Den

Pouchov

Rožberk

20.6.

Ne

8,00

 

9,15

 

21.6.

Po

------

 

17,00

 

25.6.

18,00

Františkáni

------

 

27.6.

Ne

8,00

Poutní mše.

------

 

28.6.

Po

------

 

17,00

 

4.7.

Ne

8,00

 

9,15

 

5.7.

Po

------

 

17,00

 

11.7.

Ne

8,00

 

------

 

12.7.

Po

------

 

17,00

 

18.7.

Ne

8,00

 

9,15

 

19.7.

Po

------

 

17,00

 

25.7.

Ne

8,00

 

------

 

26.7.

Po

------

 

17,00

 

 • Zasedání pastorační rady farnosti se uskutečnilo 16. června. Zápis z jednání najdete na webových stránkách v sekci Farní rada.
 • V pátek 25.6. se koná setkání františkánů zakončené mše sv. v 18:00 na Pouchově.
 • Bazar věcí po P. Miloslavovi – možnost si odnést něco na památku. Přijďte na faru ve čtvrtek 24.6. odpoledne od 13 hodin nebo po dohodě s panem Vernerem.

Kostel sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově

17:50 – 18:00 zahájení, zvonění zvonů

18:30 – 19:00 komentovaná procházka po hřbitově 

 • zpřístupněny všechny prostory kostela včetně varhan a věže kostela se zvony; výhled na Pouchov a Věkoše
 • program pro děti
 • komentovaná prohlídka kostela
 • život farnosti (prezentace fotografií)
 • Jaké víno může být mešní? Ochutnávka mešního vína.

 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Hradci Králové-Slezském Předměstí 

 • prohlídka kostela a malé poutní kapličky
 • zapálení svíčky „obětinky“, napsání prosby nebo poděkování Bohu

 

https://www.nockostelu.cz/kostel/305/ 

https://www.nockostelu.cz/kostel/680/ 

https://www.facebook.com/pouchov.farnost 

https://pouchov.farnost.cz/ 

 

 

 

 • Mše svaté se konají v neděli od 8 hodin na Pouchově, v pondělí na Rožberku od 17 hodin.
 • Svaté přijímání se bude podávat v každou neděli na Pouchově od 9:00 do 9:30, na Rožberku od 10:00 do 11:00.
 • Májové pobožnosti v měsící květnu na Rožberku se konají v pondělí po mši svaté, ve středu a pátek od 17:00, v neděli od 15:00.
 • Ve čtvrtek 13.5. na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše sv. na Pouchově od 18 hodin.
 • Každý den v týdnu 23. – 30.5. od 14:00 do 16:00 bude na Rožberku otevřený kostel v rámci akce Týden otevřených kostelů. Více informací na https://www.tok-hk.cz/ 

Novým duchovním správcem naší farnosti byl jmenován ThLic. Ing. Jiří Heblt, dosavadní arciděkan v Chrudimi.