·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Pavla od Kříže, kněze, ve středu je památka sv. Karla Rakouského, ve čtvrtek je památka sv. Jana Pavla II., papeže, v pátek je památka sv. Jana Kapistránského, kněze, v sobotu je památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, příští neděle je 30. neděle v liturgickém mezidobí.

·     Mše svaté v neděli i všední dny - jsou až do odvolání zrušeny. V neděli bude od 8 hodin sloužena mše svatá na Pouchově skrze stream (youtube) za přítomnosti maximálně 6-ti osob. Preferujeme přítomnost toho, na jehož úmysl se slouží mše svatá

·     Otevřené kostely na Pouchově a Rožberku  - otevřeny jsou takto: Na Pouchově ve středu od 17 – 18 hodin, v 17,30 a 18 hodin bude podáváno svaté přijímání. Na Rožberku v pátek od 16 – 17 hodin, v 16,30 a 17 hodin bude podáváno svaté přijímání.

·     Kněz bude přítomen – po celou dobu adorace (možnost přijetí svátosti smíření v sakristii).

·     Žádáme -    vstupujte vždy s rouškou na ústech

-      do kostela, prosíme, nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost)

-      dodržujte vzájemný odstup minimálně 2 metry

-      při vstupu do kostela si povinně vydesinfikujte ruce – desinfekční roztok je k dispozici u hlavního vchodu.

Bohoslužby v příštím týdnu od (19. – 25. 10. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

19.10.

Po

------

 

------

 

20.10.

Út

------

 

------

 

21.10.

St

17,00

Do 18 h adorace, sv. přijímání

------

 

22.10.

Čt

------

 

------

 

23.10.

------

 

16,00

Do 17 h adorace, sv. přijímání

24.10.

So

------

 

------

 

25.10.

Ne

 8,00

Za Miroslava Malečka, rodiče a sourozence

a Františka Doležala

------

 

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Od středy 14.10. 2020 až do odvolání jsou všechny bohoslužby v kostele sv. apoštola Pavla na Pouchově a v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Rožberku zrušeny. 

 

Na webu www.mseonline.cz je přehled katolických bohoslužeb, které je možné sledovat přes televizi, rádio nebo internet.

 

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.

 

Kněžím, kteří jsou v situaci a) nebo b) je doporučeno, aby sloužili Mši svatou izolovaně v soukromí a nechali se při veřejné bohoslužbě zastoupit. Vážně zdravotně a věkově ohrožení kněží se na veřejné bohoslužby mohou po dobu nutnou nechat zastupovat jiným duchovním, jsou-li k dispozici.

 

 

Dbejme prosím také mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání.

 

Je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě.

 

S požehnáním, v modlitbě Váš

biskup + Jan