Farní ohlášky:

 

  • Tento týden si připomínáme – v úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, v sobotu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, příští neděle je 6. velikonoční.
  • Sbírka na kněžský seminář – společně s dary jsme vybrali 24 100 Kč. Děkujeme.
  • Poutní mše ke cti sv. Jana Nepomuckého – se uskuteční v úterý od 18,30 hodin v bývalém semináři sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové-Na Hradě. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál. Jsme srdečně zváni.
  • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin. Dokument: Přítel pro Alžířany. Alžírsko prožilo v letech 1991 – 2002 „černé desetiletí“. Politická a demokratická krize a násilný islamismus byly jednou z příčin smrti více než 150 000 lidí. Mezi nimi bylo i 19 řeholníků a řeholnic – jako 19 zrnek, zasazených do této země, kterou si vybrali. Všichni zahynuli a mezi nimi i dominikán Pierre Claverie, biskup Oranu. K tomu, abychom mohli pravdivě svědčit druhým lidem v jiných kulturách je nejdříve potřeba setkat se s druhým člověkem a porozumět mu, kde se nachází a co prožívá – ať je to muslim, žid, ateista, člověk náboženský indiferentní či kdokoliv jiný. Srdečně zveme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (15. – 21. 5. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  15.5.

 Po

7,30

Za maminku Žofii Prokopovou

17,00

Za + rodiče Vendolských a živé členy rodin

  16.5. 

 Út

------

 

------

 

  17.5.

 St

   !7,30!

Za Václava Horejše

a rodiče a za živé

a + sourozence

17,00

Za + Růženu Zikánovou a Františka Novotného

  18.5.

 Čt

18,00

Za rodinu Kavkovu, Kmezovu a za duše

v očistci

17,00

Za živé a + členy rodiny Černých a Pávovy

  19.5.

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za zdraví a Boží požehnání pro Evu a její rodinu

  20.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za Boží pomoc

a usmíření

  21.5.

 Ne

    8,00

Za + Ottu Voláka a za živé a zemřelé z rodiny

 9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuzsek

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

409, 407

 

 

Úklid kostela

Skupina IV.

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v sobotu je památka Panny Marie Fatimské, příští neděle je 5. neděle velikonoční.

·      Návštěva starých farníků – bude mimořádně ve středu 10. května od 8,30 – 12 hodin.

·      Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno májovou pobožností a mší svatou ve farním kostele

·      Kněžské svěcení v katedrále – bude v sobotu od 9,30 hodin. Jsme srdečně zváni.

·      Svátek matek – společně s našimi maminkami tento svátek oslavíme v neděli při bohoslužbách.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (8.5.  – 14.5. 2017)  

       

Den

Pouchov

Rožberk

   8.5.

 Po

7,30

Za P. Karla Gollaise, sestru Albínu +rodiče

a sourozence

17,00

Na poděkování za 47 let společného života s prosbou o další pomoc

a Boží požehnání

   9.5. 

 Út

------

 

------

 

  10.5.

 St

18,00

Za +maminku, manžela a za duše v očistci

17,00

Na poděkování za 73 roků života s prosbou o upevnění víry, Boží požehnání a dary Ducha svatého

  11.5.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovou

17,00

Za zemřelé rodiče

a ten celý rod

  12.5.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

 

  13.5.

 So

18,00

Za +Václava Hovorku a Boží pomoc

pro celou rodinu

17,00

Za +Karla Voslaře

a ten celý rod

  14.5.

 Ne

    8,00

Za Annu a Františka Špačkovy, sestru Anežku a vnuka Luboše

 9,30

Na poděkování za dar života a za prokázaná dobrodiní

Lektoři

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Marie Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

408,407

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve středu je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, v sobotu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, příští neděle je 4. neděle velikonoční.

·      Sbírka na kněžský seminář – a formaci bohoslovců se uskuteční příští neděli. Prosíme o štědrost finančních příspěvků vzhledem k tomu, že i do prvního ročníku letos nastoupí náš absolvent konviktu v Olomouci David Fendrych. Pro informaci - za měsíční pobyt jednoho bohoslovce diecéze platí 17 500 Kč.

·      Májová pobožnost – na Rožberku v neděli od 15 hodin u malé kapličky, v případě deště v kostele. Ve všední dny budou májové pobožnosti na obou místech – začínaje datem 7. května - vždy po mši svaté.

·      Korekce bohoslužeb - v sobotu tohoto týdne končí ozdravný pobyt P. Miloslava: sledujme rozpis změn bohoslužeb v tomto zpravodaji.

