Farní ohlášky:

 

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, ve čtvrtek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v pátek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v sobotu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, příští neděle je 27. v mezidobí.

·         Katecheze pro mladé od 10 let – začne prvním čtvrtkem – 6. října na Pouchově při večerní mši svaté od 18 hodin. Katecheze se budou týkat křesťanské morálky.

·         Večery s biblí – započaly ve čtvrtek 22. 9. od 19,20 hodin v Balbínce Nového Adalbertina. Další setkání 29. 9. a každý následující čtvrtek. Více informací na: www.reprobus.cz, kde si lze předchozí přednášky ze záznamu poslechnout.

·         Zápis z jednání pastorační rady farnosti – která proběhla ve středu tohoto týdne, je uveden na druhé straně tohoto zpravodaje.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 9. – 2. 10. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   26.9.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za obrácení bratra Miroslava a jeho rodiny k víře

   27.9. 

 Út

------

 

----

 

   28.9.

 St

18,00

Za rodiče Flídrovy

a Košňarovy a za živé

a +z obou rodů

17,00

Za +Václava Klubrta

   29.9.

 Čt

18,00

Za +Michala Šafranka, rodiče a sourozence

17,00

Za rodiče Norkovy, celé příbuzenstvo a duše v očistci

   30.9.

 

18,00

 

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny

   1.10.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a + z rodiny Havlovy

   2.10..

 Ne

    8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

9,30

Za +Albína Žáka,

jeho rodiče a prarodiče

   2.10.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

904

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sana a druhů, mučedníků, ve středu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, v pátek je památka sv. Pia z Pieltreciny, kněze, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

·         Pastorační rada farnosti – setkání ve středu 21. 9. od 19,30 hodin na faře na Pouchově.

·         Vzpomínková akce v DMT na Pouchově – promítáním dokumentu o patronce azylového domu pro muže na Pouchově - Matce Tereze, se uskuteční ve čtvrtek od 15 hodin, po jeho skončení bude sloužena mše svatá. Vstup volný

·         Duchovní obnova – kostel Božského Srdce Páně  - pátek 23.9. a sobota 24.9. na téma Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí (Jan 8, 32). Jako host vystoupí P. Jiří Pleskač, kněz katolické církve východního obřadu.    

            Program:

            Pátek: 17:30 - mše svatá s úvodní promluvou, adorace, 19:00  přednáška,  

                                                 20:30 – možnost svátosti smíření

                    Sobota: 8:00  mše sv., 9:30 přednáška, 11:00 přednáška, 14:00  přednáška,

                                  15:30 přednáška, 16:30 možnost svátosti smíření,  17:30 mše svatá.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (19. – 25. 9. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   19.9.

 Po

7,30

Za syny Davida

a Františka, na úmysly matek a za mír

17,00

Za +rodiče, živé a +z rodiny a duše v očistci

   20.9. 

 Út

------

 

----

 

   21.9.

 St

18,00

Za Marii Zemanovou,

manžela a Olgu Slabou

17,00

Za +maminku

Marii Tichou

   22.9.

 Čt

18,00

 

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodinu

   23.9.

 Pá

18,00

 

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny

   24.9.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

   25.9.

 Ne

    8,00

Za Václava France, jeho rodinu a syna Romana

9,30

Za +Věru a Karla Dolkošovy, jejich rodiče, prarodiče a sourozence

   25.9.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Posnarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

525

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

I.skupina

 Farní ohlášky:

 

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve středu je svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek je památka Panny Marie Bolestné, v pátek je památka sv. Ludmily, mučednice, příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí

·         Sbírka na církevní školství – v neděli 18. 9. při všech bohoslužbách. Viz plakátek.

·         Setkání NET for God – ve čtvrtek od 19,45 hodin ve farním sále na Pouchově.

·         Farní pouť na poutní místo P. Marie u Králík – se uskuteční příští neděli. Ostatní na vývěsce. V 8 hodin ráno na Pouchově bude sloužena mše svatá pro ty, kteří na pouť nejedou. Informace u pana varhaníka Mgr. Matěje Havla.

·         Pastorační rada farnosti – se na své jednání sejde ve středu 21. 9. od 19,30 hodin, jak bylo předem naplánováno.

·         Dovolená P. Miloslava – bude od 9. – 18. září včetně. Z toho důvodu budou ve farnosti omezeny bohoslužby.

 

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (12. – 18. 9. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   12.9.

