1.7

Neděle

8 hodin

1.8.

Středa

18 hodin

2.7

Pondělí

7,30 hodin

2.8.

Čtvrtek

---------

3.7

Úterý

 

3.8.

Pátek

18 hodin

4.7

Středa

18 hodin

4.8.

Sobota

18 hodin

5.7

Čtvrtek

18 hodin

5.8.

Neděle

8 hodin

6.7

Pátek

--------

6.8.

Pondělí

7,30 hodin

7.7

Sobota

--------

7.8

Úterý

--------

8.7

Neděle

8 hodin

8.8.

Středa

18 hodin

9.7

Pondělí

--------

9.8.

Čtvrtek

--------

10.7

Úterý

--------

10.8.

Pátek

18 hodin

11.7.

Středa

--------

11.8.

Sobota

18 hodin

12.7

Čtvrtek

--------

12.8.

Neděle

8 hodin

13.7.

Pátek

--------

13.8.

Pondělí

7,30 hodin

14.7.

Sobota

--------

14.8.

Úterý

----------

15.7.

Neděle

8 hodin

15.8.

Středa

18 hodin

16.7.

Pondělí

7,30 hodin

16.8.

Čtvrtek

---------

17.7.

Úterý

--------

17.8.

Pátek

18 hodin

18.7.

Středa

18 hodin

18.8.

Sobota

18 hodin

19.7.

Čtvrtek

--------

19.8.

Neděle

8 hodin

20.7.

Pátek

18 hodin

20.8.

Pondělí

7,30 hodin

21.7.

Sobota

18 hodin

21.8.

Úterý

--------

22.7.

Neděle

8 hodin

22.8.

Středa

18 hodin

23.7.

Pondělí

7,30 hodin

23.8.

Čtvrtek

--------

24.7.

Úterý

--------

24.8.

Pátek

18 hodin

25.7.

Středa

18 hodin

25.8.

Sobota

18 hodin

26.7

Čtvrtek

---------

26.8.

Neděle

8 hodin

27.7.

Pátek

18 hodin

27.8.

Pondělí

7 hodin

28.7.

Sobota

18 hodin

28.8.

Úterý

-------

29.7.

Neděle

8 hodin

29.8.

Středa

-------

30.7.

Pondělí

 7,30 hodin

30.8.

Čtvrtek

-------

31.7.

Úterý

--------

31.8.

Pátek

-------