• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, ve středu je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, ve čtvrtek je památka sv. Wolfganga, v pátek je slavnost Všech svatých, v sobotu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.
  • Sbírka na papežská misijní díla – společně jsme na ni minulou neděli vybrali 13 548 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha – ve středu 30. 10. v 18,30 hodin bude v katedrále Svatého Ducha sloužena mše svatá. Při mši sv. zazní Missa brevis skladatele Jana Tobiáše Beckera, která byla poprvé uvedena před 150 léty po ukončení oprav katedrály vedených biskupem Karlem Boromejským Hanlem, kdy byla katedrála znovu posvěcena.

 

  • Mše svatá Svatodušní kapituly – bude v sobotu 2.11. od 7,30 hodin v kostele sv. Pavla na Pouchově. Hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, kazatel Mons. Josef Socha. Srdečně na tuto bohoslužbu zveme.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 10. – 3. 11. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

28.10.

Po

7,30

Na poděkování za Boží milosti s prosbou o další pomoc

17,00

Za +Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

29.10.

Út

13,00

Setkání kněží Díla Mariina

------

 

30.10.

St

------

 

16,30

Za +rodiče, prarodiče, příbuzné a duše v očistci

31.10.

Čt

18,00

Za rodiče, manžela, děti

a duše v očistci

17,00

Za duchovní povolání

1.11.

18,00

Za duše v očistci

17,00

Za +z rodiny Kozákovy

a Zujkovy

2.11.

So

7,30

18,00

Na úmysl papeže

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Krejcarovy, Pinto, Doležalovy, Nagelovy, Monesmy, Batekovy a Zubrovy

3.11.

Ne

8,00

Za rodiče Calomkovy

a Kotlandovy

9,30

Za živé a +z rodiny Kozákovy, Grofovy, Houfovy, Konečných a obrácení

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Čísla písní k liturgii

514

 

514

Úklid kostela