• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, ve středu je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, příští neděle je 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání.
  • Májové pobožnosti – dnes v neděli v 15 hodin na Rožberku, jindy po každé mši svaté.
  • Večer chval  – v úterý 7.5. od 18,30 hodin na Pouchově.
  • Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek od 16 hodin na pouchovské faře.
  • Setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti – setkání se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách.
  • Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. V semináři máme našeho bohoslovce Davida, pamatujme na to s vděčností a stálými modlitbami za něho i ostatní bohoslovce.
  • Den matek – příští neděli poděkujeme všem našim živým maminkám za jejich lásku a starostlivost o nás od narození až po tyto dny a pomodlíme se i za zemřelé maminky.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 5. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

6.5.

Po

 7,30

Za farnost

17,00

Za +rodiče a sourozence

7.5.

Út

------

 

------

 

8.5.

St

18,00

Za pana kanovníka Duška

17,00

 

9.5.

Čt

18,00

Za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, +rodiče a sourozence z obou stran

17,00

 

10.5.

18,00

Za +manžela, maminku

a duše v očistci

17,00

Za +dceru Helenku

11.5.

So

18,00

Za +Václava Hovorku

a ten celý rod

a za rodinu Zavadilovu

17,00

 

12.5.

Ne

  8,00

Na poděkování za prokázaná dobrodiní

a Boží pomoc pro rodinu

  9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

Ne

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Jitka Bartošová

Čísla písní k liturgii

405,407

 

405,407

Úklid kostela

Skupina V