• V tomto týdnu si připomínáme – zítra je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v pátek je svátek sv. Lucie, panny a mučednice v sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. neděle adventní (radostná)
  • Roráty při svíčkách – mše svatá v pondělí od 7:00 na Pouchově
  • Adventní koncert – studentů biskupského gymnázia a církevní základní umělecké školy – se uskuteční v úterý 10. prosince v 17 hodin v kostele Nanebevzetí P. Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové. Ostatní údaje na plakátku ve vývěsce.
  • Setkání seniorů farnosti – předvánoční setkání seniorů bude ve čtvrtek od 16 hodin na na pouchovské faře. Během setkání bude příležitost ke svátostí smíření na faře a od 17,30 hodin v kostele. Při mši svaté v kostele bude společně udílena svátost pro nemocné. Zveme proto nejen všechny seniory.
  • Adventní duchovní obnova - Adventní duchovní obnova farnosti na téma „Rosu dejte nebesa“ se koná 13. a 14. prosince 2019 v katedrále Sv. Ducha a v Novém Adalbertinu a povede ji P. Karel Satoria, spirituál na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Vice informací na plakátku ve vývěsce.
  • Předvánoční vikariátko – mládeže se uskuteční v sobotu 21. prosince od 14 – 22 hodin na faře v Pouchově. Informace na plakátku. Zveme především naši mládež.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

9.12.

Po

7,00

 

17,00

Za +rodiče Vendolských

a živé členy rodiny

10.12.

Út

------

 

------

 

11.12.

St

18,00

Za +rodiče a sourozence

17,00

Za +rodiče Blažkovy, za +bratry Františka a Josefa a za živé členy rodiny

12.12.

Čt

18,00

Za +Miroslava Krejcara

------

 

13.12.

18,00

Františkáni

17,00

Za živé a +členy spojených rodin

14.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Vojtěcha Záveského, sestru Věru a za živé a +z rodiny

15.12.

Ne

8,00

Za +Otu Voláka

a za živé a +z rodiny

9,30

Za rodinu Procházkovu, Boučkovu, za dar víry a za duše v očistci

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Čísla písní k liturgii

101,123,127

 

101,123,127

Úklid kostela