Velikonoční obřady a hudba v pouchovském kostele:

25. 3. Květná neděle    8:00    mše na památku Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, Markovy pašije v úpravě Jiřího Strejce;

29. 3. Zelený čtvrtek   18:00   mše sv., doprovod obřadů v úpravě J. Olejníka, rytmické písně, sborové zpěvy;

30. 3. Velký pátek       15:00   obřady, velkopáteční zpěvy jsou bez doprovodu, J, Olejník, sborové skladby, Janovy pašije zhudebněné Z. Pololáníkem;

31. 3. Bílá sobota       19:00    Velikonoční vigilie, zpěvy dle J. Olejníka, Exultet, rytmické písně;

1. 4.  neděle                 8:00    Slavnost zmrtvýchvstání Páně, slavnostní zpěvy z Olejníkova Graduálu.

Těšíme se na Vás!