Farní ohlášky:

 

              Tento týden budeme prožívat – jako Svatý neboli Pašijový týden.

·           Společné udílení svátosti nemocných – v pondělí od 17 hodin na Rožberku, (od 16,15 sv. smíření, na Pouchově od 6,45 – 7,20 hodin) ve středu od 18 hodin na Pouchově od 17,30 hodin sv. smíření.

·           Svátost smíření na Pouchově – dnes od 16 hodin: P. Šiffel, P. Kostilnik (Zpovídání dnes v katedrále – od 14 – 16 hodin).

·           Zelený čtvrtek: výroční den ustanovení Eucharistie. Mše sv., obřad mytí nohou, po mši sv. bude NSO přenesena do Getsemanské zahrady, adorace do 20 hodin.

·           Velký pátek je dnem přísného postu od masa (zavazuje všechny pokřtěné katolíky bez omezení věku) a újmy v jídle (újma v jídle zavazuje pokřtěné katolíky od 14 – 59 let, nezavazuje nemocné). Program: Pašije, uctívání kříže, sv. přijímání.

·           Adorace u Božího hrobu – začíná na Velký pátek - od 16,30 hodin) a bude pokračovat přes noc, zakončena na Bílou sobotu v 18,30 hodin. Prosím, napište se na seznam vzadu na stolečku. Bude také možnost přispět do sbírky na Boží hrob v Jeruzalémě.

·           Obřady na Bílou sobotu začnou v 19 hodin svěcením ohně, velikonoční svíce, zazní starokřesťanský zpěv „Exultet,“ bohoslužba slova, slavení eucharistie.

·           Žehnání pokrmů – Na Boží hod velikonoční se při obou mších svatých budou žehnat pokrmy. Pro žehnání jsou vhodné jakékoli potraviny, zvláště pak velikonoční mazance, beránci, vajíčka nebo uzeniny - vše, co patří na velikonoční ranní stůl.

·           Pozvánka na zpívané laudy kapituly Ducha svatého v katedrále -  pátek a v sobotu – od 7,30 hodin a na večerní nešpory v neděli od 17,30 hodin.

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (26. 3. – 1. 4. 2018)

 

 

 Den

Pouchov

Rožberk

26.3.

 Po

7,30

Na poděkování s prosbou o další pomoc

17,00

Za Annumarii Pinto

27.3.

 Út

------

 

------

 

28.3.

 St

18,00

Za záchranu čínských křesťanů a za duše v očistci

17,00

 

29.3.

 Čt

18,00

Na dobrý úmysl

------

 

 30.3.

 Pá

15,00

-------------------------

------

 

31.3.

 So

19,00

Za farnost

------

 

1.4.

 Ne

     8,00

Za + Ludmilu a Eduarda Havlovy

 9,30

Na poděkování za dožití kulatého jubilea a výročí křtu a za živé členy rodiny

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sen.

Jan Mádlík jun.

Marie Košňarová

 

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Miroslava Otavová

Čísla písní k liturgii

402,403,406,407