krejcarovou

 19.12.

 So

18,00

Za Annu Řehákovou

a syna Václava

17,00

Za +z rodiny Hofmanových, Tichých, Timkových, Vever-kových a Františka Špicara

 20.12.

 Ne

    8,00

Za +Vladislava a Jiřinu Svobodovy

  9,30

Za +Marii Hesounovou

 20.12.

Ne

8,00

 

Hana Špatenková

Katka Špatenková

Marie Šetřilová

 

9,30

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Čísla písní k liturgii

101,130

 

 

   Úklid kostela

I.              skupina

 

II. skupina

Úklid sněhu

 

 

Devetterovi

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v úterý je Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v sobotu je památka P. Marie Guadalupské, příští neděle je 3. neděle adventní (gaudete).
 • Setkání pastorační rady farnosti – ve středu od 19 hodin ve farním sále na Pouchově. Program: bilance roku 2015 a příprava pastoračního plánu na rok 2016.
 • Setkání seniorů – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou se společným udílením svátosti nemocných. Přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření. Na Rožberku bude sv. nemocných 14.12.
 • Net for God – promítání dokumentu s následnou diskuzí – ve čtvrtek od 19,30 hodin.
 • Dotační vánoční pohledy – je možné je zakoupit v sakristii. Výtěžek půjde pro postižené děti Školy života do Frýdku-Místku. Cena 1 pohledu s obálkou je 70 Kč.
 • Pohledy pro misie - příští neděli si budete moci v našem kostele za dobrovolný příspěvek zakoupit Pohledy pro misie s vánočními motivy vytvořené žáky základní školy Jana Pavla II.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (7. –  13. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  7.12.

 Po

RORÁTY

7,00

10,00

 

 

Za +Růženu Zikánovou

Za +PhDr. Petra Adama

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

  8.12.

 Út

18,00

Na dobrý úmysl, ke cti PM

17,00

Za živé a +z rodin

  9.12.

 St

18,00

 

17,00

Za +matku a +čl. rodiny

10.12.

 Čt

18,00

Za +Otu Voláka

17,00

Za rozpoznání životního povolání, za dar obrácení pro tátu a za duše v očistci

11.12

 Pá

18,00

Na poděkování Bohu

17,00

Za rozpoznání životního povolání, dar spokojeného dožití babičky a duše v oč.

12.12.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +manžela Josefa Timka

13.12.

 Ne

    8,00

Za +Helenu a Jana Věckovy a syna Jana

  9,30

Za +rodiče a živé členy rodiny

13.12.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

 

 Úklid kostela

 

 

 

Úklid sněhu

 

 

Devetterovi

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Františka Xaverského, kněze, příští neděle je 2. neděle adventní.
 • Roráty na Pouchově – počínaje zítřkem 30. listopadem a konče 21. prosincem na Pouchově vždy již od 7 hodin ráno, od 6,30 hodin bude adorace před NSO.
 • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: sv. nemocných
 • Návštěvy starých farníků – na první pátek v dopoledních hodinách.
 • Ministrantská schůzka – mimořádně v sobotu 5. prosince od 9 do 11 hodin na faře.
 • Setkání pastorační rady – zvu předběžně členy této rady na setkání ve středu 9. prosince od 19 hodin, spolu vytvoříme pastorační plán na příští rok.
 • Žehnání chleba – v sobotu 5. prosince ve 12 hodin požehná na Šrámkově statku v Pileticích P. Miloslav chléb. Jste srdečně zváni na tuto událost.
 • Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály.

                                      Bohoslužby v příštím týdnu (30. 11. –  6. 12. 2015)                                                                                                                                                             

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 30.11.

 Po

 7,00

roráty

Za +Růženu Zikánovou

17,00

 

  1.12.

 Út

----

 

----

 

  2.12.

 St

18,00

Za Marii Vaňkovou, manžela a celý rod

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny a duše v očistci

  3.12.

 Čt

18,00

Za Annu Barnášovou

a  zemřelé toho rodu

17,00

Za těžce nemocnou Marii Izákovou

  4.12

 Pá

18,00

Za Anežku a Václava Čechovy a duše v očistci

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny a duše v očistci

  5.12.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny a duše v očistci

  6.12.

 Ne

    8,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a Annu Fejfarovou

  9,30

Za Annu Houfovou, manžela, dceru a ten celý rod

  6.12.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

 

   Úklid kostela

Skupina VII.

 

I. skupina

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je Slavnost sv. Klementa I., papeže a mu-mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní, začíná liturgický cyklus C. Přede mší sv. bude svěcení adventního věnce i věnců, které si přinesete.
 • Sbírka na plošné pojištění – z minulé neděle činila  8 850 Kč. Dárcům děkujeme.
 • Při sbírce na bibli – jsme vybrali a odeslali 3 810,- Kč. Poděkování všem dárcům.
 • Poutní mše svatá - v kapli sv. Klimenta vedle Bílé věže bude sloužena zítra od 18,30 hodin. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál s členy katedrální kapituly. Před ní od 17,45 hodin budou zpívané nešpory. Jsme zváni. Ostatní na plakátku na vývěsce.
 • Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azyl. domě M. Terezy.
 • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: Odpustky.
 • Sponzorské vánoční pohledy – je možné zakoupit si v sakristii. Výtěžek z prodeje jde na postižené děti ve Frýdku-Místku. Cena jednoho pohledu je 73 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  23.11.

 Po

7,30

Za +rodiče a sourozence

16,45 !!

Za těžce nemocnou Marii Izákovou

  24.11.

 Út

 

 

 

 

  25.11.

 St

18,00

Za zdraví Martínka

a Verunky

17,00

Za dar víry a Boží požehnání pro dceru

a její rodinu

  26.11.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  27.11

 

18,00

 

17,00

 

  28.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za uzdravení vztahů v rodině a duše v očistci

  29.11.

 Ne

    8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna

a +rodiče a sourozence

  9,30

Za +manžela, rodiče, sestru a živé členy rodiny

 

 29.11.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, příští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše Krista, Krále, pobožnost etc.
 • Mše svatá s katechezí pro mládež – bude ve čtvrtek při večerní mši svaté. Téma katecheze: slavení svátosti smíření II.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Film „Pokojná revoluce“ o sjednocení rozděleného Německa v říjnu 1990. Po promítnutí následuje debata. Setkání je spojeno s malým občerstvením. Srdečně zveme. Více na plakátku.
 • Kaplan pro mládež našeho vikariátu - Vážení duchovní správcové, za účelem bližšího seznámení katolických mládežníků Hradce Králové pořádá hradecká mládež následující akci. Prosíme, abyste o ní informovali následující větou: Hradecká katolická mládež srdečně zve všechny mladé od čtrnácti let na venkovní hru, sraz je tento pátek 20.11. 2015 v 18 hodin před katedrálou.  Děkuji. Tomáš Enderle.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  16.11.

 Po

 7,30

Za živé a +z rodiny Vernerovy

17,00

Za + rodiče a sourozence

  17.11.

 Út

-------

 

-------

 

  18.11.

 St

18,00

Za Jaroslava Frejsara

a jeho rodiče

17,00

 

  19.11.

 Čt

18,00

Za +rodiče, +manžela, bratra a za živé členy rodiny Rindovy

17,00

Za živé a + z rodiny Boučkovy, Procházkovy a za dar víry pro všechny živé

  20.11

 Pá

18,00

Za +Růženu Zikánovou

17,00

 

  21.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  22.11.

 Ne

    8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

  9,30

 

 22.11.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

   Úklid kostela

Skupina VI.

 

III.skupina