1.7

Neděle

9,30 hodin

1.8.

Středa

17 hodin

2.7

Pondělí

--------

2.8.

Čtvrtek

17 hodin

3.7

Úterý

--------

3.8.

Pátek

17 hodin

4.7

Středa

17 hodin

4.8.

Sobota

17 hodin

5.7

Čtvrtek

17 hodin

5.8.

Neděle

9,30 hodin

6.7

Pátek

17 B.slova

6.8.

Pondělí

--------

7.7

Sobota

--------

7.8

Úterý

--------

8.7

Neděle

9,30 hodin

8.8.

Středa

17 hodin

9.7

Pondělí

--------

9.8.

Čtvrtek

17 hodin

10.7

Úterý

--------

10.8.

Pátek

17 hodin

11.7.

Středa

--------

11.8.

Sobota

17 hodin

12.7

Čtvrtek

17 hodin

12.8.

Neděle

9,30 hodin

13.7.

Pátek

17 B.slova

13.8.

Pondělí

-------

14.7.

Sobota

--------

14.8.

Úterý

--------

15.7.

Neděle

9,30 hodin

15.8.

Středa

17 hodin

16.7.

Pondělí

-------

16.8.

Čtvrtek

17 hodin

17.7.

Úterý

-------

17.8.

Pátek

17 hodin

18.7.

Středa

17 hodin

18.8.

Sobota

17 hodin

19.7.

Čtvrtek

17 hodin

19.8.

Neděle

9,30 hodin

20.7.

Pátek

17 hodin

20.8.

Pondělí

------

21.7.

Sobota

17 hodin

21.8.

Úterý

-------

22.7.

Neděle

9,30 hodin

22.8.

Středa

17 hodin

23.7.

Pondělí

--------

23.8.

Čtvrtek

17 hodin

24.7.

Úterý

--------

24.8.

Pátek

17 hodin

25.7.

Středa

17 hodin

25.8.

Sobota

17 hodin

26.7

Čtvrtek

17 hodin

26.8.

Neděle

9,30 hodin

27.7.

Pátek

17 hodin

27.8.

Pondělí

--------

28.7.

Sobota

17 hodin

28.8.

Úterý

--------

29.7.

Neděle

9,30 hodin

29.8.

Středa

--------

30.7.

Pondělí

 --------

30.8.

Čtvrtek

17 hodin

31.7.

Úterý

--------

31.8.

Pátek

17 B.slova