Farní ohlášky:

 

·     Tento týden si připomeneme – v úterý je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. neděle adventní.

·     Duchovní obnova - v Novém Adalbertinu bude v pátek a v sobotu (informace na plakátku). V sobotu od 14 hodin budou kněží z Hradce Králové zpovídat v katedrále od 14 – 16 hodin. Vzhledem k tomu, že v neděli 18. 12. bude v Katolickém domě předvánoční setkání, nebude možné přijmout svátost smíření na Pouchově, jen vždy krátce před každou mší svatou. Využijte, prosím, proto tuto možnost sv. smíření v katedrále.

·           Společné udílení svátosti pro nemocné – bude udíleno při mši svaté (na Rožberku v pondělí 19. a na Pouchově 21. prosince). Prosím o jmenovité nahlášení v sakristii.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (12. – 18. 12. 2016)    

        

 

Den

Pouchov

Rožberk

 12.12.

 Po

7,00

Za +Vojtěcha Záveského

rodiče a sestru

17,00

Za +manžela Igora Timka

 13.12. 

 Út

------

 

------

 

 14.12.

 St

18,00

Za +rodiče Emanuela a Žofii Prokopovy

17,00

Za +otce a duše

v očistci

 15.12.

 Čt

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny

Vlachovy, Hudrálkovy

a Bielikovy

 16.12.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodiny

a duše v očistci

 17.12.

 So

18,00

Za Václava a Annu Řehákovy

17,00

Za +maminku

Annu Krejcarovou

 18.12.

 Ne

    8,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a Annu Fejfarovou

9,30

Za +z rodiny Tichých, Hofmanovy, Timkovy

a Veverkovy

 18.12.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

101,130

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

III.skupina

Farní ohlášky:

 

·           Tento týden si připomeneme – v úterý je památka sv. Mikuláše, biskupa, ve středu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, příští neděle je 3. neděle adventní.

·           Setkání seniorů farnosti – setkáme se ve čtvrtek od 16 hodin na faře. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele.

·           NET for God – setkání ve čtvrtek od 20 hodin ve farním sále na Pouchově s promítáním dokumentu OTČE, ODPUSŤ. Katedrála v Coventry, která se nachází v srdci Anglie, je velkým symbolem smíření a naděje. Byla zničena německým bombardováním v roce 1940 a znovu vybudována vedle trosek, které leží pod otevřeným nebem. Skrze tento film můžeme pochopit, že smíření je tvůrčí přeměna zdánlivě bezvýchodné situace, kde znovu rozkvétá život.  

·           "Po bohoslužbě - si dnes a příští neděli můžete za dobrovolný příspěvek na misie vzít vánoční pohled, který vytvořili žáci školy Jana Pavla II."

 

Bohoslužby v příštím týdnu (5. – 11. 12. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  5.12.

 Po

7,00

RORÁTY

Za syny Davida a Fran-tiška, na úmysly matek a za mír

17,00

 

  6.12. 

 Út

------

 

----

 

  7.12.

 St

18,00

Za živé a +z rodiny Novákovy a Hejralovy

17,00

Za Jaroslava Hostinského a jeho rodinu

  8.12.

 Čt

18,00

Za rodinu Drábkovu, Fábinovu, Outratovu

a za duše v očistci

17,00

Za duchovní obnovu našeho národa

  9.12.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodinu a duše v očistci

 10.12.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za + manžela, syny a vnuka

 11.12.

 Ne

    8,00

Za +Miroslava Malečka a rodinu Doležalovu

9,30

Za + rodiče a živé členy rodiny

 11.12.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Eliška Rusková

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·           Tento týden si připomínáme – ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze, jezuity a velkého apoštola Japonska, příští neděle je 2. neděle adventní.

·           Roráty v kostele sv. Pavla – budou, počínaje pondělím 28. listopadu a konče pondělím 19. prosince ve farním kostele na Pouchově při rozžatých svících vždy již od 7 hodin. Srdečně zveme k navození pravé adventní atmosféry.

·           Návštěva starých farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách nebo podle domluvy s P. Miloslavem. Nezapomínejme – i ti, kteří již nemohou do kostela, potřebují přijmout svátosti církve.

·           Adventní duchovní obnova – pro Hradec Králové, spojená s přijetím svátosti smíření v sobotu od 14. – 16,30 hodin v katedrále, bude ve dnech 16. a 17. prosince v Novém Adalbertinu – ostatní informace najdeme na vyvěšeném  plakátku. Využijme především příležitost ke svátosti smíření.

