Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – ve středu je Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě, ve čtvrtek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek je památka sv. Martina Tourského, biskupa, v sobotu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. Tento den je také dnem Bible a též dnem ukončujícím Rok milosrdenství, dnem uzavírání bran milosrdenství na čtyřech místech naší diecéze.

·      Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou. Přijďte mezi nás.

·      Sbírka na plošné pojištění kostelů a far II – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách naší diecéze. Děkujeme za každý dar.

·      Příspěvek na bibli – je možné příští neděli přispět na bibli do košíčku na zadním stolku u východu - při odchodu z kostela. Garantem sbírky je Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (7. – 13. 11. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

  7.11.

 Po

7,30

Za +manžela, bratra, oboje rodiče

a duše v očistci

17,00

Za rodiče z obojí strany, manžela a duše v očistci

  8.11. 

 Út

------

 

----

 

  9.11.

 St

18,00

Za +rodiče Ettlerovy

a tetu Věru Horákovou

17,00

Za + rodiče a bratry Jana a Vladimíra

10.11.

 Čt

18,00

Za +prarodiče Zemanovy a Pavlišovy

17,00

Za + tatínka Otakara Tichého

 11.11.

 

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodiny a duše v očistci

 12.11.

 So

18,00

Za živé a +členy rodiny

17,00

Za + manžela Františka Veverku

 13.11.

 Ne

    8,00

Za +rodiče Chloumkovy

a živé z rodiny Kotlandovy

9,30

Za Marii Hesounovou, za + bratra Jana

 13.11.

Ne

8,00

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

519

 

 

Úklid kostela

 

 

 

·       Farní ohlášky:

 

  • Tento týden si připomínáme – v úterý je slavnost Všech svatých, ve středu je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, v pátek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro naše zemřelé jsou uvedeny na první stránce tohoto zpravodaje.
  • Mše sv. Katedrální kapituly SD za naše zemřelé – bude sloužena ve středu od 7,30 hodin u nás na Pouchově. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Kajnek a ostatní členové Svatodušní kapituly. Po mši sv. bude krátká pobožnost na hřbitově. Srdečně zveme každého z Vás. Večerní – druhá mše svatá - bude na Pouchově sloužena od 18 hodin, také po ní bude krátká pobožnost na hřbitově, na Rožberku bude mše sv. sloužena od 17 hodin.
  • Návštěva starých a nemocných – se uskuteční na první pátek tohoto měsíce v dopoledních hodinách.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (31. 10. – 6. 11. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  31.10.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za + z rodiny Pinto, Doležalovy, Hagelovy a Krejcarovy

   1.11. 

 Út

18,00

Za +členy rodiny

a duše v očistci

17,00

Za duše v očistci

   2.11.

 St

7,30

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za duše v očistci

Za duše v očistci

   3.11.

 Čt

18,00

Za +členy z rodiny Rindovy a Kánských

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

   4.11.

 Pá

18,00

Za +Josefa a Miladu Němečkovy ze Slatiny

a Jaroslava malého

z Pardubic

17,00

Za + Karla Voslaře a ten celý rod

   5.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za + rodiče Karáskovy, Novotných a + dceru Bohunku a živé a + z obou rodin

   6.11.

 Ne

    8,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a Annu Fejfarovou

9,30

Za živé a + z rodiny Procházkovy, Boučkovy a Vorlovy

   6.11.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

514

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·           Tento týden si připomeneme – v pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý je svátek sv. Lukáše, evangelisty, v pátek je památka blah. Karla Habsburského, v sobotu je památka sv. Jana Pavla II., papeže, příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

·           Prodloužení funkčního období ER – jelikož již uplynuly dva roky, kdy byla zvolena Ekonomická Rada naší farnosti, z moci své funkce prodlužuji její platnost o další dva roky – do 31. 10. 2018.

·           Večer mladých – vikariátní setkání mladých proběhne v pátek od 17.30 – 21.45 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Srdečně jsou zváni především mladí z naší pouchovské farnosti.

·           Setkání ministrantů – bude v sobotu od 8,30 – 10 hodin dopoledne na faře.

·           Setkání členů živého růžence – v sobotu od 16 hodin v kapli na Rožberku. Bude zakončeno mší svatou, dle přání pořadatelů, již od 16,30 hodin. Ostatní na plakátku.

