Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJoomPlu has a deprecated constructor in /domains1/farnost_cz_pouchov/public/www_root/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 26


 • V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze, ve středu je památka sv. Barbory, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Mikuláše, biskupa, v sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, příští neděle je 2. adventní neděle.
 • Roráty při svíčkách - každé adventní pondělí od 7:00 na Pouchově.  
 • Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně.
 • Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově s tématem: Aby všichni jedno byli. Tento film nás zavede do opatství Hautecombe v Savojsku, jihovýchodní Francii, kde se lidé modlí již více než 800 let. Obýváno nejdříve cisterciáky, pak benediktiny. Toto místo se stává postupně v průběhu let mezinárodním místem křesťanské biblické, teologické a komunitní formace. Srdečně zveme.
 • Návštěva starých farníků – v pátek v dopoledních i odpoledních hodinách dle domluvy
 • Farnost Pražské Předměstí – vás dnes 1.12. zve na tradiční akci - letos s názvem 13. Církevní odpoledne pro děti. Akce se bude konat od 15 hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Děti se mohou těšit na různá stanoviště na téma Superhrdinové v Bibli a rodiče zveme na společné posezení u kávy či čaje. S sebou si vezměte přezůvky na nožky, dobrovolný příspěvek do kuchyně. Kostýmy superhrdinů jsou povoleny. Více informací na plakátku akce. Za farnost na tuto akci zve Daniela Švecová.

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 12. 2019)

Den

Pouchov

Rožberk

2.12.

Po

7,00

Za Růženu Zikánovou

17,00

Za dar víry pro děti a vnou-čata a za živé a +z rodin

3.12.

Út

------

 

------

 

4.12.

St

18,00

Za Annu Bernášovou

a příslušníky toho rodu

17,00

Za +z rodiny Bartošovy a Bekovy a za živé čl. rodiny

5.12.

Čt

18,00

 

17,00

Za Dominika a ten celý rod

6.12.

18,00

 

17,00

Za duchovní povolání

7.12.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za +rodiče, bratra, +z rodiny Ludvíkových a duše v očistci

8.12.

Ne

8,00

Za Miroslava Malečka

a rodinu Doležalovu

9,30

Za +manžela, rodiče a za uzdravení v rodině a podě-kování za dožitá 80. léta

Lektoři

Ne

 

Jan Mádlík sn.

Jan Mádlík ju.

Marie Košňarová

Ne

Pavel Hesoun

Marie Hesounová

Stanislava Kozáková

Čísla písní k liturgii

101,121,111

 

101,121,111

Úklid kostela

Skupina V

 

 

 

 

 • Tento týden si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle je 1. neděle adventní. Touto nedělí začíná liturgický cyklus A.
 • Mše v azylovém domě Matky Terezy – bude sloužena zítra v pondělí od 16 hodin.
 • Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. Mysleme na to, že mezi 9 bohoslovci máme jako farnost svého kandidáta Davida. Bůh zaplať za Vaše příspěvky i modlitby za nová povolání ke kněžství.
 • Od příští neděle - bude možné zapisovat si v sakristii mše svaté na příští rok.
 • Místo pro pastorační asistentku – koncem tohoto roku ukončí Mgr. Marie Šetřilová své působení ve funkci pastorační vikariátní asistentky. Jako vikář mám nárok zaměstnávat pastorační asistentku v kanceláři jako pomocnici při organizaci vikariátní a farní korespondence a písemností, Toto místo je placené z biskupství. Jedná se o běžné kancelářské práce, jako je vedení jednacího protokolu vikariátu a farnosti, zapisování údajů do matrik a podobné kancelářské práce. Pracovní doba dle dohody. Toto místo je vhodné pro maminku, která má již větší děti a chtěla by si pár korun přivydělat. Nutnost umět pracovat na PC. Zájemci ať se pro informace zastaví přímo za mnou.
 • Instalace nových kanovníků – se uskuteční příští neděli 1.12. od 17,30 hodin při slavnostních nešporách v katedrále sv. Ducha. Jmenováni budou dva řádní kanovníci a jeden čestný kanovník katedrální kapituly sv. Ducha. Pozvánka je vyvěšena ve vývěskách. Jsme na tuto bohoslužbu a instalaci do katedrály srdečně zváni.

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 11. – 1. 12. 2019)

 

Den

Pouchov

Rožberk

25.11.

Po

7,30

Na dobrý úmysl dárce

17,00

Za Zdeňku Havrdovou,  manžela a živé členy rodiny

26.11.

Út

------

 

------

 

27.11.

St

18,00

Za vnučku Kateřinu

a Boží požehnání

17,00

Za živé a +z rodiny Feslovy

28.11.

Čt

------

 

------

 

29.11.

18,00

Za Annu Řehákovou

a syna Václava

17,00

Na dobrý úmysl dárce

30.11.

So

18,00

Za farnost

17,00

Za živé a +z rodiny a za duše v očistci

1.12.

