Farní ohlášky:

 

·         Příští neděle – je 2. neděle postní.

·         Sbírka Svatopetrský Haléř – společně na obou místech jsme celkem vybrali 15 098 Kč. Upřímné díky všem dárcům.

·         Setkání seniorů farnosti se uskuteční opět ve čtvrtek od 15 hodin ve farním sále na Pouchově. Přede mší svatou bude na faře pobožnost křížové cesty s promítáním jednotlivých zastavení a pak mše svatá tamtéž.

·         Postní TAMMÍM 2017 – duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze pro mladé muže od 15 – 30 let. Uskuteční se od 24. – 26. března 2017. Téma: „Naděje.“ Účastníci budou mít opět příležitost vyslechnout zajímavé přednášky, ale především prožít víkend ve ztišení s Bohem. Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.arcs.cuni.cz. Cestu a celé setkání hradí pro případné účastníky naše farnost.

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (6. – 12. 3. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    6.3.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

    7.3. 

 Út

------

 

------

 

    8.3.

 St

18,00

Prosba o dar zdraví, Boží-ho požehnání a ochrany P. Marie pro rodinu

17,00

Za rodinu Norkovu

a ten celý rod

    9.3.

 Čt

18,00

Za +manžela, Boží pomoc a ochranu P. Marie a sv.Josefa pro celou rodinu

17,00

 

  10.3.

 Pá

18,00

 

17,00

Za +rodiče a sourozence

  11.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  12.3.

 Ne

    8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa, +rodiče a sourozence

9,30

Na úmysl dárce

  12.3.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

301

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

I.skupina

Zimní úklid

Novotní

 

Štefánkovi

Farní ohlášky: (MŠ)

 

·      Sbírka svatopetrský haléř – vám, kteří jste dnes do sbírky přispěli, vyslovuji jménem našich biskupů upřímné poděkování, s požehnáním Vám a Vašim rodinám.

·      Popeleční středou, která je dnem přísného postu od masitých pokrmů a půst újmy v jídle, začíná postní doba, která potrvá do středy Svatého týdne. Při středeční mši svaté se bude na Pouchově i Rožberku udělovat popelec. Příští neděle je 1. neděle postní. Na začátku mše svaté se bude popelec udělovat těm, kteří ho nemohli přijmout ve středu.

·      Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin a  v neděli v 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Prosíme, přihlaste se na její vedení. Texty jsou v sakristii. Děkujeme.

  • Návštěva seniorů v domácnostech – se uskuteční v pátek dopoledne.
  • Pozvání na zpívané nešpory kapituly – v neděli od 17,30 hodin do katedrály SD.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 2. – 6. 3. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   27.2.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

   28.2. 

 Út

------

----------------------------

----

----------------------------

     1.3.

 St

18,00

Za +rodiče Flídrovy

a Košňarovy a za živé a +z obou rodů

17,00

Za zemřelou  paní

Milenu Kabeláčovou

     2.3.

 Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a +z rodin

     3.3.

 Pá

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za zdraví a Boží ochranu pro P. Michaela

     4.3.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

     5.3.

 Ne

    8,00

Za Marii a Josefa Volákovy

 9,30

Za pana kanovníka Jana Haufa, celý rod

a za dar víry

     5.3.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

307

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Zimní úklid

Novotní

 

Ruskovi

  Farní ohlášky: (MŠ)

 

  • Tento týden si připomínáme – ve středu je svátek Stolce sv. Petra, ve čtvrtek je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.
  • Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek již od 15,45 hodin ve společenském sále v 1. patře.
  • Mše svatá v pátek na Rožberku – bude sloužena již v 16 hodin, po ní začne obvyklá páteční adorace.
  • Setkání terciářů sv. Františka – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na Pouchově, bude zakončeno mší svatou ve farním kostele.
  • Celosvětová sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli také v našem kostele. Děkujeme předem všem šlechetným dárcům, kteří finančně přispějí.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (20. – 26. 2. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   20.2.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce a za duše v očistci

17,00

 

   21.2. 

