• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí, ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční.
  • Májové pobožnosti – ve farnosti budou vždy po mši svaté (mimo neděli), jak tomu bývalo v minulých létech. Nejbližší májová pobožnost bude dnes v neděli od 15 hodin na Rožberku.
  • Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno májovou pobožností a mší svatou v kostele.
  • Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách dle domluveného času.
  • Mons. Josef Kajnek – pomocný biskup královéhradecký, bude v sobotu od 9 hodin ve farním kostele na Pouchově, se svými příbuznými a společně se mnou, sloužit mši svatou na poděkování za dar života. Jsme srdečně zváni. Večerní mše svatá v 18 hodin nebude sloužena.

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. - 13. 5. 2018)

Den

Pouchov

Rožberk

7.5.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za + manžela Miroslava, snachy, sestry a rodiče z obojí strany

8.5.

Út

------

 

------

 

9.5.

St

18,00

Za + rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy a bratra Bohumíra

17,00

Za + Jaroslava Hostinského

10.5.

Čt

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti

a vnoučata a za živé

a zemřelé z rodin

11.5.

18,00

Za farnost

17,00

 

12.5.

So

9,00

Mons. Kajnek

17,00

 

13.5.

Ne

8,00

Za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, vnuka Luboše a vnučku Hanu

9,30

Za +Aloisii Vejrovou

a živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jitka Novotná

Marie Šetřilová

Veronika Horejšová

 

Lukáš Kyrián

Miroslava Otavová

Petr Rusek

Čísla písní k liturgii

415,423

 

 

Úklid kostela