·           Společné udílení svátosti nemocných – bude: na Rožberku v pondělí 19. prosince a na Pouchově ve středu 21. prosince při večerních mších svatých. Prosím o jmenovité nahlášení v sakristiích na obou místech.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (28. 11. – 4. 12. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

 28.11.

 Po

7,00

RORÁTY

Za duše v očistci

17,00

 

 29.11. 

 Út

------

 

----

 

 30.11.

 St

18,00

Za +Jana a Annu Horejšovy a za jejich živé a +děti a duše v očistci

17,00

Za živé a +z rodiny Trojanovy a Perných

   1.12.

 Čt

18,00

Za +Jaroslava Ptáčka a ten celý rod

17,00

Za +matku a živé členy rodiny

   2.12.

 Pá

18,00

Za Annu Barnášovou

a +tohoto rodu

17,00

Za +rodiče Micherovy, Hejzlarovy a manželku Marii

   3.12.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodiny

a +duše v očistci

   4.12.

 Ne

    8,00

Za +Otu Voláka a za živé a +z obou stran

9,30

Za +rodiče Vendolských a ten celý rod

   4.12.

Ne

8,00

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

9,30

  Vladimír Novotný

  Marie Novotná

  Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

101, 121, 111

 

 

Úklid kostela

Skupina IV.

 

II.skupina

 Farní ohlášky:

 

·       Tento týden si připomínáme -  v pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý je památka svaté Cecilie, panny a mučednice, ve středu je Slavnost svatého Klementa I., čtvrtého papeže a mučedníka, hlavního patrona královéhradecké diecéze, ve čtvrtek je památka svatého Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků, v pátek je památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice, příští neděle je 1. neděle adventní. Začíná liturgický cyklus „A.“ Na začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců.

·       Sbírka na plošné pojištění II – společně jsme vybrali 9 800 Kč. Bůh bohatě odplať Vám - všem šlechetným dárcům – a žehnej Vám.

·      Ve středu – z důvodu večerních chval (17,45 hodin) a mše svaté od 18,30 hodin v kostele sv. Klimenta (vedle katedrály) – nebude na Pouchově sloužena mše svatá.

·       Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azylovém domě Matky Terezy na Pouchově.

·       Setkání františkánských terciářů – bude v pátek od 15,30 hodin na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (21. – 27. 11. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

 21.11.

 Po

7,30

Za +Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy a +rodiče

a sourozence

17,00

Na dobrý úmysl

 22.11. 

 Út

12,30

Na dobrý úmysl

----

 

 23.11.

 St

  ------

 

!16,45!

Za +Růženu Zikánovou

 24.11.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafránkovu, Homolovu, Markovu

a Knězovu

17,00

Za živé a + z rodiny Novotných a Jonových

 25.11.

 

18,00

 

17,00

Za +z rodiny Kovářovy

a Zujkovy

 26.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Na poděkování

za prožitá léta

 27.11.

 Ne

    8,00

Za Helenu a Jana Věckovy a syna Jana

9,30

Za +manžela, rodiče

a sestru a za uzdravení členů rodiny

 27.11.

Ne

8,00

 Marie Košňarová

Iva Fendrychová

  Helena Baigerová

9,30

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

101, 109, 126

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, v pátek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále.

·         Net for GOD – setkání u filmového dokumentu se zamyšlením nad životem církve v dnešní době se uskuteční ve čtvrtek od 20 hodin. Skromné pohoštění zajištěno. Srdečně zveme.

·         Ministrantské setkání – pravidelné měsíční setkání bude na pouchovské faře v sobotu od 9 hodin dopoledne.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (14. – 20. 11. 2016)    

 

       

Den

Pouchov

Rožberk

 14.11.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Na dobrý úmysl

 15.11. 

 Út

------

 

----

 

 16.11.

 St

18,00

Za Jaroslava Kavku, rodiče a duše v očistci

17,00

Za + a živé z rodiny Mádlíkovy, Hakovy a Hejlovy

 17.11.

 Čt

18,00

 

17,00

Za Boží požehnání a dar víry pro dceru a její rodinu

 18.11.

 

18,00

Za +Antonína a Fran-tišku Dufkovy a jejich živé a zemřelé děti

17,00

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodinu a duše v očistci

 19.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za svatého otce a za duše v očistci

 20.11.

 Ne

    8,00

Za +pana kanovníka Františka Duška

9,30

Za + bratra

 20.11.

Ne

8,00

Rudolf Pastuszek

Alena Záveská

Jan Mádlík jun.

9,30

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

Úklid kostela

Skupina III.

 

I.skupina