• Celý příští týden – budeme slavit jako velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle po Velikonocích a také neděle Božího milosrdenství.
  • Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity naší diecéze jsme vybrali celkem 7 412 Kč. Patří Vám za to upřímný dík. Na co budou peníze využity, jsme uvedli ve zpravodaji č. 14/2019.
  • Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v úterý od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Zápis z jednání bude v příštím nedělním zpravodaji.
  • Svatovojtěšská pouť na Libici – bude v sobotu 27. dubna – informace – viz plakátek ve vývěsce.
  • Pochod pro život – v sobotu 27. dubna od 10,30 hodin – informace – na plakátku.
  • Pozvání na zpívané nešpory do katedrály – dnes v neděli 21.4. od 17,30 hodin. Texty s notami budou k dispozici.

 

  • Dovolená P. Miloslava – další část si vyberu od 25. 4. – 4. 5. 2019. V tyto dny mne ve farnosti bude zastupovat P. Ing. Zdeněk Novák, farář od Božského Srdce Páně v Hradci Králové 2, tel: 495 211 194. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 4. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

22.4.

Po

8,00

Za +bratra

a živé z toho rodu

9,30

Za zemřelé rodiče

a sourozence

23.4.

Út

------

 

------

 

24.4.

St

18,00

Za Miroslava Malečka, rodiče a sourozence

17,00

Na poděkování za dar života a za dar manželství a Boží požehnání

pro celou rodinu

25.4.

Čt

------

 

------

 

26.4.

------

 

------

 

27.4.

So

------

 

------

 

28.4.

Ne

  8,00

Za +manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy a za Boží pomoc a ochranu pro rodinu

  9,30

Za +manžela Pavla Bartoše, dceru Petru

a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Marie Košňarová

Jana Portyková

Helena Baigerová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

404,406,407

 

404,406,407

Úklid kostela

Skupina IV