• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Pia z Pieltreciny, kněze, ve čtvrtek je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, v pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze, v sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.
  • Boni Pueri – ve středu 25. září oslaví náš pan biskup Mons. Jan Vokál své 61. narozeniny. V tento den bude také předsedat liturgii mše svaté od 18,30 hodin v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Po ní od 19,45 hodin začne benefiční koncert chlapeckého sboru Boni Pueri. Všichni jsme srdečně zváni. Ostatní na plakátku.
  • XX. Svatováclavský koncert – v kostele sv. Marka ve Stežerách proběhne v neděli 29. 9. od 18 hodin. Ostatní na plakátku.
  • Společná příprava na život v manželství – centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého zve na: společnou přípravu na život v manželství partnerské dvojice, které plánují uzavřít nejen církevní sňatek, ale chtějí se více poznat ve světle křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání od 9.10. – 27. 11. 2019. Bližší informace na plakátku: www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 9. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

23.9.

Po

 7,30

Za +manžela, syna a dceru

17,00

Na dobrý úmysl dárce

24.9.

Út

 ------

 

------

 

25.9.

St

18,00

 

17,00

Za rodiče Norkovy a celý rod

26.9.

Čt

18,00

Za maminku, rodinu Zavadilovou a Dostálovu

17,00

Za +rodiče Vendolských

a za živé členy rodiny

27.9.

18,00

Za +manžela a oboje rodiče

a za Boží pomoc a ochranu

Panny Marie pro rodinu

17,00

 

28.9.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za obrácení Miroslava Krejcara a jeho rodiny na víru

29.9.

Ne

  8,00

Za Václava France,

rodinu, syna Romana

a dceru Ivanu

9,30

Za +Václava Uhlíře

Lektoři

Ne

 

Libuše Hovorková

Josef Jíša

Jan Mádlík sen.

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

525

 

525

Úklid kostela

Skupina VII