Ø Farní ohlášky:

 

·                                      Tento týden budeme prožívat – jako Svatý neboli Pašijový týden.

·           Společné udílení svátosti nemocných – v pondělí od 17 hodin na Rožberku, (od 16,00 sv. smíření) ve středu od 18 hodin na Pouchově od 17,00 hodin sv. smíření.

·           Svátost smíření na Pouchově – dnes 16 hodin: P. Šiffel, P. Kostilnik (Zpovídání dnes v katedrále – od 14 – 16 hodin).

·           Setkání seniorů – bude mimořádně ve středu od 16 hodin ve farním sále.

·           Zelený čtvrtek: výroční den ustanovení Eucharistie. Mše sv., obřad mytí nohou, po mši sv. bude NSO přenesena do Getsemanské zahrady, adorace do 20 hodin.

·           Velký pátek je dnem přísného postu od masa (zavazuje všechny pokřtěné katolíky bez omezení věku) a újmy v jídle (újma v jídle zavazuje pokřtěné katolíky od 14 – 59 let). Program: Pašije, uctívání kříže, sv. přijímání.

·           Adorace u Božího hrobu – začíná na Velký pátek - od 16,30 hodin) a bude pokračovat přes noc, zakončena na Bílou sobotu v 18,30 hodin. Prosím, napište se na seznam vzadu na stolečku. Bude možnost přispět na Boží hrob v Jeruzalémě.

·           Obřady na Bílou sobotu začnou v 19 hodin svěcením ohně, velikonoční svíce, zazní starokřesťanský zpěv „Exultet,“ bohoslužba slova, slavení eucharistie.

·           Žehnání pokrmů – Na Boží hod velikonoční se při obou mších svatých budou žehnat pokrmy. Pro žehnání jsou vhodné jakékoli potraviny, zvláště pak velikonoční mazance, beránci, vajíčka nebo uzeniny - vše, co patří na velikonoční ranní stůl.

·           Pozvánka na zpívané ranní chvály kapituly Ducha svatého v katedrále -  pátek a v sobotu – od 7,30 hodin a na večerní nešpory v neděli od 17,30 hodin.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (10.  – 16. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   10.4.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

   11.4. 

 Út

------

 

------

 

   12.4.

 St

18,00

 

------

 

   13.4.

 Čt

18,00

 

------

 

   14.4.

 Pá

15,00

------------------------------

------

 

   15.4.

 So

19,00

Za farnost

------

 

   16.4.

 Ne

    8,00

Za rodinu Kotlandovu

a Chloumkovu

9,30

Za Antonína Kozáka, celý rod a rod Grofových

Lektoři

Ne

8,00

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sn.  

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

402,403,406,407

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      Příští neděle – je 5. neděle postní.

·      Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově ve čtvrtek od 17,30 hodin a v pátek od 17,15 hodin (františkánská), na Rožberku ve čtvrtek od 16,30 hodin, v pátek od 16 hodin adorace, v 17 hodin bohoslužba slova.

·      Schůze pastorační rady – proběhla ve středu minulého týdne. Zápis ze zasedání si můžete přečíst na druhé straně tohoto zpravodaje.

·      Adorace v noci od Velkého pátku do Bílé soboty – můžete se zapsat na archy na stolečku vzadu v kostele na Pouchově i na Rožberku. Adorace je po půl hodině, můžete ale spojit adoraci do jedné hodiny. Prosím, neodkládejte to a zapište se co nejdříve.

·      Ministrantská schůzka spojená s nácvikem – na velikonoční obřady bude na Květnou neděli – 9. dubna po křížové cestě (V. Šafranko).

·      Dovolená P. Miloslava – 27. 3. – 2. 4. bude P. Miloslav pád dnů na dovolené. Zastupovat jej budou jeho kolegové z vikariátu dle rozpisu v tabulce níže.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 3.  – 2. 4. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   27.3.

 Po

------

 

------

 

   28.3. 

 Út

------

 

------

 

   29.3.

 St

------

 

------

 

   30.3.

 Čt

18,00

Na jistý dobrý úmysl

17,00

Za živé a zemřelé

z rodiny Havlovy

   31.3.

 

18,00

 

17,00

Bohoslužba slova

    1.4.

 So

------

 

------

 

    2.4.

 Ne

    8,00

Za +Ludmilu a Eduarda Havlovy a dceru Annu

9,30

Za +rodiče Karla a Věru Dolkošovy, jejich rodiče a prarodiče

    2.4.

Ne

8,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

302

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky: (MŠ)

 

·           Tento týden si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie, v sobotu je slavnost Zvěstování Páně, příští neděle je 4. neděle postní.

·           Pobožnost křížové cesty bude dnes od 15 hodin na Pouchově. Jinak na Pouchově jsou křížové cesty vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Napište se vzadu na stolečku na její vedení.

·           Pastorační rada farnosti – její setkání se koná ve středu 22. 3. od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Prosíme o modlitbu k Duchu svatému pro toto jednání.

·           Mše svatá v DMT – bude sloužena v azylovém domě ve čtvrtek od 16 hodin.

