• Tento týden si připomínáme – příští neděle je svátek Křtu Páně. Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února).
  • Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž – ve farním sále (pokud nebude stanoveno jinak). Z toho důvodu nebude ve čtvrtek mše svatá na Rožberku.
  • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Zatím tuto službu v naší farnosti příležitostně vykonávají ochotní koledníci z jiných farností města Hradce Králové. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
  • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. Je to proto, že se adorace zúčastňují především farníci starší generace a pak i kvůli zimnímu chladu v prostoru kostela. V jarních a ostatních měsících roku se doba adorace může opět prodloužit.
  • Úklid Pouchovského kostela a fary. Stále hledáme dobrovolníky pro posílení úklidových skupin v kostele na Pouchově. Kontaktní osoba je pan Verner. Též je třeba zajistit pravidelný úklid přízemí pouchovské fary. Prosíme o to především mladší generaci farníků.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 1. 2019)

 

 Den

Pouchov

Rožberk

7.1.

Po

7,30

Za + Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

17,00

Za + Zdeňku Havrdovou, manžela a živé členy rodiny

8.1.

Út

------

 

------

 

9.1.

St

18,00

 

17,00

Za + rodiče a sourozence

10.1.

Čt

18,00

 

------

 

 11.1.

18,00

Za Jiřího a Justinu Gombitovy

17,00

Za + Růženu Zikánovou

12.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za Josefa Antonyho a rodiče

13.1.

Ne

8,00

Za rodinu Francovu,

syna Romana a dceru Ivu

  9,30

Za živé a + z rodiny, ten celý rod a obrácení na víru pro děti a vnoučata

Lektoři

Ne

 

Petra Petrová

Zdeněk Petr

Ludmila Černá

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

217, 214, 201

 

 

Úklid kostela

Skupina III

 

Skupina II