Ne

  8,00

Za živé a +z rodiny Havlovy a Rejskovy

9,30

Za +rodiče Ruskovy a živé z toho rodu

Lektoři

Ne

 

Lenka Voláková

Lukáš Volák

Jana Portyková

Ne

Petr Rusek

Lukáš Kyrian

Stanislava Posnarová

Čísla písní k liturgii

101,109,126

 

101,109,126

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla, ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v pátek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, v sobotu je slavnost sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona královéhradecké diecéze, příští neděli budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále.
 • Setkání seniorů nejen naší farnosti – odložené sekání se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Při něm pogratulujeme našim jubilantům a též dlouholeté vedoucí tohoto společenství – naší milé paní Alence Záveské. Přijďte, prosím, v co největším počtu.
 • Duchovní obnova dětí po 1. sv. přijímání – pro všechny prvokomunikanty se koná v pátek 29. 11. 2019 na faře v Novém Hradci Králové. Program: 15 hodin přednáška, možnost svátosti smíření. V 17 hodin tříkrálová zkouška koled, stříhání betlémů, 18,30 hodin mše svatá. Celé setkání doprovázejí P. Prokop Brož a P. Petr Zadina.

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 11. 2019)

 

 

Den

Pouchov

Rožberk

18.11.

Po

7,30

Za farnost

17,00

Za švagry a švagrové

19.11.

Út

------

 

------

 

20.11.

St

18,00

Za pana kanovníka Františka Duška

17,00

Za živé a +z rodiny Příhodovy a Hejcmanovy

21.11.

Čt

18,00

Za rodiče Žofii a Emanuela Prokopovy, rodinu Schmiedovu, Dřevíkovských a Příbuzných

------

Setkání seniorů Pouchov

22.11.

------

 

16,30

Za +Karla Voslaře a tc. rod

23.11.

So

10,00

Za +Petra Adama

17,00

Za Boží pomoc v nemocnici a duše v očistci

18:00

Za Františku a Jana Kotlandovy

24.11.

Ne

8,00

Za Blaženu a Josefa Mužátkovy, +syna a rodiče a sourozence z obou stran

9,30

Za živé a +z rodiny Doležalovy

Lektoři

Ne

 

Hana Špatenková

Ludmila Černá

Marie Šetřilová

Ne

Jitka Bartošová

Marie Bártová

Zdeněk Krám

Čísla písní k liturgii

707,703,631

 

707,703,631

Úklid kostela

        

 

 

 • V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Martina, biskupa, v úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, ve středu je památka sv. Anežky České, panny, v pátek je památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.
 • Setkání seniorů farnosti – bude přeloženo na čtvrtek 21. listopadu od 16 – 18 hodin
 • Pozvánka na promítání – filmového dokumentu s diskusí v rámci NET FOR GOD. Téma: Síla odpuštění. Odevzdání života Ježíši Kristu a odpuštění, tváří v tvář nenávisti a násilí, je síla, která osvobozuje a umožňuje bratrství přes všechna zranění minulosti. Film nám umožňuje se setkat s lidmi, kteří ve svém životě dokázali odpustit i zdánlivě neodpustitelné a našli tak svobodu a bratrství v Kristu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19,30 hodin na faře na Pouchově. Bude spojeno s malým občerstvením.
 • Prosba o pomoc – farníci se dali do rekonstrukce starého rožberského lustru. Potřebovali by k tomu nějakou starou dobovou fotografii, jak byl lustr zavěšen a umístěn v prostoru. Potřebujeme, aby si lidé prohlédli své paměti a přispěli k vyřešení problému. Předem děkujeme.
 • V sobotu kvůli mši svaté v katedrále – ke cti sv. Anežky České, která začíná v 18,30 hodin, nebude na Pouchově sloužena mše svatá. Sejdeme se na mši sv. tam.

 

 • Exercicie P. Miloslava – od pondělí 11. do pátku 15. listopadu. V této době jej zastupuje P. Zdeněk Novák, farář v HK 2, Pražské Předměstí.

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 11. 2019) 

 

Den

Pouchov

Rožberk

11.11.

Po

7,30

Za + manžele a celý rod

17,00

Za + sestru a bratra

12.11.

Út

------

 

------

 

13.11.

St

------

 

------

 

14.11.

Čt

------

 

------

 

15.11.

18,00

Františkáni

17,00

Za Růženu Zikánovou

a Františka Novotného

16.11.

So

 ------

 

17,00

Za duše v očistci

17.11.

Ne

  8,00

Za studenty a za národ

9,30

Za živé a +z rodiny Kozákovy, Grofovy, Houfovy, Konečných a za obrácení dětí a vnoučat

Lektoři

Ne

 

Jaroslava Vojáčková

Jiří Vojáček

Hana Špatenková

Ne

Marie Novotná

Marika Bartošová

Vladimír Novotný

Čísla písní k liturgii

519

 

519

Úklid kostela