Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, v pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši svaté bude pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní – litanie k BSP a zásvětná modlitba (na Rožberku bude pobožnost přede mší svatou), v sobotu je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka na Charitu – pravidelná každoroční sbírka bude příští neděli při všech bohoslužbách. Předem děkujeme za každý Váš finanční příspěvek.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci – začíná za necelé dva měsíce. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz     (P. Jan Balík Th.D.)
 • Bohoslužby o prázdninách – vzhledem k lázeňskému pobytu P. Miloslava (3. – 22. července) budou bohoslužby na Pouchově i Rožberku omezeny. Využijte, prosím, bohoslužeb na ostatních místech Hradce Králové. Přehled prázdninových bohoslužeb v Hradci a okolí je vyvěšen, přehled bohoslužeb na Pouchově i Rožberku také. Děkujeme za pochopení.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (19. – 25. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  19.6.

 Po

7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl

  20.6.

 Út

------

 

------

 

  21.6.

 St

18,00

 

17,00

 

  22.6.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  23.6. 

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za ochranu a Boží pomoc a požehnání pro Gabi Pinto

  24.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a + z rodiny Doležalovy

  25.6.

 Ne

   10,00

Za +rodiče Jiřího

a Věru Portykovy

------

Mše sv. nebude sloužena – společný farní den

Lektoři

Ne

10,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

------

----------

Čísla písní k liturgii

891,840

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude smírná pobožnost v kostele před vystavenou NSO. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka - na pastorační potřeby diecéze se minulou neděli vybralo 5 739 Kč. Děkujeme.
 • Noc kostelů – chci poděkovat všem organizátorům této akce za jejich čas i úsilí, které vynaložili v přípravě na ni i vůči návštěvníkům našich kostelů. Moc díky.
 • Net for God – pozvánka. Informace na první straně tohoto zpravodaje.
 • Pozvánka – Biskupství královéhradecké a farnosti Hradce Králové srdečně zvou na SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ spojenou s eucharistickým průvodem – v neděli 18. června v 9,30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Po skončení mše svaté bude pokračovat eucharistickým průvodem Božího Těla na Velkém náměstí.
 • Diecézní stolní kalendáře – pokud jste si je objednali, je možné si je vyzvednout v sakristii na Pouchově i Rožberku. Cena je 65 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (12. – 18. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  12.6.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

  13.6.

 Út

12,30

-----

------

 

  14.6.

 St

18,00

 

17,00

Za živé a + z rodiny Procházkovy, Boučkovy, Vorlovy a příbuzné

  15.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

  16.6. 

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

 

  17.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a +z rodin

  18.6.

 Ne

    8,00

Za živé a + z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielíkovy

 9,30

Za +Helenu Votrubovou roz. Fryntovou

Lektoři

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

525

 

 

Úklid kostela

 

 

I.skupina

 Farní ohlášky:

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v úterý je památka sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • Setkání seniorů farnosti – předprázdninové setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově
 • NOC KOSTELŮ – akce se uskuteční v pátek 9. 6. od 18 hodin na Pouchově i Rožberku. Z toho důvodu bude na Pouchově mše svatá ve farní místnosti.
 • Pozvánka na pouť – Tělovýchovná organizace OREL zve všechny zájemce 17. června na společnou pouť na Horu Matky Boží u Králík. Návrat do 18 hodin. Příspěvek na dopravu 200 Kč. Přihlášky: Havelková a pan Čáp. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (5.  – 11. 6. 2017)            

 

Den

Pouchov

Rožberk

    5.6.

 Po

7,30

Za evangelizaci farnosti

17,00

Za rodinu Strýčkovu, Plichtovu, Katrincovu  a Jůzovu

    6.6.

 Út

------

 

------

 

    7.6.

 St

18,00

Za evangelizační kursy ALFA

17,00

Na poděkování za dar života pro Slavomíra, Lenku, Týru a celou rodinu Kucíkových

    8.6.

 Čt

18,00

Za duchovní správce farnosti

17,00

 

    9.6. 

 

18,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Barnášovou

a všechny toho rodu

17,00

 

  10.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  11.6.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala

a rodiče

 9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

8,00

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

9,30

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

514,911

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·           Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu je svátek Navštívení Panny Marie a zároveň po mši svaté poslední májová pobožnost, ve čtvrtek je památka sv. Justina, mučedníka, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, příští neděli oslavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého, jí končí doba velikonoční a pokračuje liturgické mezidobí.

·           Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách.

·           Duchovní obnova – jak již bylo uvedeno v předchozím zpravodaji, proběhne 2. a 3. června – začátek v pátek v katedrále a v sobotu v Novém Adalbertinu, obnovu vede P. Prokop Sistrzonek, převor z Prahy-Břevnova, viz vyvěšený plakátek.

·           Večerní sobotní mše svatá – z důvodu účasti na biřmování v katedrále (kde budou biřmováni farníci) na Pouchově nebude sloužena.

·           Sbírka na pastorační aktivity – bude příští neděli při všech bohoslužbách.

·           Poslední možnost objednat si – diecézní stolní kalendář - je dnes po mši svaté v sakristii kostela.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (29. 5.  – 4. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  29.5.

 Po

7,30

Za +manžela, sestru, děti a celou rodinu

17,00

Za evangelizaci farnosti

  30.5. 

 Út

------

 

------

 

  31.5.

 St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za evangelizační kurzy ALFA

   1.6.

 Čt

18,00

Za rodinu Markovu, Outratovu, Drábkovu

a Macháčkovu

17,00

Za duchovní správce farnosti

   2.6.

 Pá

18,00

 

17,00

Za +Růženu Zikánovou a Františka Novotného

   3.6.

 So

-------

 

17,00

Na úmysl dárce

   4.6.

 Ne

    8,00

Za Jiřinu a Vladislava Svobodovy

 9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

III.skupina

 Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze, příští neděle je 7. neděle velikonoční.
 • Requiem za pana arcibiskupa Karla Otčenáška – bude v úterý od 18,30 hodin v katedrále sv. Ducha. Jsme pozvání k modlitbám za něho  i při této mši svaté.
 • Setkání Františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin. Vstup volný.
 • Diecézní setkání ministrantů – ministranti naší diecéze se setkají v sobotu 27. května v Dobrušce. Velmi bohatý program. Modleme se za toto setkání.
 • Svatodušní obnova – se uskuteční ve dnech 2. – 3. 6. 2017 v Novém Adalbertinu na téma: „A všechno bude obnoveno.“ Povede ji P. Petr Prokop Sistrzonek O.S.B., převor benediktínského opatství v  Praze – Břevnově.
 • Diecézní stolní kalendáře – máte-li zájem, prosím přijďte si je objednat do sakristie. Nabídka trvá do příští neděle.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (22. – 28. 5. 2017)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

  22.5.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za +Jitku

a duše v očistci

  23.5. 

 Út

------

 

------

 

  24.5.

 St

18,00

Za +rodiče, manžela, děti a za duše v očistci

17,00

Za vedení

Duchem svatým

  25.5.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafránkovu, Homolovu, Halasovu

a Šatníkovu

17,00

 

  26.5.

 

18,00

 

17,00

 

  27.5.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování Bohu

za společná léta života manželů Lankašových

  28.5.

 Ne

    8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

 9,30

Za rodiče Taclíkovy, praro-diče Macháčkovy, dědu Motyčku a vnučku Veroniku

Lektoři

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela