• Příští neděle – je Květná či Palmová neděle. Svěcení ratolestí, průvod, pašije – podle sv. Lukáše. Přineste, prosím, kočičky – i pro druhé. Děkujeme.
 • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Příležitost ke sv. smíření po celou dobu setkání na faře, zakončení v kostele v 18 hodin, kdy bude možné společně přijmout svátost nemocných. Na Rožberku bude příležitost přijmout tuto svátost ve středu 17. dubna.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin. Téma: Opouštět a nalézat. Dokument představuje základní charakteristiky ignaciánské spirituality.
 • Setkání františkánské rodiny - bude v pátek na faře. Zakončení mší svatou v kostele.
 • Diecézní setkání mládeže – viz 3. stránka zpravodaje a plakátek ve vývěsce.
 • Sbírka – na pastorační aktivity v diecézi – se uskuteční příští neděli při mši svaté.
 • Zpovídání na Pouchově – tuto svátost můžeme přijmout v sobotu od 15–16 h. Zpovídat bude P. Kostilnik a P. Miloslav. Zkusím poprosit ještě P. Hladkého.

 

 • Zpovídání v katedrále – bude v neděli 14. 4. od 14 – 16 hodin.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 4. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

8.4.

Po

 7,30

Za +rodiče, bratra a sestru

17,00

Za Boží pomoc v práci

9.4.

Út

------

 

------

 

10.4.

St

18,00

Za Františka Doležala, bratra a celou rodinu

17,00

Za dar víry pro děti a vnou-čata a za živé a +z rodin

11.4.

Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu a Kavkovu a za duše v očistci

-----

Setkání seniorů farnosti

 12.4.

18,00

Františkáni

17,00

Za +manžela Karla, tc. rod a za duše v očistci

13.4.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za duše v očistci

14.4.

Ne

  8,00

Za Marii a Josefa Luháčkovy ze Slezského Předměstí a jejich syny s rodinami

  9,30

Za +manžela Karla

 a za živé z rodiny

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

318,305

 

318,305

Úklid kostela

Skupina III

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 5. neděle postní.
 • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční na první pátek od 9 – 12 hodin. Pokud budete mít zájem o návštěvu svých blízkých nebo známých, prosím, nahlaste to v sakristiích na Pouchově i Rožberku. P. Miloslav je rád navštíví.
 • P. Pavel Hověz – duchovní správce farnosti Brno-Lesná, kde se v tomto období staví nový kostel, zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě Kafkové, narozené v Brně-Husovicích a 30. 3. 1943 popravené gilotinou ve Vídni nacisty, zavítá příští neděli do naší farnosti. Dává tak možnost P. Miloslavovi, aby v tento den v jeho farnosti pokřtil syna své neteře – malého Cyrila. P. Hověz bude sloužit bohoslužby v 8 hodin na Pouchově a v 9,30 hodin na Rožberku. Na obou místech bude možné po mši svaté přispět na tuto stavbu kostela formou dveřní sbírky.
 • Pozvánka na zpívané nešpory – Kapituly sv. Ducha - příští neděli od 17,30 hodin v katedrále. Zpívané texty jsou na požádání k dispozici.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 4. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

1.4.

Po

 7,30

Za farnost

17,00

Za +manžela, sestru

a duše v očistci

2.4.

Út

------

 

------

 

3.4.

St

18,00

Za duchovní povolání …

17,00

Za zdraví a Boží ochranu tatínka Miroslava Krejcara

4.4.

Čt

18,00

Za +Jaroslava Jíšu, +rodiče a sourozence

17,00

Za +rodiče, ten celý rod

a duše v očistci

5.4.

18,00

Za Josefa a Miladu Němečkovy

17,00

Za duchovní povolání …

6.4.

So

18,00

Za duše v očistci a dobrý úmysl dárce

17,00

Za zdárný průběh operace pro snachu

7.4.

