·     V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Pankráce, mučedníka, ve středu je památka Panny Marie Fatimské, ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola, v sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděle je 6. neděle velikonoční.

·     Mše svatá z farního kostela – bude skrze stream sloužena vždy v neděli v 8 hodin ráno. Od pondělí 11. května je omezen počet účastníků v kostele na 100 osob. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

·     Kostelní sbírky – je možné – podle možností – i nadále přispívat do kostelních sbírek skrze bankovní účet: 1080111329/0800, dále osobními dary do pokladničky v kostele nebo předáním hotovosti duchovnímu správci na faře. Děkujeme. Obvyklé peníze, které dáváme o nedělích do sbírek, můžeme také shromažďovat doma a pak je odevzdat při první příležitosti v kostele

 

Intence v příštím týdnu od (11. – 17. 5. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

11.5.

Po

7,30

Za +Růženu Zikánovou

17,00

Za Boží požehnání

12.5.

Út

------

 

------

 

13.5.

St

18,00

 

17,00

Za děti

14.5.

Čt

18,00

Za rodiče Dytrtovy,

syna Vladimíra

a rodinu Fejfarovu

17,00

 

15.5.

18,00

Za Václava Horejše, +rodiče, živé a +sourozen-ce a za celý rod

17,00

Na úmysl dárce

16.5.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Vendolských

a duše v očistci

17.5.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučky Hany

9,30

Za P. Eliase Vellu

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii