• Tento týden si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle je 1. neděle adventní. Touto nedělí začíná liturgický cyklus A.
  • Mše v azylovém domě Matky Terezy – bude sloužena zítra v pondělí od 16 hodin.
  • Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. Mysleme na to, že mezi 9 bohoslovci máme jako farnost svého kandidáta Davida. Bůh zaplať za Vaše příspěvky i modlitby za nová povolání ke kněžství.
  • Od příští neděle - bude možné zapisovat si v sakristii mše svaté na příští rok.
  • Místo pro pastorační asistentku – koncem tohoto roku ukončí Mgr. Marie Šetřilová své působení ve funkci pastorační vikariátní asistentky. Jako vikář mám nárok zaměstnávat pastorační asistentku v kanceláři jako pomocnici při organizaci vikariátní a farní korespondence a písemností, Toto místo je placené z biskupství. Jedná se o běžné kancelářské práce, jako je vedení jednacího protokolu vikariátu a farnosti, zapisování údajů do matrik a podobné kancelářské práce. Pracovní doba dle dohody. Toto místo je vhodné pro maminku, která má již větší děti a chtěla by si pár korun přivydělat. Nutnost umět pracovat na PC. Zájemci ať se pro informace zastaví přímo za mnou.
  • Instalace nových kanovníků – se uskuteční příští neděli 1.12. od 17,30 hodin při slavnostních nešporách v katedrále sv. Ducha. Jmenováni budou dva řádní kanovníci a jeden čestný kanovník katedrální kapituly sv. Ducha. Pozvánka je vyvěšena ve vývěskách. Jsme na tuto bohoslužbu a instalaci do katedrály srdečně zváni.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 11. – 1. 12. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

25.11.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Zdeňku Havrdovou,  manžela a živé členy rodiny

26.11.

Út

------

 

------

 

27.11.

St

18,00

Za vnučku Kateřinu

a Boží požehnání

17,00

Za živé a +z rodiny Feslovy

28.11.

Čt

------

 

------

 

29.11.

18,00

Za Annu Řehákovou

a syna Václava

17,00

Na dobrý úmysl dárce

30.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodiny a za duše v očistci

1.12.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Havlovy a Rejskovy

9,30

Za +rodiče Ruskovy a živé z toho rodu

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

101,109,126

Úklid kostela