Poděkování za přípravu farního dne

Děkuji všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy dnešního farního dne

 

Rytmická bohoslužba a program pro děti

Od září budou pokračovat rytmické bohoslužby při ranní mši svaté vždy první neděli v měsíci. Vždy třetí neděli v měsíci chci nabídnout slavení ranní mše svaté více zaměřené na děti, ale neopustíme rámec nedělní bohoslužby. Zváni jsou proto úplně všichni. Obnovíme také katecheze pro děti během promluvy (o nedělích mimo zmíněné třetí neděle v měsíci). Děkuji všem spolupracovníkům a srdečně zvu rodiny s dětmi!

 

Pozvání k tiché adoraci

Dnes, v neděli 29. 8. bude kostel sv. Pavla znovu otevřen k tiché adoraci od 19:30 do 20:30 hod.

 

Setkání františkánské rodiny

bude u nás na faře a v kostele v pátek 10.9. od 15 hod.

 

Ze setkání pastorační rady

Zápis ze setkání je na webu v sekci Farní rada.