Farní ohlášky:

 

  • Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, příští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše Krista, Krále, pobožnost etc.
  • Mše svatá s katechezí pro mládež – bude ve čtvrtek při večerní mši svaté. Téma katecheze: slavení svátosti smíření II.
  • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Film „Pokojná revoluce“ o sjednocení rozděleného Německa v říjnu 1990. Po promítnutí následuje debata. Setkání je spojeno s malým občerstvením. Srdečně zveme. Více na plakátku.
  • Kaplan pro mládež našeho vikariátu - Vážení duchovní správcové, za účelem bližšího seznámení katolických mládežníků Hradce Králové pořádá hradecká mládež následující akci. Prosíme, abyste o ní informovali následující větou: Hradecká katolická mládež srdečně zve všechny mladé od čtrnácti let na venkovní hru, sraz je tento pátek 20.11. 2015 v 18 hodin před katedrálou.  Děkuji. Tomáš Enderle.

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

  16.11.

 Po

 7,30

Za živé a +z rodiny Vernerovy

17,00

Za + rodiče a sourozence

  17.11.

 Út

-------

 

-------

 

  18.11.

 St

18,00

Za Jaroslava Frejsara

a jeho rodiče

17,00

 

  19.11.

 Čt

18,00

Za +rodiče, +manžela, bratra a za živé členy rodiny Rindovy

17,00

Za živé a + z rodiny Boučkovy, Procházkovy a za dar víry pro všechny živé

  20.11

 Pá

18,00

Za +Růženu Zikánovou

17,00

 

  21.11.

 So

18,00

Za farnost

17,00

 

  22.11.

 Ne

    8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence

  9,30

 

 22.11.

Ne

8,00

Marie Šetřilová

Jan Šetřil

Veronika Horejšová

9,30

Marie Bártová

Miloslav Devetter

Marie Bořková

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

 

   Úklid kostela

Skupina VI.

 

III.skupina