Pořad bohoslužeb:

24. neděle v mezidobí    - sbírka na církevní školství.

19. 9. 2021

V kostele sv. Pavla na Pouchově v 8:00 – Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, syna Josefa a zemřelé rodiče a sourozence z obou stran. - dětská bohoslužba a v 9:30 na Rožberku – Za zemřelého tatínka a za Boží pomoc pro maminku - dětská bohoslužba, v 10:45 v Lochenicích - Za zemřelého Václava Součka, rodiče  a duše v očistci.

 

 

 

 

 

 

Liturgie v příštím týdnu

pondělí

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučedníků korejských.

úterý

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

středa

 

čtvrtek

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

pátek

 

sobota

 

neděle

      26. neděle v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mše svaté budou obětovány:

Pondělí

      20. 9.

Pouchov v 7:30 - Za + rodiče a příbuzné z rodiny V.

Rožberk v 17:00 – Na úmysl dárce.

     Úterý

      21. 9.

 - mše svatá není.

     Středa

     22. 9.

Rožberk v 17:00 – Za spásu duše + Jiřiny Pilařové a za živé členy rodiny.

Pouchov v 18:00 Za uzdravení a usmíření rodinných vztahů.

    Čtvrtek

      23. 9.

Rožberk v 17:00 – Za Boží požehnání pro manžele V.

Pouchov v 18:00 Na úmysl dárce.

     Pátek

      24. 9.

Lochenice v 8:00 – Na úmysl dárce.

Rožberk v 17:00 – Za oživení víry pro děti z rodiny V.

Pouchov v 18:00 – Na úmysl dárce.

    Sobota

      25. 9.

Rožberk v 17:00 Na úmysl dárce.

Pouchov v 18:00 Za farnost.

    Neděle

     26. 9.

Pouchov v 8:00 – Na úmysl dárce.

Rožberk v 9:30 – Na úmysl dárce.

Lochenice v 10:45 – Za zemřelého Miroslava Vodičku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášky:

Tichá adorace

Bude dnes od 19:30 do 20:30 ve farním kostele.

Úklid kostela – poděkování

Děkuji za vaši pomoc při úklidu kostela ve středu a v sobotu.

Návštěvy nemocných a seniorů

Rád navštívím nemocné a seniory, kteří už nemohou do kostela. Kdo byl zvyklý na první pátek na návštěvu kněze, rád ho navštívím, jen mi dejte vědět, abychom se na návštěvě domluvili.

Svátost smíření

Ve všední dny na Pouchově nestihnu být k dispozici před mší svatou. Rád budu zpovídat i po mši, nebojte se přihlásit.