• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Silvestra I. papeže (po mši svaté bude krátká silvestrovská pobožnost, bilance uplynulého roku, svátostné požehnání), od 23 – 23,30 hodin je možné před vystavenou NSO poděkovat za uplynulý rok, poté bude na faře krátké setkání s přípitkem, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, příští neděli oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla. Prosím, přineste si nádobky na svěcenou vodu. Po mši svaté také proběhne před kostelem na Pouchově a Rožberku již tradiční tříkrálová sbírka do charitních kasiček. Prosím, pamatujme na to.
  • Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. Přihlásit se můžete u P. Miloslava.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – vzhledem k úmrtí v naší rodině bude tato návštěva konána o den později - v sobotu 5. ledna v dopoledních hodinách.
  • Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin.
  • Tříkrálový koncert - 6. ledna 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezní malí i velcí umělci sboru Biskupského gymnázia Squadra Risonante. Koncert začíná v 17 hodin večer.

Bohoslužby v příštím týdnu od (31.12 – 6. 1. 2018)

 Den

Pouchov

Rožberk

31.12.

Po

16,00

Za +maminku, manžela

a duše v očistci

------

--------------------------

1.1.

Út

8,00

Na poděkování za Boží milost s prosbou

ve zdravotních potížích

 9,30

Za duše v očistci

2.1.

St

18,00

Na dobrý úmysl

17,00

Za Štěpána a Bohumilu Metelkovy, za manžela

a živé členy rodiny

3.1.

Čt

18,00

Na dobrý úmysl

a za duše v očistci

17,00

Za +rodiče a živé členy rodiny

 4.1.

 18,00

Za duchovní povolání

17,00

Za zdraví dcery a syna

5.1.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za dar zdraví

6.1.

Ne

 8,00

Za rodinu Rindovu

a Kánských

  9,30

Za Boží pomoc

a uzdravení pro dceru

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.,

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

Ne

Stanislava Kozáková

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Čísla písní k liturgii

koledy

 

 

Úklid kostela