• V tomto týdnu si připomínáme – od úterý budeme prožívat bezprostřední dny před narozením Krista, v sobotu je připomínka sv. Petra Kanisia, příští neděle je 4. neděle adventní.
  • Roráty při svíčkách – v pondělí od 7:00 na Pouchově
  • Mše svatá s udílením svátosti nemocnýchna Rožberku bude ve středu. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, v 16,50 hodin začne mše svatá, při které někteří farníci přijmou svátost pomazání. Je nutná svátost smíření předem.
  • Vikariátní setkání mládeže – proběhne v sobotu 21.12 od 14 – 22 hodin ve farním sále na Pouchově. Na mladé čekají různé kvízy, informace o životě mladých ve vikariátě a jiná hezká překvapení. Jsou zváni všichni mladí od 15 let výše, srdečně zveme především mladé z naší farnosti. Ostatní informace na plakátku ve vývěsce.
  • Příležitost ke svatosti smíření – v sobotu 21.12. od 14 hodin v katedrále, v neděli od 15 hodin na Pouchově. Zpovídat budou: P. Adrian Kostilnik, P. František Makovec a P. Miloslav.

Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

16.12.

Po

7,00

Za přítomné

na bohoslužbě

17,00

Na dobrý úmysl dárce

17.12.

Út

------

 

------

 

18.12.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

16,50

Za +maminku Annu Krejcarovou

19.12.

Čt

18,00

Za rodinu Šafrankovu, Kavkovu a za duše

v očistci

17,00

Za Cliffa a Evu Pinto

20.12.

18,00

 

17,00

Na dobrý úmysl

21.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za spásu duše +Margity Sedláčkové

22.12.

Ne

  8,00

Za Vladislava a Jiřinu Svobodovy

9,30

Za živé a +z rodiny Linderovy, Patzelovy a Nešetřilovy

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík senior

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

101, 130

 

101, 130

Úklid kostela