·          V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek Narození Panny Marie, v sobotu je památka Jména Panny Marie, příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

·          Setkání seniorů – poprázdninové setkání seniorů nejen naší farnosti, ve kterém oslavíme jubilanty, budeme se informovat o novinkách ze života diecéze, připravovat na diecézní setkání seniorů 1. října, společně se modlit a slavit mši svatou. Toto setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově.

·          Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin ve farním sále. V 18 hodin bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla.

·          Vyučování náboženství – pokud vaše děti nechodí do církevních škol a máte zájem o vyučování náboženství, přihlaste se u P. Miloslava. Jedná se především o ZŠ ve Věkoších a ZŠ na Slezském Předměstí.

·          Svatba Jana Horejše – v sobotu 12. září bude P. Miloslav společně s P. Františkem Makovcem oddávat v Ohrozimi u Prostějova našeho farníka a bývalého ministranta Jana Horejše se slečnou Noemi Bernadetou Paláskovou z Olomouce. Prosíme o modlitby o požehnání pro tyt dva mladé lidi. Z toho důvodu nebudou v sobotu na Rožberku a Pouchově slouženy mše svaté.

·          Dovolená P. Miloslava – bude v týdnu od 14. – 20. září. V tyto dny jej bude zastupovat hlavně ing. Zdeněk Novák z Pražského Předměstí, nebo i ostatní kněží z Hradce Králové (P. František Hladký nebo P. Prokop Brož).

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 9. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

7.9.

Po

7,30

 

17,00

Za živé a + z rodiny Buzmovy a Podzimkovy

8.9.

Út

11,00

Setkání kněží DM

------

 

9.9.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Na poděkování Panu Ježíši a Panně Marii

10.9.

Čt

18,00

Za farnost

--------

 

11.9.

18,00

františkáni

17,00

Za +Oldřicha a Ludmilu Ondráčkovy

12.9.

So

------

 

------

 

13.9.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše, vnučku Hanu a Josefa Duška

9,30

Za dar víry pro manžela, děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Ing. Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

518

 

518