Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je Slavnost sv. Klementa I., papeže a mu-mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní, začíná liturgický cyklus C. Přede mší sv. bude svěcení adventního věnce i věnců, které si přinesete.
 • Sbírka na plošné pojištění – z minulé neděle činila  8 850 Kč. Dárcům děkujeme.
 • Při sbírce na bibli – jsme vybrali a odeslali 3 810,- Kč. Poděkování všem dárcům.
 • Poutní mše svatá - v kapli sv. Klimenta vedle Bílé věže bude sloužena zítra od 18,30 hodin. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál s členy katedrální kapituly. Před ní od 17,45 hodin budou zpívané nešpory. Jsme zváni. Ostatní na plakátku na vývěsce.
 • Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azyl. domě M. Terezy.
 • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: Odpustky.
 • Sponzorské vánoční pohledy – je možné zakoupit si v sakristii. Výtěžek z prodeje jde na postižené děti ve Frýdku-Místku. Cena jednoho pohledu je 73 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  23.11.

 Po

7,30

Za +rodiče a sourozence

16,45 !!

Za těžce nemocnou Marii Izákovou

  24.11.

 Út

 

 

 

 

  25.11.

 St

18,00

Za zdraví Martínka

a Verunky

17,00

Za dar víry a Boží požehnání pro dceru

a její rodinu

  26.11.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  27.11

 

18,00

 

17,00

 

  28.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za uzdravení vztahů v rodině a duše v očistci

  29.11.

 Ne

    8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna

a +rodiče a sourozence

  9,30

Za +manžela, rodiče, sestru a živé členy rodiny

 

 29.11.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, příští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše Krista, Krále, pobožnost etc.
 • Mše svatá s katechezí pro mládež – bude ve čtvrtek při večerní mši svaté. Téma katecheze: slavení svátosti smíření II.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Film „Pokojná revoluce“ o sjednocení rozděleného Německa v říjnu 1990. Po promítnutí následuje debata. Setkání je spojeno s malým občerstvením. Srdečně zveme. Více na plakátku.
 • Kaplan pro mládež našeho vikariátu - Vážení duchovní správcové, za účelem bližšího seznámení katolických mládežníků Hradce Králové pořádá hradecká mládež následující akci. Prosíme, abyste o ní informovali následující větou: Hradecká katolická mládež srdečně zve všechny mladé od čtrnácti let na venkovní hru, sraz je tento pátek 20.11. 2015 v 18 hodin před katedrálou.  Děkuji. Tomáš Enderle.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  16.11.

 Po

 7,30

Za živé a +z rodiny Vernerovy

17,00

Za + rodiče a sourozence

  17.11.

 Út

-------

 

-------

 

  18.11.

 St

18,00

Za Jaroslava Frejsara

a jeho rodiče

17,00

 

  19.11.

 Čt

18,00

Za +rodiče, +manžela, bratra a za živé členy rodiny Rindovy

17,00

Za živé a + z rodiny Boučkovy, Procházkovy a za dar víry pro všechny živé

  20.11

 Pá

18,00

Za +Růženu Zikánovou

17,00

 

  21.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  22.11.

 Ne

    8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

  9,30

 

 22.11.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

   Úklid kostela

Skupina VI.

 

III.skupina

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, ve středu je památka sv. Martina, biskupa, ve čtvrtek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v pátek je památka sv. Anežky České, panny a řeholnice, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka na plošné pojištění – se uskuteční příští neděli. Výnos bude použit na pojištění kostelů a farních budov v diecézi.
 • Setkání seniorů – proběhne ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou.

 

              Bohoslužby v příštím týdnu (9. – 15. 11. 2015)                                                              

 

 Den

Pouchov

Rožberk

   9.11.

 Po

 7,30

 

17,00

 

  10.11.

 Út

 

 

 

 

  11.11.

 St

18,00

Za +rodiče Hanušovy

a Volákovy

17,00

Lehké odpočinutí všem zemřelým z rodiny Tichých, Timkových, Hofmanových a Veverkových

  12.11.

 Čt

18,00

Za +rodiče, bratra a ži- vé členy rodiny Rindovy

17,00

Lehké odpočinutí všem zemřelým z rodiny Tichých, Timkových, Hofmanových a Veverkových

 13.11.

 Pá

18,00

 

17,00

 

  14.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  15.11.

 Ne

    8,00

Za pana kanovníka Františka Duška

  9,30

 

15.11.

Ne

8,00

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

9,30

Stanislava Posnarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Čísla písní k liturgii

514

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, ve středu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro naše zemřelé byly uvedeny v předminulém a minulém zpravodaji.
 • Mše sv. Katedrální kapituly SD za naše zemřelé – bude sloužena zítra – v pondělí – od 7,30 hodin u nás na Pouchově. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Kajnek. Po ní bude krátká pobožnost na hřbitově. Srdečně zveme každého z Vás.
 • Mše sv. s katechezí pro mládež – vždy ve čtvrtek mimo 2. čtvrtek (kdy je setkání seniorů), pokračují katecheze pro mladé od 10 let při mši svaté od 18 hodin. Je to nabízená možnost pro vaše děti, milí rodiče. Zamyslete se nad tím, jakou kvalitu má momentální náboženská výuka vašich dětí, jste za ni před Bohem sami odpovědni.
 • Návštěva starých a nemocných – se uskuteční na první pátek tohoto měsíce v dopoledních hodinách.

 

                        Bohoslužby v příštím týdnu (2. – 8. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

   2.11.

 Po

7,30

Na úmysl papeže

17,00

Na úmysl papeže

   3.11.

 Út

 

 

 

 

   4.11.

 St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny a duše v očistci

   5.11.

 Čt

18,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a za +z obou rodů

17,00

 

   6.11.

 Pá

18,00

Za Josefa a Miladu Němečkovy

17,00

 

   7.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

   8.11.

 Ne

    8,00

Na poděkování

za uzdravení

  9,30

Na dobrý úmysl

   8.11.

Ne

8,00

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

519

 

 

   Úklid kostela

Skupina V.

 

II.skupina

 

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály v Hradci Králové, příští neděli budeme slavit Slavnost všech svatých.
 • Sbírka na misie – v naší farnosti se minulou neděli vybralo 13 050 Kč. Děkujeme.
 • Setkání terciářů sv. Františka z Assisi – se uskuteční v pátek odpoledne. Bude zakončeno mší svatou v 18 hodin ve farním kostele sv. Pavla ap. na Pouchově.
 • Exercicie duchovního správce – P. Miloslav bude od pondělí do pátku na duchovních cvičeních. Sledujme, prosím, časy bohoslužeb ve zpravodaji.
 • Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 10. – 1. 11. 2015)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 26.10.

 Po

7,30

Za farnost

------

 

 27.10.

 Út

------

 

------

 

 28.10.

 St

------

 

------

 

 29.10.

 Čt

------

 

17,00

 

 30.10.

 Pá

18,00

Za +rodiče, manžela, děti a duše v očistci

!!!16,45 !!!

 

 31.10.

 So

18,00

Za rodiče Lánských a za Boženu a Františka Desenských

17,00

 

   1.11.

 Ne

    8,00

RYTMICKÁ

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

  9,30

Za + rodiče z obojí strany, bratra, ten celý rod a duše v očistci

   1.11.

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

   Úklid kostela