Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme - v pátek je svátek Narození Panny Marie, příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.
 • Pastorační rada farnosti – jednání pastorační rady naší farnosti se uskuteční ve středu od 19,30 hodin ve farní místnosti na Pouchově.
 • Dostavba varhan na Rožberku – ve středu 30. srpna byla na Rožberku dokončena dostavba varhan, které jsme jako nehotové zakoupili v Německu. Podrobné informace budou v příštím čísle zpravodaje.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4.  – 10. 9. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

4.9.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Na dobrý úmysl s prosbou o pomoc

P. Marie

5.9.

 Út

12,30

 

------

 

6.9.

 St

18,00

Na poděkování, za dar zdraví, Božího požehnání

a ochranu Panny Marie

17,00

 

7.9.

 Čt

18,00

 

17,00

Na poděkování za 77 let života a Boží ochranu

  8.9.

 Pá

18,00

Za Jaroslava a Marii Rohlíkovy a +rodiče

a sourozence

17,00

Na poděkování P. Ježíši a jeho Matce P. Marii

9.9.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za Františka Kráma

10.9.

 Ne

     8,00

Za Annu a Františka Špačkovy, sestru Anežku a vnuka Luboše

  9,30

Za Ludmilu Davidovou

Lektoři

Ne

  8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

  9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

517

 

 

Úklid kostela

Skupina IV.

 

I. skupina

Farní ohlášky:

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek je Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání františkánské rodiny – předprázdninové setkání bude v pátek od 15,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele.
 • Návštěva starých bratří a sester - farníků doma – bude mimořádně v sobotu 1. července dopoledne - v obvyklých časech jako na první pátek.
 • Lázeňský pobyt P. Miloslava – bude od pondělí 3. do pátku 22. července. Sledujte, prosím, přehled bohoslužeb na vývěsce a také v tuto dobu využijte bohoslužeb v partnerských farnostech v Hradci Králové.
 • Poděkování všem farníkům - kteří se angažovali na přípravě dnešního farního dne.
 • Příští číslo farního zpravodaje – vyjde po prázdninách – 3. září.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 6.  – 2. 7.  2017)

 

Den

Pouchov

Rožberk

  26.6.

 Po

7,30

 

17,00

Za +Václavu Šichanovou a +Slávku Šturmovou

  27.6.

 Út

------

 

------

 

  28.6.

 St

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče a bratry Vojtěcha a Františka Poláškovy

  29.6.

 Čt

18,00

Za +Jaroslava Kavku

a za duše v očistci

17,00

Za živé a + z rodiny Hákovy, Hejlovy

a Mádlíkovy

  30.6. 

 

18,00

Františkáni

17,00

 

    1.7.

 So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara a rodiny Kašparovu, Dostálovu a Šrámkovu

17,00

Za živé a + z rodiny Polákovy a duše

v očistci

    2.7.

 Ne

   8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Na poděkování a další Boží pomoc pro rodiny

a duše v očistci

Lektoři

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

  9,30

Prosíme lektory, kteří budou přítomni, aby se hlásili na čtení v sakristii

Čísla písní k liturgii

909

 

 

Úklid kostela

Skupina VI

 

II.skupina

Farní ohlášky:

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, v pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po mši svaté bude pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní – litanie k BSP a zásvětná modlitba (na Rožberku bude pobožnost přede mší svatou), v sobotu je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka na Charitu – pravidelná každoroční sbírka bude příští neděli při všech bohoslužbách. Předem děkujeme za každý Váš finanční příspěvek.
 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci – začíná za necelé dva měsíce. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz     (P. Jan Balík Th.D.)
 • Bohoslužby o prázdninách – vzhledem k lázeňskému pobytu P. Miloslava (3. – 22. července) budou bohoslužby na Pouchově i Rožberku omezeny. Využijte, prosím, bohoslužeb na ostatních místech Hradce Králové. Přehled prázdninových bohoslužeb v Hradci a okolí je vyvěšen, přehled bohoslužeb na Pouchově i Rožberku také. Děkujeme za pochopení.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (19. – 25. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  19.6.

