1.7.

Středa

18 hodin

1.8.

Sobota

18 hodin

2.7.

Čtvrtek

--------

2.8.

Neděle

8 hodin

3.7.

Pátek

18 hodin

3.8.

Pondělí

7,30 hodin

4.7.

Sobota

--------

4.8.

Úterý

--------

5.7.

Neděle

8 hodin

5.8.

Středa

18 hodin

6.7.

Pondělí

7,30 hodin

6.8.

Čtvrtek

--------

7.7.

Úterý

--------

7.8.

Pátek

18 hodin

8.7.

Středa

18 hodin

8.8.

Sobota

18 hodin

9.7.

Čtvrtek

--------

9.8.

Neděle

8 hodin

10.7.

Pátek

18 hodin

10.8.

Pondělí

7,30 hodin

11.7.

Sobota

--------

11.8.

Úterý

--------

12.7.

Neděle

8 hodin

12.8.

Středa

18 hodin

13.7.

Pondělí

7,30 hodin

13.8.

Čtvrtek

--------

14.7.

Úterý

--------

14.8.

Pátek

18 hodin

15.7.

Středa

18 hodin

15.8.

Sobota

18 hodin

16.7.

Čtvrtek

--------

16.8.

Neděle

8 hodin

17.7.

Pátek

  18 hodin

17.8.

Pondělí

--------

18.7.

Sobota

18 hodin

18.8.

Úterý

--------

19.7.

Neděle

8 hodin

19.8.

Středa

--------

20.7.

Pondělí

7,30 hodin

20.8.

Čtvrtek

--------

21.7.

Úterý

--------

21.8.

Pátek

--------

22.7.

Středa

18 hodin

22.8.

Sobota

--------

23.7.

Čtvrtek

--------

23.8.

Neděle

8 hodin

24.7.

Pátek

18 hodin

24.8.

Pondělí

7,30 hodin

25.7.

Sobota

18 hodin

25.8.

Úterý

--------

26.7.

Neděle

8 hodin

26.8.

Středa

18 hodin

27.7.

Pondělí

7,30 hodin

27.8.

Čtvrtek

-------

28.7.

Úterý

-------

28.8.

Pátek

18 hodin

29.7.

Středa

18 hodin

29.8.

Sobota

18 hodin

30.7.

Čtvrtek

--------

30.8.

Neděle

8 hodin

31.7.

Pátek

18 hodin

31.8.

Pondělí

7,30 hodin