Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26

 • Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně: po mši svaté bude smírná pobožnost a svátostné požehnání. V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, příští neděle je 12. neděle v liturgickém mezidobí.
 • Farní den – se uskuteční příští neděli 23. června. V 10 hodin bude společná mše svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary a v prostorách fary. Prosíme, zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat. Rádi uvítáme malé sponzorské dary jubilujících farníků (na nápoje či zmrzlinu pro děti – u Zadrobílků byl minulý týden otevřen stánek s dobrou zmrzlinou).
 • Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek 20. června od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin společnou mší sv. v kostele.
 • Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin na faře. Bude zakončeno společnou mší svatou ve farním kostele.
 • Josef Štemberka - kněz a vlastenec, popravený spolu s muži v Lidicích - vernisáž výstavy ke 150. výročí narození Josefa Štemberka proběhne 10. června na Pivovarském náměstí v HK za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. Výstava bude ke shlédnutí do 27. června.

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

17.6.

Po

 ------

 

17,00

Za + manžela, rodiče

a živé členy rodiny

18.6.

Út

 ------

 

------

 

19.6.

St

18,00

 

17,00

Za nemocného přítele

20.6.

Čt

18,00

 

------

 

21.6.

18,00

Františkáni

17,00

Za živé i + členy čtyř rodin

22.6.

So

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl dárce

23.6.

Ne

10,00

 

------

 

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sn.

Jan Mádlík ju.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

523

 

523

Úklid kostela

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve, v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Víta, mučedníka a zemského patrona, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.
 • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v pondělí od 19,30 hodin večer ve farním sále na Pouchově. Prosím její členy o účast na tomto jednání.
 • Farní den – připomínáme termín jeho konání: neděle 23. června. V 10 hodin bude společná mše svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary a v prostorách fary. Program bude upřesněn po zasedání pastorační rady. Prosíme, zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat.
 • Setkání NET FOR GOD - se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hod. na faře na Pouchově. Název: Přítel ubohých – Jean Vanier. Téma: jak se dnes mohu přesvědčit o tom, že právě ti nejvíce na okraji, nejubožejší a nejchudší lidé mě mohou přetvářet a uzdravovat? Film nás zve k tomu, abychom poznali bohatství a podivuhodnou sílu ubohých lidí. Spojeno s malým občerstvením. Zakončení společnou modlitbou.
 • Setkání seniorů farnosti – bude o týden posunuto a bude se konat ve čtvrtek 20. června od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin mší sv. v kostele.
 • Omezení počtu bohoslužeb – kvůli hospitalizaci P. Miloslava ve fakultní nemocnici bude v příštím týdnu omezen počet bohoslužeb – dle rozpisu dole. Modleme se za sebe navzájem i nadále.

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

10.6.

Po

7,30

Za Marii Ondrákovou, roz. Bernášovou a příslušníky tohoto rodu

17,00

 

11.6.

Út

7,00

Za farnost

------

 

12.6.

St

------

 

------

 

13.6.

Čt

------

 

------

 

14.6.

------

 

------

 

15.6.

So

------

 

------

 

16.6.

Ne

8,00

Za živé a +z rodiny Kánských a Rindovy

9,30

Za Darinku a Stanislava Huškovy

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

514,911

 

514,911

Úklid kostela

 

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Norberta, biskupa, v neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
 • Biřmování v katedrále – bude při sobotní večerní mši svaté v 18:00 hodin. Biřmování bude udělovat papežský nuncius v České republice Charles D. Balvo. Tuto svátost přijmou i naši farníci. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá na Pouchově.
 • Diecézní setkání dětí – se uskuteční v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové, jak již bylo oznámeno ve zpravodaji minulého týdne. Opakování a připomenutí informací je také na 3. straně tohoto zpravodaje.
 • Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká - Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma. Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU. Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu. Veškeré Informace o pouti jsou na plakátku na vývěskách.

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

3.6.

Po

 7,30

Za + Annu a Karla Smejkalovy, + rodiče a sourozence

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a + z rodin

4.6.

Út

------

 

------

 

5.6.

St

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

 

6.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

7.6.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

8.6.

So

------

 

16:30

 

9.6.

Ne

  8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Za +rodiče Věru a Karla Dorkošovy, jejich souro-zence, rodiče a prarodiče

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

425,422,407

Úklid kostela

Skupina VII

 

 

Kostel sv. Pavla v Hradci Králové-Pouchově

kostel volně otevřen 17:50 – 23:00

 • 18:00 komentovaná prohlídka vojenského hřbitova na Pouchově
 • 19:00 koncert žáků z Biskupského gymnázia

Celovečerní program

 • zpřístupněny všechny prostory kostela včetně varhan a věže kostela se zvony; výhled na Pouchov a Věkoše
 • program pro děti
 • komentovaná prohlídka kostela
 • život farnosti (prezentace fotografií)
 • Jaké víno může být mešní? Ochutnávka mešního vína.

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Hradci Králové-Slezském Předměstí

kostel volně otevřen od 17:00 do 21:00

 • 17:00 mše svatá
 • 18:00 koncert žáků z Biskupského gymnázia
 • 20:00 varhanní meditace Martiny Čelakovské

Celovečerní program

 • prohlídka kostela a malé poutní kapličky
 • výstava obrazů a keramiky Ivy Šlitrové-Fendrychové (v půdním prostoru)
 • zapálení svíčky „obětinky“, napsání prosby nebo poděkování Bohu

 

www.facebook.com/pouchov.farnost

www.nockostelu.cz