 Po

7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl

  20.6.

 Út

------

 

------

 

  21.6.

 St

18,00

 

17,00

 

  22.6.

 Čt

18,00

 

17,00

 

  23.6. 

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

Za ochranu a Boží pomoc a požehnání pro Gabi Pinto

  24.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a + z rodiny Doležalovy

  25.6.

 Ne

   10,00

Za +rodiče Jiřího

a Věru Portykovy

------

Mše sv. nebude sloužena – společný farní den

Lektoři

Ne

10,00

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

------

----------

Čísla písní k liturgii

891,840

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude smírná pobožnost v kostele před vystavenou NSO. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.
 • Sbírka - na pastorační potřeby diecéze se minulou neděli vybralo 5 739 Kč. Děkujeme.
 • Noc kostelů – chci poděkovat všem organizátorům této akce za jejich čas i úsilí, které vynaložili v přípravě na ni i vůči návštěvníkům našich kostelů. Moc díky.
 • Net for God – pozvánka. Informace na první straně tohoto zpravodaje.
 • Pozvánka – Biskupství královéhradecké a farnosti Hradce Králové srdečně zvou na SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ spojenou s eucharistickým průvodem – v neděli 18. června v 9,30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Po skončení mše svaté bude pokračovat eucharistickým průvodem Božího Těla na Velkém náměstí.
 • Diecézní stolní kalendáře – pokud jste si je objednali, je možné si je vyzvednout v sakristii na Pouchově i Rožberku. Cena je 65 Kč.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (12. – 18. 6. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

  12.6.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

 

  13.6.

 Út

12,30

-----

------

 

  14.6.

 St

18,00

 

17,00

Za živé a + z rodiny Procházkovy, Boučkovy, Vorlovy a příbuzné

  15.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

  16.6. 

 Pá

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

 

  17.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a +z rodin

  18.6.

 Ne

    8,00

Za živé a + z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielíkovy

 9,30

Za +Helenu Votrubovou roz. Fryntovou

Lektoři

Ne

8,00

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Iva Fendrychová

9,30

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

525

 

 

Úklid kostela

 

 

I.skupina

 Farní ohlášky:

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v úterý je památka sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.
 • Setkání seniorů farnosti – předprázdninové setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově
 • NOC KOSTELŮ – akce se uskuteční v pátek 9. 6. od 18 hodin na Pouchově i Rožberku. Z toho důvodu bude na Pouchově mše svatá ve farní místnosti.
 • Pozvánka na pouť – Tělovýchovná organizace OREL zve všechny zájemce 17. června na společnou pouť na Horu Matky Boží u Králík. Návrat do 18 hodin. Příspěvek na dopravu 200 Kč. Přihlášky: Havelková a pan Čáp. Ostatní na plakátku.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (5.  – 11. 6. 2017)            

 

Den

Pouchov

Rožberk

    5.6.

 Po

7,30

Za evangelizaci farnosti

17,00

Za rodinu Strýčkovu, Plichtovu, Katrincovu  a Jůzovu

    6.6.

 Út

------

 

------

 

    7.6.

 St

18,00

Za evangelizační kursy ALFA

17,00

Na poděkování za dar života pro Slavomíra, Lenku, Týru a celou rodinu Kucíkových

    8.6.

 Čt

18,00

Za duchovní správce farnosti

17,00

 

    9.6. 

 

18,00

Za Marii Ondrákovou, roz. Barnášovou

a všechny toho rodu

17,00

 

  10.6.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  11.6.

 Ne

    8,00

Za Josefa Doležala

a rodiče

 9,30

Za živé a +z rodiny Štikovy

Lektoři

Ne

8,00

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

9,30

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

514,911

 

 

Úklid kostela