• V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 5. neděle postní.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční na první pátek od 9 – 12 hodin. Pokud budete mít zájem o návštěvu svých blízkých nebo známých, prosím, nahlaste to v sakristiích na Pouchově i Rožberku. P. Miloslav je rád navštíví.
  • P. Pavel Hověz – duchovní správce farnosti Brno-Lesná, kde se v tomto období staví nový kostel, zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě Kafkové, narozené v Brně-Husovicích a 30. 3. 1943 popravené gilotinou ve Vídni nacisty, zavítá příští neděli do naší farnosti. Dává tak možnost P. Miloslavovi, aby v tento den v jeho farnosti pokřtil syna své neteře – malého Cyrila. P. Hověz bude sloužit bohoslužby v 8 hodin na Pouchově a v 9,30 hodin na Rožberku. Na obou místech bude možné po mši svaté přispět na tuto stavbu kostela formou dveřní sbírky.
  • Pozvánka na zpívané nešpory – Kapituly sv. Ducha - příští neděli od 17,30 hodin v katedrále. Zpívané texty jsou na požádání k dispozici.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 4. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

1.4.

Po

 7,30

Za farnost

17,00

Za +manžela, sestru

a duše v očistci

2.4.

Út

------

 

------

 

3.4.

St

18,00

Za duchovní povolání …

17,00

Za zdraví a Boží ochranu tatínka Miroslava Krejcara

4.4.

Čt

18,00

Za +Jaroslava Jíšu, +rodiče a sourozence

17,00

Za +rodiče, ten celý rod

a duše v očistci

5.4.

18,00

Za Josefa a Miladu Němečkovy

17,00

Za duchovní povolání …

6.4.

So

18,00

Za duše v očistci a dobrý úmysl dárce

17,00

Za zdárný průběh operace pro snachu

7.4.

Ne

  8,00

Za živé a + z rodiny Daňkovy a Kloudovy

9,30

Na poděkování za dožitá léta a za +manžela a celý rod, za obrácení všech, kdo nechodí s Bohem

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

302

 

302

Úklid kostela

Skupina II