• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek je památka sv. Norberta, biskupa, v neděli oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách.
  • Biřmování v katedrále – bude při sobotní večerní mši svaté v 18:00 hodin. Biřmování bude udělovat papežský nuncius v České republice Charles D. Balvo. Tuto svátost přijmou i naši farníci. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá na Pouchově.
  • Diecézní setkání dětí – se uskuteční v sobotu 8. června 2019 v Hradci Králové, jak již bylo oznámeno ve zpravodaji minulého týdne. Opakování a připomenutí informací je také na 3. straně tohoto zpravodaje.
  • Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká - Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma. Na svátek sv. Anežky České budeme putovat do Říma. Nyní s naším primasem, pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem, moravským metropolitou, arcibiskupem Janem a dalšími našimi otci biskupy, kněžími, bohoslovci, řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem Františkem při národní pouti POKÁNÍ - SMÍRU A NÁVRATU. Po návratu z Říma, v předvečer státního svátku se spojíme v sobotu 16. listopadu 2019 v pražské katedrále a v modlitbě budeme prosit o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu. Veškeré Informace o pouti jsou na plakátku na vývěskách.

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 6. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

3.6.

Po

 7,30

Za + Annu a Karla Smejkalovy, + rodiče a sourozence

17,00

Za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a + z rodin

4.6.

Út

------

 

------

 

5.6.

St

18,00

Za rodiče Dytrtovy, syna Vladimíra a rodinu Fejfarovu

17,00

 

6.6.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

 

7.6.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

8.6.

So

------

 

16:30

 

9.6.

Ne

  8,00

Za +Jiřinu a Vladislava Svobodovy

  9,30

Za +rodiče Věru a Karla Dorkošovy, jejich souro-zence, rodiče a prarodiče

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Čísla písní k liturgii

425,422,407

 

425,422,407

Úklid kostela

Skupina VII