Farní ohlášky:

 

·         Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve středu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

·         Sbírka na charitu – společně jsme vybrali 9 100 Kč. Děkujeme všem dárcům.

·         Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 15,45 hodin. Vstup volný.

·         Mše svatá v katedrále - Bitva 1866: zádušní mše za padlé Hradec Králové se připravuje na vzpomínkové akce u příležitosti 150. výročí bitvy u Sadové. Odehrála se na počátku léta 1866 a vyžádala si tisíce lidských obětí. Do programu vzpomínkových akcí je proto zařazena také mše svatá v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, kterou bude v sobotu 2. července ve 14 h sloužit, za účasti zástupců českých i zahraničních biskupství, sídelní biskup Jan Vokál. V neděli 3. července pak v 18 h odslouží zádušní mši svatou za padlé vojáky v kostele Proměnění Páně na Chlumu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

·         Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly SD – v neděli od 17,30 hodin do katedrály.

·         Příští zpravodaj vyjde – až v neděli 11. září. Podrobný rozvrh bohoslužeb pro prázdninové měsíce červenec a srpen bude pro celý Hradec Králové a okolí vyvěšen na Rožberku i Pouchově na vývěsce, vzhledem k dovoleným kněží budou bohoslužby ještě upřesněny na jednotlivých kostelích, prosíme, pozorně si vše přečtěte na zpřesňujících tabulkách. Děkujeme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 6. – 3. 7. 2016)    

       

 

Den

Pouchov

Rožberk

   27.6.

 Po

7,30

Na dobrý úmysl

17,00

Za duše v očistci

   28.6. 

 Út

------

 

------

 

   29.6.

 St

18,00

Za +Marii Ondrákovou

17,00

Za + manžela Pavla, dceru Petru a živé členy rodiny

   30.6.

 Čt

18,00

 

17,00

Na poděkování za dožitá léta s prosbou o další  Boží pomoc a dar víry pro celou rodinu

     1.7.

 Pá

18,00

Za farnost

17,00

 

     2.7.

 So

18,00

Za +Zdeňka Kašpara

a za rodinu Kašparovu, Dostálovu a Šrámkovu

17,00

 

     3.7.

 Ne

    8,00

Za +Ludmilu Havlovou

9,30

Za + z rodiny Moravcovy a Kvěchovy

     3.7.

Ne

8,00

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

9,30

Prosíme lektory, aby se hlásili před mší sv.

v sakristii kapličky

Čísla písní k liturgii

904

 

 

Úklid kostela

Skupina VII.

 

II. skupina