• V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je památka sv. Antonína, opata, v sobotu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu. Příští neděle je 2. neděle v mezidobí.
  • Net For God – promítání filmového dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Zasévání slova. Zatímco mnohé Církve, zejména v západních zemích zažívají pokles počtu praktikujících věřících, stále rostoucí počet farností prožívá opravdovou pastorační proměnu. Film podává svědectví o farnosti sv. Barnabáše v londýnské čtvrti Kensington, která již 30 let zavádí do pastoračního plánu misionářské prvky. Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zveme.
  • Pohřeb pana Miroslava Krejcara – hlavně pro ty, kteří ho znali z Rožberka - se uskuteční ve čtvrtek ve 13 hodin na Pouchově. Po zádušní mši svaté bude rakev se zesnulým uložena do rodinného hrobu.

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 1. 2020)

 

Den

Pouchov

Rožberk

13.1.

Po

7,30

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

14.1.

Út

12,30

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

15.1.

St

18,00

 

17,00

 

16.1.

Čt

18,00

Za rodinu Halasovu, Šatníkovu a duše v očistci

17,00

Na poděkování

za dožitá léta

17.1.

18,00

Františkáni

17,00

 

18.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

 

19.1.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Vlachovy, Hurdálkovy a Bielikovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzeltovy

a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

512

 

512

Úklid kostela