·           Sbírka na misie – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách.

·           Exercicie P. Miloslava – budou od pondělí do pátku v Rokoli. Prosím o modlitby.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (17. – 23. 10. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

  17.10.

 Po

7,00!

Za těžce nemocného švagra

------

 

  18.10. 

 Út

------

 

------

 

  19.10.

 St

------

 

------

 

  20.10.

 Čt

------

 

17,00

 

 21.10.

 

18,00

Františkáni

17,00

Za Annu a Karla Moučkovy

  22.10.

 So

18,00

Za farnost

!!16,30 !!

Za živé a + členy živého růžence

  23.10.

 Ne

    8,00

Za +Františka Doležala a celou rodinu

a +Miroslava Malečka

9,30

Za + Antonína Kozáka, ten celý rod a za obrácení rodiny

 23.10.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fridrichová

 

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Čísla písní k liturgii

513

 

 

Úklid kostela

Skupina I.

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana XXIII., papeže, v sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí, na Pouchově budeme slavit Výroční den posvěcení kostela (tzv. Svatohavelské posvícení).

·         Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele. Srdečně zveme i další seniory z farnosti a okolí do výborného společenství bratří a sester.

·         Setkání Net for God – s promítáním filmového dokumentu se uskuteční tento čtvrtek od 20 hodin ve farním sále na Pouchově. Termíny setkávání jsou pro zájemce k dispozici mezi informacemi vzadu v kostele. Přijďte se poučit i podebatovat.
http://www.chemin-neuf.cz/formations-chretiennes-cs/net-for-god 

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (10. – 16. 10. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  10.10.

 Po

7,00!

Za syny Davida a Františka, na úmysly matek a za mír

17,00

Za Gertrudu Doležalovou

  11.10. 

 Út

------

 

----

 

  12.10.

 St

18,00

Na jistý dobrý úmysl

17,00

Za + rodiče, manžela a živé členy rodiny

  13.10.

 Čt

18,00

Na poděkování a Boží pomoc a ochranu

P. Marie pro rodinu

17,00

 

 14.10.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

 

  15.10.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  16.10.

 Ne

    8,00

Za rodiče Lánských

a celý rod

9,30

Za + Jitku Grofovou, celý rod a dar víry pro děti a vnoučata

    16.10.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Marie Šetřilová

 

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

515

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka z Assisi, v pátek je památka Panny Marie Růžencové, příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

·         Návštěva farníků – na první pátek v jejich domácnostech a udělování svátostí církve se uskuteční v dopoledních hodinách. Navštívím i ty, ke kterým dosud nechodím a oni již nemohou navštěvovat bohoslužby. Prosím, upozorněte mne na ně. Děkuji.

·         Katecheze nejen pro mládež – začínáme ve čtvrtek 6. října při večerní mši svaté. Téma: lidské svědomí, život podle něho, tragédie jeho zneužití v životě člověka.

·         Stolní kalendáře – v sakristii je doprodej stolního kalendáře pod názvem Svědci víry za 55 Kč. Zakoupením tohoto kalendáře můžete přispět na stavbu nového kostela v Brně-Lesné.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (3. – 9. 10. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   3.10.

 Po

7,30

Na poděkování za šťastné návraty z prázdnin s Boží pomocí a ochranu P. Marie

17,00

Za P.Václava Jelínka  a P.Františka Polreicha, ten celý rod a duše v očistci

   4.10. 

 Út

------

 

----

 

   5.10.

 St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

a duše v očistci

17,00

Za všechny živé a + Františky z rodiny, ten celý rod a živé členy rodiny

   6.10.

 Čt

18,00

Za +Jaroslava Novotného

17,00

Za + rodiče a živé čeny rodiny

   7.10.

 Pá

18,00

Na poděkování Bohu

za maminku Helenu

17,00

Za živé a + z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bělikovy

   8.10.

 So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a Annu Dostálovou

a za živé a +z obou rodů

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

   9.10.

 Ne

    8,00

Za +Boženu a Františka Desenských a duše

v očistci

9,30

Za + pana Miroslava Hrocha

   9.10.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

909

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.