·           24 hodin pro Pána – vše důležité o akci je na plakátku na vnější vývěsce. V pátek bude spolu s P. Miloslavem zpovídat P. Adrian Kostilnik, v sobotu od 9 – 11 h. P. Miloslav. Využijte v pátek tuto možnost přítomnosti cizího zpovědníka. Pokud má program být doplněn (adorací), prosíme, včas další akce nahlaste.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (20. – 26. 3. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   20.3.

 Po

7,30

Za syny Davida a Františka, na úmysly matek a za mír

17,00

Za dary Ducha svatého pro Jozefa, Terézii,

Věru a Mariána

   21.3. 

 Út

------

 

------

 

   22.3.

 St

18,00

Za Bohuslava

a Františku Havlíkovy

17,00

Za velkou pomoc Boží

a za uzdravení Aničky

   23.3.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za +z rodiny Čapkovy

ze Slezského Předměstí

   24.3.

 

18,00

 

17,00

Za +otce, tcr a živé členy rodiny

   25.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +manžela a živé členy rodiny

   26.3.

 Ne

    8,00

Za Dr. Jitku Kolářovou, +rodiče a sestru Janu

  9,30

Za Josefa Košňara a Boží pomoc pro celou rodinu

   26.3.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

303

 

 

Úklid kostela

Skupina VII

 

     I.skupina

 

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      Příští neděle – je 3. neděle postní.

·      Zítřejší den – pondělí - je čtvrtým výročím od zvolení papeže Františka do čela katolické církve. Provázejme ho i nadále svou modlitbou.

·      Net for God – promítání filmového dokumentu se uskuteční příští čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále. Téma: Kříž a naděje. Film nás zavede do oblasti Blízkého východu, kde stále dochází ke konfliktu a válečnému běsnění, které vyhání ze Sýrie a Iráku milióny lidí do okolních zemí. Právě v těchto zemích pak žijí uprchlíci v nuzných podmínkách nebo v utečeneckých táborech. Film vypovídá také o mnohých křesťanských farnostech a sborech, které přijímají uprchlíky a sdílí se s nimi o svoje bohatství.

·      Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov – se uskuteční příští neděli ve všech kostelích naší diecéze. Pamatujme na to, že sbírkami podporované skutečnosti patří k základním záležitostem života církve a k pěti základním církevním přikázáním zavazujícím každého z nás bez rozdílu!

 

Bohoslužby v příštím týdnu (13. – 19. 3. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   13.3.

 Po

 7,30

Za Vlastimila Vilímka, za živé z rodiny

a za duše v očistci

17,00

Za rodinu Karáskovu

   14.3. 

 Út

------

 

------

 

   15.3.

 St

18,00

Za Marii Vyhlídovou

a manžela

17,00

Na poděkování Bohu

za pravnučku Rozárku

   16.3.

 Čt

18,00

Za Josefa Doležala

a rodiče

17,00

Za +z rodiny Kovářovy

a Zujkovy

   17.3.

 Pá

18,00

Za +manžela, Boží pože-hnání a ochranu P. Marie

a sv. Josefa pro rodinu

17,00

Za +manžela a živé členy rodiny

   18.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +dceru Bohunku

a živé z rodiny

   19.3.

 Ne

    8,00

Za Josefa a Růženu Boučkovy a sourozence

9,30

Na úmysl dárce

   19.3.

Ne

8,00

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

9,30

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Eliška Rusková

Čísla písní k liturgii

309

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Zimní úklid

Novotní

 

Štefánkovi

Farní ohlášky:

 

·         Příští neděle – je 2. neděle postní.

·         Sbírka Svatopetrský Haléř – společně na obou místech jsme celkem vybrali 15 098 Kč. Upřímné díky všem dárcům.

·         Setkání seniorů farnosti se uskuteční opět ve čtvrtek od 15 hodin ve farním sále na Pouchově. Přede mší svatou bude na faře pobožnost křížové cesty s promítáním jednotlivých zastavení a pak mše svatá tamtéž.

·         Postní TAMMÍM 2017 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze pro mladé muže od 15 – 30 let. Uskuteční se od 24. – 26. března 2017. Téma: „Naděje.“ Účastníci budou mít opět příležitost vyslechnout zajímavé přednášky, ale především prožít víkend ve ztišení s Bohem. Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.arcs.cuni.cz. Cestu a celé setkání hradí pro případné účastníky naše farnost.

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (6. – 12. 3. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    6.3.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

    7.3. 

 Út

------

 

------

 

    8.3.

 St

18,00

Prosba o dar zdraví, Boží-ho požehnání a ochrany P. Marie pro rodinu

17,00

Za rodinu Norkovu

a ten celý rod

    9.3.

 Čt

18,00

Za +manžela, Boží pomoc a ochranu P. Marie a sv.Josefa pro celou rodinu

17,00

 

  10.3.

 Pá

18,00

 

17,00

Za +rodiče a sourozence

  11.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  12.3.

 Ne

    8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa, +rodiče a sourozence

9,30

Na úmysl dárce

  12.3.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

301

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

I.skupina

Zimní úklid

Novotní

 

Štefánkovi