Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v pátek je Slavnost Zjevení Páně, při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla, můžete si přinést nádobku na tříkrálovou vodu, příští neděli je Svátek Křtu Páně, jím končí doba vánoční (koledy, výzdoba, jesličky).  Tam, kde jsou jesličky postaveny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle – např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února. Mimo vánoční období se však u nich nekonají zvláštní pobožnosti.

  • Návštěvy starých farníků – se uskuteční na první pátek v dopoledních hodinách.
  • Tříkrálová sbírka - Příští neděli také bude možno na Pouchově i Rožberku po mši svaté přispět do tříkrálové kasičky. Charita všem předem děkuje.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od  2. –  8. 1. 2017    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

    2.1.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za +rodiče, duše v očistci a živé členy rodiny

    3.1. 

 Út

------

 

----

 

    4.1.

 St

18,00

Za zdraví a průběh operace

17,00

Za Jana Kolmana

    5.1.

 Čt

18,00

Za Denisu, Alenu a její děti

17,00

Za živé a +z rodiny Metelkovy a Hojných

    6.1.

 Pá

18,00

Za +manžela, oboje rodiče a Boží požehnání pro rodinu

17,00

Za +rodiče, duše v očistci a živé členy rodiny

    7.1.

 So

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Na poděkování

za prokázaná dobrodiní

a duše v očistci

    8.1.

 Ne

    8,00

Za Václava France, rodinu a syna Romana

9,30

Na úmysl dárce

    8.1.

Ne

8,00

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

9,30

Petr Rusek

Eliška Rusková

Anna Chmelíková

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

 

 

 

Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – zítra je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve středu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků, v pátek je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v sobotu je památka sv. Silvestra I., papeže, příští neděle je Slavnost Matky Boží Panny Marie.

·         Žehnání vína – víno požehnáme na svátek sv. Štěpána v pondělí na konci mše svaté.

·         Poděkování Bohu – s prosbou o Boží pomoc do nového roku bude na Silvestra v závěru podvečerní mše svaté na Pouchově, bilance za uplynulý rok, svátostné požehnání.

 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 12. 2016 – 1. 1. 2017)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

 26.12.

 Po

8,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

9,30

Za členy z rodiny Doležalovy, Hagelovy, Krejcarovy, Pintovy, Batekovy a Zubrovy

 27.12. 

 Út

------

 

------

 

 28.12.

 St

18,00

Za uzdravení nemocného dítěte

17,00

Za rodinu Vaňkovu

 29.12.

 Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a Annu Fejfarovou

17,00

Za Boženu a Františka Slepičkovy

 30.12.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

Za Janu Horákovou

 31.12.

 So

16,00

Za +maminku, manžela a duše v očistci

------

 

   1.1.

 Ne

    8,00

Za +z rodiny Rindovy

a Kánských

9,30

Za rodinu Devetterovu a  ten celý rod

   1.1.

Ne

8,00

Jan Mádlík senior

Jan Mádlík junior

Jitka Benešová

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

Úklid kostela

Skupina VI.

 

I.skupina

Farní ohlášky:

 

·      Tento týden si připomeneme – v sobotu je Štědrý den, v neděli je Slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční.

·      Svátost smíření u BSP – dnes od 14 – 16 hodin.

·      Mše svatá v DMT – bude ve čtvrtek od 16 hodin v Domě Matky Terezy.

·      Vánoční výzdoba kostela na Pouchově – proběhne v pátek  23. prosince od 9 hodin. Ve čtvrtek po mši svaté na Rožberku. Jste srdečně zváni na brigádu.

·      Betlémské světlo – bude od dnešního dne na pouchovské faře, v kostele bude od 22. prosince. Nezapomeňte si na Štědrý den s sebou přinést lucernu nebo sklenici se svíčkou k odnesení světla domů.

·      Pozvánka na půlnoční – pozvěte, prosím, své přátele a sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na stolečku a v sakristii. Spolu s pozvánkou jim můžete přinést i betlémské světlo.

·      Žehnání vína – přinesené víno vám bude požehnáno v pondělí na konci mše svaté.

·      Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly SD - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály Svatého Ducha.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (19. – 25. 12. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

 19.12.

 Po

7,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna Josefa

a +rodiče a sourozence

17,00

Za živé a + z rodiny Novotných a Jonových

 20.12. 

 Út

------

 

----

 

 21.12.

 St

18,00

Za Aloisii Kolářovou

a za živé a +z rodiny

17,00

Za rodiče  z obojí strany bratra a ten celý rod a duše  v očistci

 22.12.

 Čt

18,00

Za +rodiče Kovářovy

a Janálovy

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a živé a + z rodin

 23.12.

 

18,00

Za +Jiřího Portyka

17,00

Za + rodiče, manžela, živé a +  z rodin

 24.12.

 So

16:00 a 24:00

Za Karla Horáka a man-želku, za Jaromíra Landov-ského a jeho dceru Ivu

------

 

PŮLNOČNÍ Za farnost

 25.12.

 Ne

    8,00

Za +Vladislava

a Jiřinu Svobodovy

9,30

Za + členy a rodiny Doležalovy, Hagelovy, Krejcarovy, Pintovy, Hynkovy, Batekovy a Zubrovy

 25.12.

Ne

8,00

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

9,30

Milena Kuchařová

Stanislava Poznarová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

koledy