 Út

-------

 

-------

 

   22.2.

 St

18,00

 

17,00

 

   23.2.

 Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu

a Kavkovu a za duše

v očistci

17,00

Za +rodiče, bratry

a sestru

   24.2.

 Pá

18,00

Fr.

!16,00!

 

   25.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodiny Polokovy a duše v očistci

   26.2.

 Ne

    8,00

Za +z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Za +Pavla Bartoše, +dceru Petru a +rodiče Bartošovy

   26.2.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Zdeněk Krám

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Čísla písní k liturgii

518

 

 

Úklid kostela

Skupina V.

 

II. skupina

Zimní úklid

Novotní

 

Podzimkovi

Farní ohlášky:

 

·         Příští neděle – je 7. neděle v liturgickém mezidobí.

·     Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin. Téma: Rozjímáním nad Svatou Zemí, Písem, izraelského lidu a zvláště izraelských žen nás zve, abychom vstoupili do tajemství povolání Panny Marie, dcery izraelského lidu, židovské ženy. Film nám pomůže nastínit a objevit mimořádným způsobem její povolání v dějinách spásy. Setkání bude spojeno s malým občerstvením.

·         Jáhenské svěcení – bude v katedrále sv. Ducha v sobotu od 9,30 hodin. Světitelem bude královéhradecký biskup mons. Jan Vokál. Jsme všichni srdečné zváni.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (13. – 19. 2. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   13.2.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za uzdravení dcery

a maminky

   14.2. 

 Út

------

 

-------

 

   15.2.

 St

18,00

Za Josefa a Annu Bachtíkovy

17,00

Za +matku, ten celý rod a duše v očistci

   16.2.

 Čt

18,00

 

17,00

Za +sestru a duše

v očistci

   17.2.

 Pá

18,00

Za +Marii a Jaroslava Rohlíkovy

17,00

Za +Růženu Zikánovou a Františka Novotného

   18.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodiny Havlovy

   19.2.

 Ne

    8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

  9,30

Za +Anežku Konečnou a za dar víry

   19.2.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Čísla písní k liturgii

517

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Zimní úklid

Novotní

 

Hesounovi

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek je památka sv. Scholastiky, panny, v sobotu je památka P. Marie Lurdské (světový den nemocných), příští neděle je 6. neděle v mezidobí.

·      Výsledky Tříkrálové sbírky – společně jsme na Pouchově i na Rožberku do kasiček přispěli částkou 15 382 Kč. Všem dárcům poděkování a požehnání. Výsledné jednotlivé částky jsou na vývěsce na Pouchově i na Rožberku.

·      Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Srdečně zveme i ostatní „statečné“ důchodce, kteří si přiznají, že je jim již více než 60 let. Program je vynikající a poučující, občerstvení dokonalé. Přijďte mezi nás.

·      Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - dnes od 17,30 hodin do katedrály.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (6.  – 12. 2. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

     6.2.

 Po

7,30

Za syny Davida a Františka na úmysly matek a za mír

17,00

Za + manžela a živé členy rodiny

     7.2. 

 Út

------

 

------

 

     8.2.

 St

18,00

Za Františka a Jiřinu Volfovy

17,00

Za + Gertrudu Doležalovou

     9.2.

 Čt

18,00

Za duše v očistci

17,00

Na poděkování za uzdravení a + Drahomíru Vacinovou

    10.2.

 Pá

18,00

Za uzdravení vnuka

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

    11.2.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za Boží požehnání pro pravnoučka

    12.2.

 Ne

    8,00

Za živé a +z rodiny Havlovy a Rejskovy a na poděkování za 30 let života

  9,30

Za + P. Jana Haufa, ten celý rod a obrácení těch, kteří nežijí s Bohem

    12.2.

Ne

8,00

Helena Baigerová

Zdena Mistrová

Libuše Hovorková

9,30

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

516

 

 

Úklid kostela

Skupina IV.

 

I.              skupina

Zimní úklid

Novotní

 

Devetterovi