Ø Farní ohlášky:

 

·      V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, v sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, příští neděle je 5. neděle velikonoční.

·      Bohoslužby ve farnosti – v sobotu 2. května budou na Rožberku (17 hodin) a na Pouchově (18 hodin) slouženy mše svaté. V neděli budou mše svaté slouženy na Pouchově (8 hodin) a na Rožberku (9,30 hodin). Bude se jí moci zúčastnit 15 osob, které se zapíší na papír na dveřích kostela. Pokud by na seznamu nezbylo místo, žádáme Vás, abyste se mše svaté zúčastnili za hřbitova (na Pouchově) před kostelem (na Rožberku) – a do kostela pak přišli pro svaté přijímání. Rádi bychom zdůraznili, že pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online v televizi a rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června – pondělí). Zároveň žádáme o dodržení vypsaných hygienických opatření pro účastníky (roušky, rozestupy, desinfekce). Od pondělí 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.

·      Bohoslužby od 4. – 10. května ve farnosti – na Pouchově a Rožberku budou slouženy střídavě (Pouchov – pondělí, čtvrtek, sobota a neděle), (Rožberk – středa, pátek, sobota a neděle) při dodržení povolených počtů a dodržení všech předepsaných hygienických příkazů jednotlivých časových etap).

·      Mše svatá online z Pouchova – je sloužena o nedělích vždy od 8 hodin. Sledujte YouTube kanál Miloslav Šiffel; aktuální odkaz pro přenos mše svaté se objevuje i zde v ohláškách v neděli asi v 7:50.

Intence v příštím týdnu od (4. 5. – 10. 5. 2020)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

 

4.5.

Po

7,30

Za +maminku

Žofii Prokopovou

 

 

 

5.5.

Út

------

 

------

 

 

6.5.

St

 

 

17,00

Za rodinu Hladkou

 

7.5.

Čt

18,00

Za +maminku, manžela

a duše v očistci

 

 

 

  8.5.

 

 

17,00

Za Karla Voslaře, t.c.r.

a duše v očistci

 

9.5.

So

18,00

Za Václava Horejše

a jeho matku Annu

17,00

Za +Margitu Sedláčkovou a Marii Jiroušovou

 

10.5.

Ne

8,00

Za pana kanovníka Františka Duška

9,30

Za Boží požehnání

pro Zuzanu

 

Lektoři

Ne

 

 

 

Ne

 

 

Čísla písní k liturgii

 

 

 

 

Stanislava Kozáková