• V tomto týdnu – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1. neděle postní.
  • Křížové cesty - na Pouchově ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli vždy od 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin.
  • Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěvem; je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja. “
  • Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč.
  • Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení.

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 3. 2019)

 Den

Pouchov

Rožberk

4.3.

Po

7,30

Za duše v očistci

17,00

Na jistý dobrý úmysl

5.3.

Út

-----

 

------

 

6.3.

St

18,00

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za dary Ducha svatého

pro Terezii, Markétu, Mariana a Josefa s rodinami

7.3.

Čt

18,00

Za dárce, kteří přispěli

na aparaturu scholy

17,00

Za Boží požehnání

pro Tomáše

 8.3.

18,00

Za +manžela a Boží pomoc

a ochranu P. Mari. pro rodinu

17,00

 

9.3.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

10.3.

Ne

8,00

Za +rodiče Chlomkovy

a Kotlandovy

  9,30

Na úmysl dárce

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Vladimír Novotný

Marie Novotná

Marika Bartošová

Čísla písní k liturgii

517

 

 

Úklid kostela

Skupina VII