Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 

 • Příští neděle – je 4. postní neděle. Při mši svaté bude další skrutinium s naší katechumenkou.
 • 24 hodin pro Pána – akce příští pátek a sobotu (viz plakátky)
 • Vikariátní setkání mládeže – se uskuteční v pátek na Pouchově. Začne mší svatou a bude pokračovat ve farním sále. Srdečně zveme všechnu pouchovskou a rožberskou mládež.
 • Ministrantské setkání před Velikonocemi - Celá naše farnost celou postní dobu čeká na to, aby se mohla o Veliké noci opět setkat se vzkříšeným Kristem. Aby se tak stalo, musíme být opravdovými a připravenými služebníky u oltáře. Proto se sejdeme v sobotu 12. března v 9 hodin na Pouchově a jednotlivé úkoly z liturgie Květné neděle a Velikonočního tridua si projdeme. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Filip Volák, Vojtěch Šafranko.
 • Postní duchovní obnova farností - proběhne ve dnech 11. a 12. 3. v katedrále a Novém Adalbertinu. Všichni jsme srdečně zváni (viz plakátek na vývěsce)

 

               Bohoslužby v příštím týdnu (29. 2. – 6. 3. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

  29.2.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

 

Za uzdravení a Boží požehnání pro Vojtěcha

 

   1.3.

 Út

------

 

------

 

 

   2.3.

 St

18,00

 

 

Za + Helenu Samcovou

 

   3.3.

 Čt

18,00

 

 

Za + Jiřího Doležala a duše v očistci

 

   4.3.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl

 

 

 

   5.3.

 So

18,00

Za farnost

 

 

 

   6.3.

 Ne

    8,00

Za +manžela, Boží požehnání a ochranu

P. Marie pro celou rodinu

 

Za + rodiče, bratry Františka a Vojtěcha Poláškovy

 

   6.3.

Ne

8,00

 

 

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

 

Čísla písní k liturgii

303

 

 

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

 

 

Úklid sněhu

 

 

Štefánkovi

 

 

Farní ohlášky:

 

 • Prožíváme 2. postní týden – v pondělí je svátek Stolce svatého apoštola Petra, příští neděle je 3. neděle postní.
 • Liturgické nedělní texty A – od první postní neděle do Květné neděle budeme v tomto roce naslouchat posvátným textům cyklu A, který je svým obsahem doporučen pro bezprostřední přípravu ke křtu katechumenů.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin odpoledne.
 • Mše svatá s výkladem katechismu pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin na Pouchově.
 • Setkání františkánské rodiny terciářů – se uskuteční v pátek od 15,30 do 18 hodin na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou v kostele.
 • Setkání s pastorační radou – bude příští neděli od 15 – 16 hodin ve farním sále. Připravte si, prosíme, případné dotazy. Papírky jsou připraveny vzadu na stolečku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (22. – 28. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  22.2.

 Po

7,30

Za Helenu Klugerovou, manžela a jejich potomstvo

17,00

Za + rodiče a živé a + z rodiny

  23.2.

 Út

------

 

------

 

  24.2.

 St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za Annu Krejcarovou

  25.2.

 Čt

18,00

 

17,00

Za + rodiče, manžela, dceru a živé členy rodiny

  26.2.

 Pá

18,00

 

17,00

Za uzdravení a Boží požehnání pro Tomáše

  27.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  28.2.

 Ne

    8,00

 

  9,30

Za Annu Houfovou a celý rod

  28.2.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

309

 

 

   Úklid kostela

Skupina VI.

 

I.skupina

Úklid sněhu

 

 

Hesounovi

Farní ohlášky:

 

 

·         Prožíváme 1. postní týden - příští neděle je 2. neděle postní.

·         Liturgické nedělní texty A – od první postní neděle do Květné neděle budeme v tomto roce naslouchat posvátným textům cyklu A, který je svým obsahem doporučen pro bezprostřední přípravu ke křtu katechumenů.

