<iframe width="424" height="240" src="/

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek je památka sv. Františka Xaverského, jezuity, velkého misionáře Japonska, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božského Srdce Páně, příští neděle je 2. neděle adventní.

·     Roráty – mše svatá v období adventu je sloužena vždy v pondělí v 7 hodin. Začínáme zítra – v pondělí 30. listopadu. Srdečně zveme. Můžete sledovat i online.

·     Při mši svaté během týdne – kdy je dovolená účast do 20 osob, máme možnost alespoň jednou za týden přijmout eucharistického Krista. V každý všední den (v období pandemie) můžeme takto splnit nedělní účast na mši svaté. Pamatujme na to a přijďme (třeba jako rodina) na mši svatou.

·     Návštěva starších farníků – se uskuteční v pátek 4. prosince (podle domluvy) v dopoledních i odpoledních hodinách.

·     Mše svatá z pouchovského kostela – pokud nebude povolena účast do 100 osob, bude přenášena přes internet vždy v 8 hodin ráno. Na Rožberku, bohužel, proto není možné sloužit nedělní mši svatou. Využívejme i tam mše svaté ve všední dny.

·     Adventní brožurky – jsou ještě stále k dispozici v kostele na pouchově i Rožberku, cena 26 Kč.

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 11. – 6. 12. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

30.11.

Po

7,00

 

17,00

Na dobrý úmysl dárce

1.12.

Út

------

 

------

 

2.12.

St

18,00

 

17,00

Za dar víry pro děti a vnou-čata a za živé a +z rodin

3.12.

Čt

18,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky tohoto rodu

17,00

 

4.12.

18,00

 

17,00

Za +Milenu Kuchařovou a za živé a +kostelníky a kostelnice

5.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče Ruskovy

a za živé blízké a příbuzné

6.12.

Ne

 8,00

Za +Ottu Voláka a za živé a +z obou rodů

------

 

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

101,121,111

·     V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona HK diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní.

·     20 osob přítomných na mši svaté – od 23. listopadu. Je třeba dodržovat tento počet (snad se změní k lepšímu) – proto ještě stále nemůže být mše svatá v neděli na Rožberku. Buďme ale trpěliví, bude lépe.

·     Adventní věnce – žehnání – bude v sobotu 28. listopadu při večerní mši svaté v kostele na Pouchově i Rožberku a pak i na 1. adventní neděli v 7,50 hodin na nádvoří pouchovské fary (v případě nepříznivého počasí v kostele v 8 hodin) vždy za přítomnosti aktuálního počtu 20 povolených osob.

·     Roráty – rorátní mše svaté budou vždy v pondělí, počínaje 30. listopadem od 7 hodin v kostele na Pouchově. Počet přítomných – zatím do 20 osob.

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 11. 2020)

Den

Pouchov

Rožberk

23.11.

Po

7,30

 

17,00

 

24.11.

Út

------

 

------

 

25.11.

St

18,00

Za živé a +z rodiny Rychnovských

17,00

 

26.11.

Čt

18,00

 

17,00

Za +Miroslava a Annu Krejcarovy a Gertrudu Doležalovou

27.11.

18,00

 

17,00

 

28.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +z rodiny Bartošovy

a duše v očistci

29.11.

Ne

 8,00

Za +Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy a +sourozence z obou stran

------

 

Lektoři

Ne

 

 

Ne

 

Čísla písní k liturgii