Ne

  8,00

Za živé a + z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Na poděkování za dožitá léta a za +manžela a celý rod, za obrácení všech, kdo nechodí s Bohem

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

302

 

302

Úklid kostela

Skupina II

 

 

 • Poděkování všem – kdo dnes přispěli do sbírky na plošné pojištění kostelů a far v naší diecézi.
 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je slavnost Zvěstování Páně, příští neděle je 4. neděle postní. Křížové cesty jsou ve všední dny v obou kostelích.
 • Zasedání Ekonomické rady farnosti - ve středu 20. března se na Pouchově uskutečnilo setkání Ekonomické rady naší farnosti. V programu jednání byly projednávány smlouvy s různými firmami. Projednáván byl také plán oprav a úprav kaple Panny Marie na Rožberku, ve které si v srpnu 2023 připomeneme 100 let od jejích od jejího vysvěcení královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Kašparem.
 • Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena v pondělí od 15,45 hodin. Po mši svaté je vždy příležitost pohovořit si s účastníky této bohoslužby při kávě nebo čaji.
 • Adorace a modlitba za český národ a mír ve světě - Diecézní centrum pro seniory srdečně zve seniory a další zájemce k adoraci a ke společné modlitbě s Mons. Josefem Sochou za český národ a mír ve světě. Modlitební setkání se uskuteční v úterý 26. března 2019 od 10 hodin v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu. Těšíme se na setkání s vámi.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 3. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

25.3.

Po

 7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a za zemřelé z rodin

26.3.

Út

------

 

------

 

27.3.

St

18,00

Za duše v očistci a dobrý úmysl dárce

17,00

Za Annumarii Pinto, její zdraví, Boží ochranu a požehnání

28.3.

Čt

18,00

Za farnost

17,00

Na dobrý úmysl

 29.3.

------

 

-------

 

30.3.

So

18,00

Za zemřelé Ludmilu

a Eduarda Havlovy

17,00

Za Boží požehnání

pro Jaroslavu

31.3.

Ne

  8,00

Za živé a za zemřelé

z rodiny Volákovy

  9,30

Za zemřelou maminku Veselou a ten celý rod

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

303

 

 

Úklid kostela

 

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, příští neděle je 3. postní neděle.
 • Sbírka na pojištění  - a dalších církevních budov se uskuteční příští neděli ve všech kostelích naší diecéze. Výtěžek bude použit pro všechny církevní budovy a fary.
 • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16. hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele. Z důvodu možnosti setkání všech seniorů naší farnosti nebude ve čtvrtek mše sv. na Rožberku.
 • Postní brožurka ke stažení – na koho z nás nevyšla k zakoupení letošní postní brožurka, může si ji zdarma stáhnout z diecézních stránek ve formátu PDF na adrese: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5384-postni-brozura-pust-2019.

  

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 3. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.3.

Po

7,30

Prosba a poděkování za

nadcházející náročnou

léčbu

17,00

Za Boží požehnání pro Josefa

19.3.

Út

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za +bratra Josefa

20.3.

St

18,00

Za Josefa Doležala, celou rodinu a Miroslava Malečka

17,00

Za Boží pomoc a požehnání pro Vojtěcha

21.3.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

------

 

22.3.

18,00

Za Jaroslava Frezara a jeho rodiče

17,00

Na poděkování za 75 roků života

23.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče a bratra

a za zemřelé z rodiny

24.3.

Ne

8,00

Za Růženu a Josefa Boučkovy a sourozence

9,30

 

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

309

 

 

Úklid kostela

Skupina I

 

 

 • Příští neděle – je 2. neděle postní.
 • Večer chval – zveme Vás již podruhé na večer s mnoha duchovními zážitky v pondělí 11. března od 18,30 hodin do pouchovského kostela. Večer se ponese pod heslem Vezmi svůj kříž a následuj mne. Meditaci pronese P. Prokop Brož ThD, duchovní správce farnosti Nový Hradec Králové Všichni jste srdečně zváni.
 • Net for God – uskuteční se ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Radost milovat. Film přináší četná svědectví manželských párů, že radost milovat je reálná.
 • Křížová cesta v tomto týdnu – bude v pátek přede mší svatou od 17,30 hodin a pak v neděli v 15 hodin odpoledne. Prosíme, zapisujte se na její vedení.
 • Setkání seniorů – kvůli dovolené P. Miloslava (v příštím týdnu) se setkání uskuteční o týden později, tj. ve čtvrtek 21. března od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 3. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

11.3.

Po

-----

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

12.3.

Út

-----

 

-----

 

13.3.

St

-----

 

-----

 

14.3.

Čt

-----

 

-----

 

 15.3.

18,00

Františkáni

-----

 

16.3.

So

-----

 

-----

 

17.3.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna, rodiče a sourozence z obou stran

  9,30

Za +rodiče Karáskovy

a Novotných a za živé členy z rodin

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

301

 

 

Úklid kostela