·         Net for God – se uskuteční ve čtvrtek od 19,45 hodin na pouchovské faře. Po promítnutém dokumentu následuje společná debata o shlédnutém tématu. Zakončení společnou modlitbou. Malé občerstvení zajištěno.

·         Duchovni cvičení P. Miloslava – bude od pondělí do pátku příštího týdne. Prosím o modlitbu.

                       

                         Bohoslužby v příštím týdnu (15. – 21. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  15.2.

 Po

------

 

------

 

  16.2.

 Út

------

 

------

 

  17.2.

 St

------

 

------

 

  18.2.

 Čt

------

 

17,00

 

  19.2.

 Pá

------

 

17,00

16 Adorace,

17 Bohoslužba slova

  20.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  21.2.

 Ne

    8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy a za duše v očistci

  9,30

Za + maminku Tichou

  21.2.

Ne

8,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Jitka Benešová

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

301

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Úklid sněhu

 

 

Podzimkovi

 

        

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      Popeleční středou, která je dnem přísného postu od masitých pokrmů a půst újmy v jídle, začíná postní doba, která potrvá do středy Svatého týdne. Při středeční mši svaté se bude na Pouchově i Rožberku udělovat popelec. Příští neděle je 1. neděle postní. Na začátku mše svaté se bude popelec udělovat těm, kteří ho nemohli přijmout ve středu.

·      Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin a  v neděli v 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Prosíme, přihlaste se na její vedení. Texty jsou v sakristii. Děkujeme.

 • Setkání seniorů – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále, bude zakončeno mší svatou od 18 hodin tamtéž.
 • Návštěva seniorů v domácnostech – v pátek v dopoledních hodinách.
 • Setkání ministrantů – v sobotu od 9 – 11 hodin na pouchovské faře.
 • Skrutinia – při mši svaté 1. postní neděle budou udílena první skrutinia katechumence, která o letošních Velikonocích mezi námi přijme svátost křtu.
 • Nemocenská - P. Miloslav je ještě do úterý ve stavu nemocných. (Snad) od středy bude již schopen duchovní služby.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (8. – 14. 2. 2016)

 Den

Pouchov

Rožberk

  8.2.

 Po

-------

 

------

 

  9.2.

 Út

------

 

------

 

 10.2.

 St

18,00

Za rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy a bratra Bohumíra

17,00

Za Karla Etflaiše a duše v očistci

 11.2.

 Čt

18,00

Za skupinky modlících se maminek a jejich úmysly

17,00

Za + manžela a duše v očistci

 12.2.

 Pá

18,00

Za +kamaráda a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

 13.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl a duše v očistci

 14.2.

 Ne

    8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

  9,30

Za + Vratislava Hlaváčka a duše v očistci

  14.2.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

307

 

 

   Úklid kostela

Skupina V.

 

III.skupina

Úklid sněhu

 

 

Marie Bořková

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. neděle v mezidobí.
 • Katecheze pro mládež – opět se uskuteční ve čtvrtek od 18 hodin v pouchovském kostele. Téma: Společná cesta manželů po svatbě. Zveme i naši ostatní mládež.
 • Net for Good – první setkání se zajímavými dokumenty, spojenými s následnou diskuzí bude ve čtvrtek od 19,45 hodin ve farním sále na Pouchově, téma: Církev a současná kultura. Srdečně zveme všechny farníky na toto zajímavé setkání.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (25. – 31. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  25.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za Karla Entflaiše

a duše v očistci

  26.1.

 Út

-----

 

-----

 

  27.1.

 St

-----

 

17,00

Na dobrý úmysl

  28.1.

 Čt

-----

 

17,00

Za rodiče Blažkovy

a bratra

  29.1.

 Pá

18,00

 

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za Boží pomoc pro rodiny

  30.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +manžela Pavla

a živé členy rodiny

  31.1.

 Ne

    8,00

 

  9,30

Za +manžela Pavla, +dceru Petru a za živé členy rodiny

  31.1.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

   Úklid kostela

Skupina IV.

 

I.skupina

Úklid sněhu

 

 

Marie Bártová