Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

Farní ohlášky:

 

 

·         Prožíváme 1. postní týden - příští neděle je 2. neděle postní.

·         Liturgické nedělní texty A – od první postní neděle do Květné neděle budeme v tomto roce naslouchat posvátným textům cyklu A, který je svým obsahem doporučen pro bezprostřední přípravu ke křtu katechumenů.

·         Net for God – se uskuteční ve čtvrtek od 19,45 hodin na pouchovské faře. Po promítnutém dokumentu následuje společná debata o shlédnutém tématu. Zakončení společnou modlitbou. Malé občerstvení zajištěno.

·         Duchovni cvičení P. Miloslava – bude od pondělí do pátku příštího týdne. Prosím o modlitbu.

                       

                         Bohoslužby v příštím týdnu (15. – 21. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  15.2.

 Po

------

 

------

 

  16.2.

 Út

------

 

------

 

  17.2.

 St

------

 

------

 

  18.2.

 Čt

------

 

17,00

 

  19.2.

 Pá

------

 

17,00

16 Adorace,

17 Bohoslužba slova

  20.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  21.2.

 Ne

    8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy a za duše v očistci

  9,30

Za + maminku Tichou

  21.2.

Ne

8,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Jitka Benešová

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

301

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Úklid sněhu

 

 

Podzimkovi

 

        

 

 

 Farní ohlášky:

 

·      Popeleční středou, která je dnem přísného postu od masitých pokrmů a půst újmy v jídle, začíná postní doba, která potrvá do středy Svatého týdne. Při středeční mši svaté se bude na Pouchově i Rožberku udělovat popelec. Příští neděle je 1. neděle postní. Na začátku mše svaté se bude popelec udělovat těm, kteří ho nemohli přijmout ve středu.

·      Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin a  v neděli v 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Prosíme, přihlaste se na její vedení. Texty jsou v sakristii. Děkujeme.

 • Setkání seniorů – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále, bude zakončeno mší svatou od 18 hodin tamtéž.
 • Návštěva seniorů v domácnostech – v pátek v dopoledních hodinách.
 • Setkání ministrantů – v sobotu od 9 – 11 hodin na pouchovské faře.
 • Skrutinia – při mši svaté 1. postní neděle budou udílena první skrutinia katechumence, která o letošních Velikonocích mezi námi přijme svátost křtu.
 • Nemocenská - P. Miloslav je ještě do úterý ve stavu nemocných. (Snad) od středy bude již schopen duchovní služby.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (8. – 14. 2. 2016)

 Den

Pouchov

Rožberk

  8.2.

 Po

-------

 

------

 

  9.2.

 Út

------

 

------

 

 10.2.

 St

18,00

Za rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy a bratra Bohumíra

17,00

Za Karla Etflaiše a duše v očistci

 11.2.

 Čt

18,00

Za skupinky modlících se maminek a jejich úmysly

17,00

Za + manžela a duše v očistci

 12.2.

 Pá

18,00

Za +kamaráda a duše v očistci

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

 13.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl a duše v očistci

 14.2.

 Ne

    8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

  9,30

Za + Vratislava Hlaváčka a duše v očistci

  14.2.

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

307

 

 

   Úklid kostela

Skupina V.

 

III.skupina

Úklid sněhu

 

 

Marie Bořková

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, ve čtvrtek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. neděle v mezidobí.
 • Katecheze pro mládež – opět se uskuteční ve čtvrtek od 18 hodin v pouchovském kostele. Téma: Společná cesta manželů po svatbě. Zveme i naši ostatní mládež.
 • Net for Good – první setkání se zajímavými dokumenty, spojenými s následnou diskuzí bude ve čtvrtek od 19,45 hodin ve farním sále na Pouchově, téma: Církev a současná kultura. Srdečně zveme všechny farníky na toto zajímavé setkání.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (25. – 31. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  25.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za Karla Entflaiše

a duše v očistci

  26.1.

 Út

-----

 

-----

 

  27.1.

 St

-----

 

17,00

Na dobrý úmysl

  28.1.

 Čt

-----

 

17,00

Za rodiče Blažkovy

a bratra

  29.1.

 Pá

18,00

 

17,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a za Boží pomoc pro rodiny

  30.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za +manžela Pavla

a živé členy rodiny

  31.1.

 Ne

    8,00

 

  9,30

Za +manžela Pavla, +dceru Petru a za živé členy rodiny

  31.1.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

513

 

 

   Úklid kostela

Skupina IV.

 

I.skupina

Úklid sněhu

 

 

Marie Bártová

 

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, ve čtvrtek je památka sv. Anežky římské, panny a mučednice, příští neděle je 3. neděle v mezidobí.
 • Katecheze pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele. Téma katecheze: svátost manželství.
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů – proběhne letos od 18. – 25. ledna. Jsou vydány texty na každý den. Za jednotu se budeme modlit při každé mši svaté. Texty ke stažení: http://www.bihk.cz/aktuality/.
 • Setkání přátel sv. Františka z Assisi – v pátek od 15,30 - 18 hodin na pouchovské faře. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla apoštola tamtéž.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (18. – 24. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  18.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za Boží pomoc pro nemocnou paní Lidušku Samkovou

  19.1.

 Út

-----

 

-----

 

  20.1.

 St

18,00

Za duše v očistci

17,00

Na poděkování za dvouletého pravnuka Ríšu

  21.1.

 Čt

18,00

 

17,00

Za spásu duše + Karla Voslaře a ten celý rod

  22.1.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za živé a + z rodiny Vlachovy, Hudrálkovy

a Bělikovy

  23.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za Oldřicha Tajchmana

a duše v očistci

  24.1.

 Ne

    8,00

Za +Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa, +rodiče a sourozence

  9,30

Za zdárný průběh operace a duše v očistci

  24.1.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

512

 

 

   Úklid kostela

 

 

 

Úklid sněhu

 

 

Novotní

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí
 • Setkání seniorů farnosti – se poprvé v tomto novém roce uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou od 18 hodin tamtéž. Zveme i ostatní farníky nad 60 let do tohoto společenství.
 • Nabídka pracovního místa – uklízeče/čky - Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici: Uklízeč/-ka. Informace: Úklid kancelářských prostor, dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou do 31. 12. 2016. Nabízíme mzdu 60,- Kč / hod. Nástup ihned. Zkrácený pracovní úvazek: 3 hodiny 3x týdně (po, st, pá). Možnost dohody další výpomoci s úklidem v nájemních domech biskupství. Pracoviště: Velké náměstí 36, Hradec Králové. Zkušenost s úklidem vítána. Cítíte-li se touto nabídkou osloveni, kontaktujte nás do 18. ledna 2016: Ing. Taťána Blažková, personalistka, telefon: 495 063 604.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11. – 17. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  11.1.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za duše v očistci

  12.1.

 Út

------

 

------

 

  13.1.

 St

18,00

Za +pouchovské kněze

17,00

Za živé a + z rodiny Havlovy

  14.1.

 Čt

18,00

Za +seniory farnosti

17,00

Za + manžela a živé členy rodiny

  15.1.

 Pá

18,00

Za +Rudolfa Janála

17,00

Na dobrý úmysl

  16.1.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za uzdravení Ely Parákové a duše v očistci

  17.1.

 Ne

    8,00

Za +rodiče Daňkovy

a Kloudovy a za duše

v očistci

  9,30

Na poděkování a Boží pomoc pro rodiny a děti

  17.1.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuzsek

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

425

 

 

   Úklid kostela

Skupina III.

 

III.skupina

Úklid sněhu

 

 

Jan Hypius