• V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.
  • Až do pátku 8. listopadu – můžeme získávat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky byly stanoveny ve zpravodaji minulé neděle.
  • Sbírka na plošné pojištění - kostelů a far v naší diecézi se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách.
  • Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha - v rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích budou tyto vystaveny veřejné úctě 6. listopadu od 10 hodin v královéhradecké katedrále. Více na str. 2 farního zpravodaje.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 11. 2019) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

4.11.

Po

7,30

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy

a duše v očistci

17,00

Za zemřelé rodiče

5.11.

Út

------

 

------

 

6.11.

St

18,00

Za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou stran

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

7.11.

Čt

18,00

Za Marii a Aloise Hanušovy

17,00

Za Neila Wayman, zdraví

a Boží ochranu a požehnání

8.11.

18,00

 

17,00

Za +tchyni a tchána

9.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +kostelnice

a kostelníky z Rožberka

10.11.

Ne

8,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče

a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Novotných a Jonových

Lektoři

Ne

 

Jitka Rusková

Ondřej Rusek

Alena Záveská

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

515

 

515

Úklid kostela