• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek sv. Matěje, apoštola, ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděle je 5. neděle velikonoční.
  • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farní místnosti. Téma: Sedm bratří pro život. Sedm cisterciáckých mnichů z Tibhirine v Alžirsku, zavražděných roku 1996, bylo společně prohlášeno za blahoslavené 8. prosince 2018 v Oranu. Ukazují nám cestu jednoty až ke společnému obětování života. Film ukazuje na klikatou cestu, která je vedla k jednomyslnému rozhodnutí odevzdání se až do konce. Tato zkušenost, prožívaná v mnišském životě, je pro každého z nás pozváním odpovědět na Boží lásku každodenním odevzdáváním života. Přijďte.
  • Pouť do Broumova – na pouť odjíždíme v sobotu v 8 hodin od pouchovského kostela. Podrobný plán je na 3. straně tohoto zpravodaje.
  • Pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk - Diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na čtvrté setkání Akademie pro aktivní třetí věk, které se uskuteční 15. května 2019 od 9,15 – 14 hodin v Novém Adalbertinu (2. patro – malý sál) v Hradci Králové. Téma letošního ročníku zní: Jak se v seniorském věku udržet v duchovní, duševní a fyzické pohodě. Na akci vystoupí Kateřina Lachmanová, Jaroslav Šturma a další hosté. Srdečně zve DCS.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 5. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

13.5.

Po

 7,30

Za + Miroslavu Davidovou

17,00

Za +manžela a +rodiče

14.5.

Út

------

 

------

 

15.5.

St

18,00

Za +rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu paní Věru Horákovou

17,00

Za +manžela, t. celý rod a duše v očistci

16.5.

Čt

18,00

Za +maminku Žofii Prokopovou

17,00

Za +rodiče Vendolských

a duše v očistci

 17.5.

18,00

Františkáni

17,00

Za dar víry a obrácení rodiny, příbuzných

a za duše v očistci

18.5.

So

------

Farní pouť do Broumova

------

Farní pouť do Broumova

19.5.

Ne

  8,00

Za Františka a Annu Špač-kovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučku Hamy

  9,30

Za manžela, snachu, sestry a rodiče z obojí strany

Lektoři

Ne

 

Veronika Horejšová

Jitka Benešová

Rudolf Pastuszek

Ne

Lukáš Kyrian

Stanislava Poznarová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

408,407

 

408,407

Úklid kostela