 Po

------

 

------

 

   13.9. 

 Út

------

 

------

 

   14.9.

 St

------

 

------

 

   15.9.

 Čt

------

 

17,00

Za rodiče Jana a Ludmilu Vendolských

a ten celý rod

   16.9.

 Pá

------

 

17,00

Bohoslužba slova

   17.9.

 So

------

 

------

 

   18.9.

 Ne

    8,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a Annu Fejfarovou

9,30

Za Janu Dostálovou

   18.9.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

523

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní pouť do Králík 18. 9. 2016

V neděli 18. září pořádá naše farnost v rámci Roku milosrdenství pouť na Horu Matky Boží u Králík.

 

 

Program pouti

9:30 – 10:00 příležitost k přijetí svátosti smíření

10:00 mše svatá v klášterním kostele, kde je otevřena pro letošní rok i Brána milosrdenství

další program dle vlastního zájmu:

·        prohlídka kláštera (ambity, krypta, svaté schody,...) – poutníci vstupné neplatí

·        prohlídka Památníku internace řeholníků v kralickém klášteře (vyšetřovací cela, řada dobových předmětů a autentických textů, nedávno odtajněných)

·        oběd v restauraci Poutní dům (hned vedle kláštera)

·        pěší procházka na hřbitov s hroby uvězněných řeholnic a řeholníků (300 m)

·        pěší procházka k soše – památníku pronásledování církve (300 m)

·        pěší procházka na rozhlednu Val na Hedeči (1,2 km)

·        pěší procházka k Mariánskému pramenu (0,5 km)

·        návštěva Stezky v oblacích na Dolní Moravě (vlastní doprava, 9 km)

 

 

Doprava

·        Objednaným autobusem – odjezd v 7:30 od kaple Na Rožberku, v 7:50 od kostela na Pouchově, příjezd do Králík asi 9:40.
Cena v závislosti na počtu přihlášených, max. 200,- na osobu. Čím více přihlášených, tím nižší cena.
Odjezd od kláštera v Králíkách asi v 15 hodin (případně dříve, či později podle dohody s osádkou autobusu)
K dopravě autobusem se přihlašujte na přiloženém archu v našich kostelích!

 

·         Vlastním automobilem
Pokud pojedete vlastním autem, napište se také na přiložený arch v kostele, abychom měli přehled o počtu poutníků z naší farnosti!

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

·         Sbírka na charitu – společně jsme vybrali 9 100 Kč. Děkujeme všem dárcům.

·         Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 15,45 hodin. Vstup volný.

·         Mše svatá v katedrále - Bitva 1866: zádušní mše za padlé Hradec Králové se připravuje na vzpomínkové akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Sadové. Odehrála se na počátku léta 1866 a vyžádala si tisíce lidských obětí. Do programu vzpomínkových akcí je proto zařazena také mše svatá v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, kterou bude v sobotu 2. července ve 14 h sloužit, za účasti zástupců českých i zahraničních biskupství, sídelní biskup Jan Vokál. V neděli 3. července pak v 18 h odslouží zádušní mši svatou za padlé vojáky v kostele Proměnění Páně na Chlumu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

·         Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly SD – v neděli od 17,30 hodin do katedrály.

·         Příští zpravodaj vyjde – až v neděli 11. září. Podrobný rozvrh bohoslužeb pro prázdninové měsíce červenec a srpen bude pro celý Hradec Králové a okolí vyvěšen na Rožberku i Pouchově na vývěsce, vzhledem k dovoleným kněží budou bohoslužby ještě upřesněny na jednotlivých kostelích, prosíme, pozorně si vše přečtěte na zpřesňujících tabulkách. Děkujeme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 6. – 3. 7. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   27.6.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za duše v očistci

   28.6. 

 Út

------

 

------

 

   29.6.

 St

18,00

Za +Marii Ondrákovou

17,00

Za + manžela Pavla, dceru Petru a živé členy rodiny

   30.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Na poděkování za dožitá léta s prosbou o další  Boží pomoc a dar víry pro celou rodinu

     1.7.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

 

     2.7.

 So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a za rodinu Kašparovu, Dostálovu a Šrámkovu

17,00

 

     3.7.

 Ne

    8,00

Za +Ludmilu Havlovou

9,30

Za + z rodiny Moravcovy a Kvěchovy

     3.7.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Prosíme lektory, aby se hlásili před mší sv.

v sakristii kapličky

Čísla písní k liturgii

904

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.

 

II. skupina