Farní ohlášky:

 

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, ve středu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, ve čtvrtek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v pátek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v sobotu je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, příští neděle je 27. v mezidobí.

·         Katecheze pro mladé od 10 let – začne prvním čtvrtkem – 6. října na Pouchově při večerní mši svaté od 18 hodin. Katecheze se budou týkat křesťanské morálky.

·         Večery s biblí – započaly ve čtvrtek 22. 9. od 19,20 hodin v Balbínce Nového Adalbertina. Další setkání 29. 9. a každý následující čtvrtek. Více informací na: www.reprobus.cz, kde si lze předchozí přednášky ze záznamu poslechnout.

·         Zápis z jednání pastorační rady farnosti – která proběhla ve středu tohoto týdne, je uveden na druhé straně tohoto zpravodaje.

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 9. – 2. 10. 2016)    

       

Den

Pouchov

Rožberk

   26.9.

 Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za obrácení bratra Miroslava a jeho rodiny k víře

   27.9. 

 Út

------

 

----

 

   28.9.

 St

18,00

Za rodiče Flídrovy

a Košňarovy a za živé

a +z obou rodů

17,00

Za +Václava Klubrta

   29.9.

 Čt

18,00

Za +Michala Šafranka, rodiče a sourozence

17,00

Za rodiče Norkovy, celé příbuzenstvo a duše v očistci

   30.9.

 

18,00

 

17,00

Na poděkování a další pomoc pro rodiny

   1.10.

 So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a + z rodiny Havlovy

   2.10..

 Ne

    8,00

Za Jana Věcka

a rodiče z obou stran

9,30

Za +Albína Žáka,

jeho rodiče a prarodiče

   2.10.

Ne

8,00

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

9,30

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

904

 

 

Úklid kostela