 

 

 

        Bohoslužby v příštím týdnu (1.5.  – 7.5. 2017) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

    1.5.

 Po

------

 

------

 

    2.5. 

 Út

------

 

------

 

    3.5.

 St

------

 

------

 

    4.5.

 Čt

------

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

    5.5.

 

------

 

17,00

Bohoslužba slova

    6.5.

 So

------

 

-------

 

    7.5.

 Ne

    8,00

Za pana kanovníka Františka Duška

 9,30

 

Lektoři

Ne

8,00

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

405,407

 

 

Úklid kostela

Skupina III.

 

I.skupina

 Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jiří, mučedníka, v úterý je svátek sv. Marka, evangelisty v sobotu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, příští neděle je 3. neděle velikonoční.

·      Jubileum sv. Vojtěcha - na 23. dubna 2017 připadá památka 1020 let od smrti sv. Vojtěcha, která je v sousedním Polsku ještě spojena se šestistým výročím ustavení úřadu polského primase. Oslavy proběhnou v Hnězdně, Praze a na Libici nad Cidlinou.

·      Valné shromáždění Katolického spolku - v neděli 23. dubna od 14,30 hodin se Katolickém domě na Pouchově uskuteční výroční valné shromáždění Katolického spolku. Tohoto shromáždění se mohou zúčastnit i nečlenové, buď jako pozorovatelé se zájmem o činnost spolku nebo jako ti, kdo naleznou odvahu rozšířit jeho členskou základnu. Na setkání srdečně všechny zve rada Katolického spolku.

·      Setkání františkánské rodiny – se na Pouchově uskuteční v pátek od 15,30 hodin ve farním sále. Při mši svaté v kostele pak poděkujeme za společně prožitá léta v manželství a obnovíme manželský slib.

·      Korekce bohoslužeb - ve všedních dnech tohoto týdne: sledujme rozpis změn v tomto zpravodaji.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (24. – 30. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   24.4.

 Po

7,30

 

17,00

 

   25.4. 

 Út

------

 

------

 

   26.4.

 St

18,00

Za +Otu Voláka

a za živé a +z rodiny

17,00

Na poděkování za …let

manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

   27.4.

 Čt

------

 

17,00

Za +manžela Pavla, dceru Petru a živé členy rodiny

   28.4.

 Pá

18,00

Františkáni

17,00

Bohoslužba slova

   29.4.

 So

------

 

-------

 

   30.4.

 Ne

    8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

 9,30

Na poděkování za 50 let společného života

Lektoři

Ne

8,00

Marie Košňarová

Iva Fendrychová

Helena Baigerová

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

410,407

 

 

Farní ohlášky:

 

·      Celý týden - budeme slavit velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle velikonoční a také neděle Božího milosrdenství, jak ji ustanovil a zavedl svatý papež Jan Pavel II.

·      Mše svatá – v Domě Matky Terezy bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v sále v 1. patře tohoto zařízení. Po mši svaté následuje společný rozhovor na různá témata.

·      NET FOR GOD – na toto setkání jsme zváni ve čtvrtek od 19,30 hodin do farního sálu na Pouchově. Kolumbie – země míru a naděje. Setkání je spojeno s diskuzí a malým občerstvením.

·      Svatovojtěšská pouť – naši biskupové nás zvou na Libici nad Cidlinou, rodiště sv. Vojtěcha na poutní mši svatou v sobotu 22. dubna od 10 hodin v tamním katolickém kostele. Připomeneme mimo jiné i požehnání Slavníkovského hradiště sv. Janem Pavlem II. před 20 lety a současně zahájíme již 21. celoroční novénu za povolání.

·      Sobotní mše svatá – bude na Pouchově mimořádně sloužena již v 8 hodin ráno. Tato mše svatá nemá nedělní platnost.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (17. – 23. 4. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   17.4.

 Po

8,00

Za Vojtěcha Záveského, sestru a rodiče

 9,30

Za živé a +z rodiny Pilipovy, Bednářovy

a Slavíkovy

   18.4. 

 Út

------

 

------

 

   19.4.

 St

18,00

Za Jaroslava Fresara

a jeho rodiče

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

   20.4.

 Čt

18,00

Za +Jaroslava Kavku

a +Jaroslava Ptáčka

17,00

 

   21.4.

 Pá

18,00

 

17,00

 

   22.4.

 So

 8,00

Za farnost

17,00

 

   23.4.

 Ne

    8,00

Za Miroslava Malečka, rodinu Doležalovu a+rodiče Malečkovy

 9,30

 

Lektoři

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

404,406,407