·          V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana I., papeže a mučedníka, ve středu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Příští neděle je 7. neděle velikonoční.

·          Mše svatá – v neděli 17. května bude možné od 8 hodin navštívit mši svatou do počtu 100 osob, což v našich kostelích znamená, že se tam vejdeme téměř všichni. Proto – po delší době – zvu všechny farníky na tuto bohoslužbu, především naši mládež a ministranty. Mše svatá z našeho kostela bude i tuto neděli 17.5. (a až do 7. června) vysílaná přes internet (YouTube, kanál “Miloslav Šiffel“). Neděle 14. června by pak měla být bez omezení počtu a rozestupů.

·          Století Karla Otčenáška. Exteriérová výstava Arcibiskup Karel Otčenášek 23. biskup královéhradecký (1920-2011) je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který by se v roce 2020 dožil sta let a je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který chce u této příležitosti připomenout jeho odkaz současnosti. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 2. června 2020 v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla Otčenáška v Hradci Králové, které byly u příležitosti stého výročí narození Karla Otčenáška, čestného občana města, rozhodnutím zastupitelstva z března letošního roku pojmenovány jeho jménem. Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory Statutárního města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Statutárního města

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

18.5.

Po

7,30

 

17,00

Na úmysl dárce

19.5.

Út

------

 

------

 

20.5.

St

18,00

 

17,00

Za rodinu Tauchmanovu

21.5.

Čt

18,00

 

17,00

Na úmysl dárce

22.5.

18,00

 

17,00

Za rodinu Podzimkovu

23.5.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za rodinu Havlovu

24.5.

Ne

8,00

Za +rodiče, jejich souro-zence a duše v očistci

9,30

Za +manžela a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

Úklid kostela

Skupina III.