·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona HK diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní.

·     20 osob přítomných na mši svaté – od 23. listopadu. Je třeba dodržovat tento počet (snad se změní k lepšímu) – proto ještě stále nemůže být mše svatá v neděli na Rožberku. Buďme ale trpěliví, bude lépe.

·     Adventní věnce – žehnání – bude v sobotu 28. listopadu při večerní mši svaté v kostele na Pouchově i Rožberku a pak i na 1. adventní neděli v 7,50 hodin na nádvoří pouchovské fary (v případě nepříznivého počasí v kostele v 8 hodin) vždy za přítomnosti aktuálního počtu 20 povolených osob.

·     Roráty – rorátní mše svaté budou vždy v pondělí, počínaje 30. listopadem od 7 hodin v kostele na Pouchově. Počet přítomných – zatím do 20 osob.

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 11. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

23.11.

Po

7,30

 

17,00

 

24.11.

Út

------

 

------

 

25.11.

St

18,00

Za živé a +z rodiny Rychnovských

17,00

 

26.11.

Čt

18,00

 

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

27.11.

18,00

 

17,00

 

28.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Bartošovy

a duše v očistci

29.11.

Ne

 8,00

Za +Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy a +sourozence z obou stran

------

 

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté (online) bude pobožnost na konci liturgického roku.

·     Slavnost Ježíše Krista Krále 22. listopadu – v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále bude na Pouchově od 14 – 16 hodin adorace před vystavenou NSO. Vždy v půl a v celou hodinu bude podáváno svaté přijímání. Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (dle katolického liturgického kalendária jde o 34. neděli v liturgickém mezidobí, poslední neděli před adventem). Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický (církevní) rok končící oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní konec světa, bude v rukou Ježíše Krista – Krále. „Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. (encyklika Gaudium et Spes 45).

·     Možnost přispět místo obvyklých sbírek – protože nemáme možnost přispívat o nedělních mších svatých do sbírky, můžeme tak učinit vložením částky (třeba jednou za měsíc na náš farní účet: 1080111329/0800 u ČS. Pokud budete potřebovat potvrzení (pro daňové účely) napište své jméno. Na požádání pak začátkem příštího roku Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru (souhrn všech vložených částek).

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

16.11.

Po

------

 

------

 

17.11.

Út

------

 

------

 

18.11.

St

17,00

Soukromá modlitba

do 18 hodin, podávání eucharistie v 17,30 a 17,55 hodin. Možnost sv. smíření

------

 

19.11.

Čt

------

 

------

 

20.11.

------

 

16,00

Soukromá modlitba

do 17 hodin, podávání eucharistie v 16,30 a 16,55 hodin. Možnost sv. smíření

21.11.

So

------

 

------

 

22.11.

Ne

 8,00

Za +Františku a Jana Kotlandovy

------